‎ה׳ באייר ה׳תשע״ח‎

20 אפריל 2018
כלכלת המשפחה

כלכלת המשפחה

הגיע הזמן להשקיע בדבר היקר לכם מכל – עתיד משפחתך, בניית יסודות איתנים תשא את עתידכם ותממש את רצונותיכם. הבית הפיננסי, מברך אתכם על החלטתכם ומאחל לכם בהצלחה בדרככם המשותפת.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

לאחר שבועיים של פדיונות: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס בשבוע החולף כ-110 מיליון ₪, אך עדיין, פודות כ-15.2 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש
ברקע: עליות שערים בשוק המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב

מחירון מתן שירותים בביטוח

שכר עבודתנו עבור שירותים מקצועיים אשר בגינם לא משולמת לנו עמלה ע”י חברת הביטוח, כמפורט להלן:

ביטוח חיים, בריאות וסיעוד:

מינוי סוכן – 120 ₪

בדיקה-ביטוחי פרט – 280 ₪

בדיקה- ביטוחי עצמאיים/מנהלים/בעלי שליטה/אנשי מפתח – 480 ₪

טיפול במבוטח אשר עוזב את מקום עבודתו, בנוסף ריסק זמני – 400 ₪

פדיון כספי פוליסות בביטוח חיים לפני גמר תוקפם – 350 ₪

ביטוח אלמנטרי:

אישור קיום ביטוחי – 200 ₪

העתק פוליסת ביטוח – 65 ₪

העתק דוח סקירה – 50 ₪

הוספת נהג לתקופה קצרה – 65 ₪

שעבוד פוליסת ביטוח לבנק/ ממשכן – 80 ₪

שירותים נוספים:

שינוי פרטי כרטיס אשראי/ פרטי חשבון בנק – 60 ₪

טיפול בהלוואה של הלקוח – 800 ₪

טיפול חריג בהפקדה/גבייה/העברת תשלום לעת החזרה – 60 ₪

הנפקת אישורי מס – 60 ₪

רשום התחלתי לצוואה, לא כולל שכר טרחה לעו”ד – 820 ₪

עדכון תקופתי ליורשים/מוטבים/רכוש – 400 ₪

טיפול בתביעה (טיפול משפטי לא נכלל)- פתיחת תיק ואיסוף – 1500 ₪

לעיל יתווספו: 15% + מע”מ מהמתקבל לתביעה שערכה נמוך מ 100,00 ₪

12% +מע”מ מהמתקבל לתביעה שערכה גבוה מ 100,00 ₪

לכל האמור לעיל- לא כולל מע”מ כחוק.

קבלה/ חשבונית יופקו אחרי פירעון התשלום כחוק וישלחו אל כתובתו של הלקוח.

ההוצאה עבור טרחתנו ידועה בפני רשויות המס.

איך לוקחים אשראי עסקי נכון

איך לוקחים אשראי עסקי נכון

מטרתו העיקרית של אשראי עסקי הוא מנוע לצמיחתם של עסקים רבים, אך אם עושים בו שימוש שגוי ואז מסיבות רבות לא עומדים בהחזרים, האשראי העסקי עלול להיות גיבנת כבדה ומעמסה תזרים המזומנים של העסק. אנו נציג את אופן התאמת ההלוואה הנכונה לעסק שלכם, נסקור את פתרונות המימון המרכזיים בשוק ובאיזה אופן ניתן לקבל אשראי מבלי לטרוח להגיע לבנק.