‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

מושגי משכנתא – ת

*תחנות יציאה
נקודות זמן בחיי ההלוואה, בהן מתאפשר ללווה, לפי הסכם ההלוואה, לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה או חלקה, ללא תשלום עמלת פירעון מקודם וכן לשנות את מסלול ההלוואה בריבית משתנה למסלול הלוואה בריבית קבועה.

*תלוש שכר
מסמך מטעם המעסיק, המפרט את הכנסתו החודשית של השכיר ואת סכומי הניכויים השונים שנוכו ממשכורתו.

*תעודת זכאות
מסמך המונפק על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות הבנק, לזכאים בסיוע כספי ממשלתי לדיור (סיוע ברכישת דירה, בשכר דירה, הרחבת דירה וכדומה), לפי משתנים קבועיים.

מעבר לסרגל הכלים