‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

מושגי משכנתא – ד

*דייר מוגן
דייר השוכר נכס, שחוק הגנת הדייר חל עליו. חוק הגנת הדייר פורש יריעת הגנה רחבה מאוד על הדייר המוגן ומונע במקרים מסוימים את מימוש המשכנתא בנכס.

*דיפצליה
תופעה כלכלית המתבטאת בירידת מחירם של שירותים ומוצרים, הגורמת לעלייה בכוח הקניה של הכסף. תופעה הפוכה לאינפלציה.

*דמי הסכמה
בעת העברת זכויות מנכסים על אדמת מינהל, שלא שולם עליה היוון, נדרש מוכר הקרקע לשלם למינהל דמי הסכמה בגובה 33% מהרווח הריאלי של מכירת הזכויות.

*דמי חכירה שנתיים
סכום המשולם מדי שנה למינהל מקרקעי ישראל, לפי חוזה החכירה עם המינהל והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, עבור הזכות להשתמש בקרקע עליה בנוי הנכס, למעט מקרים בהם הנכס מהוון.

*דמי רישום משכון
אגרה הנקבעת על ידי משרד המשפטים עבור רישום משכון רשם המשכונות.

מעבר לסרגל הכלים