‎ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ד‎

22 יולי 2024

תשואות קופות גמל מאי 2010

באדיבות שרון גייזלר

 

מאי 2010: צפויה תשואה שלילית גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות

מסיכום חודש מאי 2010 עולה:

תשואה שלילית של כ-2.5% לקופות הגמל, בשל הירידות בשוק המניות בארץ ובעולם.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד במאי  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שלילי שבין 2.3%- לבין 2.9%-.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 2.0% ל- 3.0%-, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-2.5%-.

עדיין תשואה חיובית לתעשייה בשיעור של 0.8% בממוצע מאז תחילת השנה.

מאי  2010 : תשואה שלילית

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו במאי  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת  שלילית בטווח של  כ-2.3% עד 2.9%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת שלילית של 2.5%.

העליות שנרשמו בשוק איגרות החוב הממשלתיות הן המקור העיקרי שהשפיע לחיוב על תשואות הקופות החודש. גם איגרות החוב הקונצרניות עלו ברובן החודש, אך בצורה מתונה הרבה יותר.  לעומתן, הירידות המשמעותיות בשוק המניות המקומי והעולמי השפיעו לשלילה על תשואות הקופות החודש.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-1.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.5%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 1.3%, איגרות לטווח של 5–10 שנים עלו בשיעור הגבוה ביותר של 1.7%. ברקע- מדד המחירים לחודש אפריל שעלה ב-0.9%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 1.2%, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים  עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-1.3%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 2.2%. המק"מים עלו ב- 0.2% ואילו והגילונים ירדו ב-0.2%.

גם האפיק הקונצרני רשם החודש מגמה חיובית. מדד התל בונד 20 עלה אמנם ב-1.1%, אך מדד התל בונד 40 ירד ב-0.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 0.6%. איגרות החוב הלא מדורגות השיגו תשואות שליליות מתונות החודש של כ-2%.

הירידות בשוק המניות המקומי והעולמי היו המקור העיקרי לתשואה השלילית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ ירד החודש, חודש שני רצוף, אחרי 15 חודשים של שכרון חושים.

מדד ת"א 25 ירד ב-7.0%,  מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 8.0% , מדד ת"א 75 ירד בשיעור ניכר של 12.3% ומדד יתר 50 ירד בשיעור של 13.2%.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית חזקה: בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד ב-7.9%, מדד ה-500S&P ירד ב-%8.2 והנאסד"ק ירד ב-8.3%. נציין כי המסחר בארה"ב הסתיים החודש ב-28.5 בשל חג. גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-2.8%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-8.1% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 7.3%. באסיה נרשמה מגמה דומה : הניקיי ירד ב-11.7% וההנג-סנג ירד ב-6.4%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%מאי 2010מתחילת שנת 2010
מדד ת"א 257.0-5.4-
מדד ת"א 1008.0-5.2-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.33.4
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.43.8
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.44.0
שינוי הדולר ביחס לשקל3.0 (פיחות)1.4 (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.20.8
שחר1.64.0
גילון0.2-0.2

לאור כל אלו, מסתמן, כאמור, שתשואות מאי יהיו כמובן שליליות, בעיקר כתוצאה מהירידות בשוקי המניות בארץ והעולם.

סיכום מתחילת שנת 2010 : תשואה חיובית מתונה תודות לעליות באפיק איגרות החוב הממשלתי והקונצרני

מתחילת השנה, נרשמה תשואה חיובית בקופות הגמל, בעיקר תודות לעליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרטיות. לעומת זאת, הירידות בשוק המניות מיתנו עליות אלו.  בהתאם לכך, מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.8%.

שוק המניות הניב תשואות שליליות, כאמור, כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 5.4%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 5.2% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 3.3%.

לעומת זאת, איגרות החוב הקונצרניות עלו: תל בונד 20 עלה ב- 5.3% ומדד תל בונד 40 עלה ב-4.5%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-8%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו גם הן את המגמה החיובית. איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-3.8% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 4.0%.

הסקירה מופיעה באתר מיטב החדש  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים