‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

22 מאי 2024

מושגי משכנתא – ט

*טאבו
לשכת רישום מקרקעין המקום שנרשם ומתנהל בו “פנקס רישום הזכויות במקרקעין”, “פנקס בתים משותפים” ו”פנקס שטרות, לגבי מקרקעין שאינם מסודרים”. בפנקסים רשומים זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכל רישום הקשור למקרקעין על פי דין. הפנקסים מתנהלים לפי אזורים וכל אדם רשאי לעיין במאגר ולקבל מהרשם, תמורת אגרה, נסח טאבו, העתק פרטי רישום הנכס ומספרו בפנקס רישום הזכויות במקרקעין.

*טבלאות החזר, לוח תשלומים, לוח סילוקין טופס הכולל טבלאות המפרטות 4 משתנים חשובים של הלוואה
סכום ההלוואה, סכום ההחזר החודשי, שיעורי הריבית ותקופות הפירעון. טבלת ההחזר מאפשרת לחשב כל משתנה על בסיס 3 משתנים אחרים. דוגמא: אפשר לחשב את סכום ההחזר החודשי, לפי סכום ההלוואה, שיעור הריבית ותקופת הפירעון. התשלומים נקובים בסכומי החזר נומינליים (ללא התייחסות למדד), אך בפועל התשלומים כוללים גם הפרשי הצמדה .

*טבלאות זכאות
טבלת סיוע טבלאות המתפרסמות על ידי משרד הבינוי והושיכון ומפרטות את קבוצות הזכאות, לפי סוגי קבוצות וישובים.

*טופס 106
מסמך המתקבל מהמעסיק לאחר כל שנת מס, המפרט את הכנסתו השנתית הכוללת של השכיר ואת סכומי הניכויים השונים שנוכו ממשכורתו.

*טופס הודעת משכון
ראה “הודעת משכון”.

מעבר לסרגל הכלים