‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

הנחת העבודה כרגע היא שהשוק שלילי

הנחת העבודה כרגע היא שהשוק שלילי

הנחת העבודה כרגע היא שהשוק שלילי ושאנחנו בעלייה בלבד לפני המשך ירידה. שינוי של הנחה זו צפוי להתרחש בשילוב של שני אירועים שיטו את המאזניים לכיוון המשך עלייה. הראשון

בועז איילון | 06.11.2011
תגיות : תחזיות מט"חתחזית מט"חבועז אילוןיורו דולרמעוףשוק ההון.

מח"מ, איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות – החלוקה בתיק ההשקעות

כיועצי השקעות אנחנו אמורים לגבש המלצה על הפיזור הנכון בתיק השקעות בכל נקודת זמן. ההחלטה היא בחלוקה בין צמוד לשקלי, מהו המח"מ הרצוי ומהי החלוקה בין ממשלתי וקונצרני.
פער התשואה בין השקלי למדד מלמד על ציפיות האינפלציה כך שאם ציפיות המדד יתאמתו לא יהיה הבדל ברווחיות. אם נצפה להתפרצות אינפלציונית, נוכל להגדיל לזמן קצר את האפיק המדדי אבל אסור לשכוח שעליית מדד תגרור בסבירות גבוהה את העלאת הריבית השקלית כדי למתן ולעצור את ההתפרצות האינפלציונית ואז תהייה עדיפות ברורה לשקלי עד לחזרה לשיווי משקל.

לאיגרות חוב קונצרניות תשואה גבוהה מזו של הממשלתיות אבל בשיווי משקל, רוב הפרש התשואה צפוי להתקזז על ידי מקרים של אי תשלום. כנראה שיש פיצוי על חוסר הוודאות ועל הסיכוי בכל זאת אבל העדיפות אינה ברורה כמו בהפרש בין מח"מ קצר לארוך. במיוחד יש להיזהר כאשר הפער בין הממשלתי לקונצרני אינו מצדיק את תוספת הסיכון ובמצב כזה היינו בסוף 2010. היום בצמודי המדד קיים פער של 2% לטובת הקונצרני כאשר הצמוד הממשלתי למח"מ דומה לתלבונדים מניב כ-1.5% לעומת 3.5% של התלבונדים. פער כזה מצדיק השקעה באיגרות חוב קונצרניות.

לעומת זאת לתל בונד השקלי תשואה של 4% לעומת 3.8% למח"מ דומה בממשלתי והוא אינו מצדיק את הסיכון. נכון להיום העלאת הריבית גורמת לעדיפות השקלי על המדד, פער התשואות בשקלי הוא כ-2.5% במח"מ הארוך לעומת הקצר, הפרש המצדיק הארכת מח"מ למי שמוכן לסבול תנודתיות אולם בצמודים הפער בין הקצרים לארוכים הוא 1% בלבד ולכן בצמודים צריכה שתהייה נטייה פחותה להאריך את המח"מ.

מעוף, מחיר אחרון: 1106.52

תמיד קשה לדעת באיזו מגמה אנחנו נמצאים ורוב טעויות החיזוי נובעות מקריאה לא נכונה של המגמה הראשית. אירועי הירידה של החודשים האחרונים אינם סבירים במגמה עולה אבל בכל זאת ייתכן ומדובר בתיקון בלבד לפני חידוש העלייה ושבירת שיאים חדשים.
האירועים התומכים במגמה ארוכת טווח שלילית הם: ירידות חדות המלוות במחזורי מסחר גבוהים ולעומתם מחזורים קטנים בעליה. נקודת שפל נמוכה מהקודמת כאשר המעוף ירד נמוך יותר מהשפל של 1050 אליו הגיע ביולי 2010.
האירועים התומכים במגמה ארוכת טווח חיובית הם: מחזור עליות נמשך כחמש שנים. לפי מחזוריות זו צפוי למעוף לעלות עד אוקטובר 2013 לפני שתתרחש המפולת הבאה ותפיל את מחירי המניות ב-50% מהשיא. בנוסף, ביום חמישי האחרון התרחשה פריצה של קו מגמה יורד ביחד עם סגירת הפער ברמת ה-1150 נקודות.
הנחת העבודה כרגע היא שהשוק שלילי ושאנחנו בעלייה בלבד לפני המשך ירידה. שינוי של הנחה זו צפוי להתרחש בשילוב של שני אירועים שיטו את המאזניים לכיוון המשך עלייה. הראשון והחשוב ביותר הוא פריצה של רמת ה-2870 נקודות במדד הנאסדק. מכיוון שהנאסדק הוא המדד החזק ביותר, יש להניח שהוא הראשון שיפרוץ את השיא של עשר השנים האחרונות. פריצה כזו תיתן אישור לכך שכל שוקי המניות חוזרים לעלות ולשבור שיאים והנאסדק הוא הראשון שמצליח. האירוע השני קשור למדד המעוף. ההתנגדות החשובה ביותר במעוף היא רמת ה-1230 נקודות. לפני שנוכל להגיד שחזרנו למסלול עלייה על הרמה הזו להיפרץ כלפי מעלה.
maof_gif

נאסדק, שער אחרון : 2686

מצב שוקי המניות שביר מאוד עדיין וגל יורד עלול להתפתח במהירות עם כל פרסום על סכנה לחדלות פירעון באירופה. על כן יש להמתין לקבלת האישור הסופי לחזרה לעליות והוא שבירת שיא גבוה יותר. עד אז זהירות וחשדנות.

nasdaq-1

תחזית לטווח ארוך:

גם אם המגמה בשווקים נותרה חיובית, הקצב השתנה. בהנחה שהתיקון יגיע עד 900 נקודות ושהמגמה נותרה חיובית, צפוי המעוף להגיע ל-1500 נקודות עד סוף 2013. האירועים והתנהגות השוק מעמידים בסכנה את ההנחה שהשוק חיובי ואפילו תרחיש קריסה גרועה מ-2008 יותר מסביר..

אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים