‎י״ז בתמוז ה׳תשע״ט‎

20 יולי 2019
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 14/07/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 14/07/2019

עיקרי הדברים
•הדעה בוועדה המוניטארית של בנק ישראל שתומכת בהעלאת ריבית יותר חזקה כנראה ממה שחשבנו, אך להערכתנו, קיים סיכוי די נמוך שהנסיבות יאפשרו לבנק ישראל לממש אותה השנה.
•קצב הגידול במשרות השכיר במגזר העסקי בישראל ירד לרמה הנמוכה מאז משבר 2008. ההאטה בגידול בסך השכר במשק צפויה להחליש את הצריכה הפרטית.
•הסנטימנט הצרכני בישראל ירד, אך המצב הפיננסי של משקי הבית עדיין איתן.
•היצוא התעשייתי בישראל ממשיך ברובו לצמוח בקצב מתון, אך צפוי להיחלש בגלל מלחמת הסחר. מסתמנת האטה בכל סוגי היבוא.
•נמשכת היחלשות בנתוני הייצור וסחר החוץ באירופה ויפן.
•נתוני הצמיחה בסין לרבעון השני עשויים להפתיע לטובה בעיקר בגלל הסיבות הפוליטיות.
•מסתמן שעלה הסיכון למבוי סתום בשיחות בין ארה"ב לסין.
•בישיבת ה-FED האחרונה עלתה בחדות הערכת הסיכונים לתחזיות הצמיחה והאינפלציה של חברי הוועדה. אנו חושבים שהריבית בארה"ב עשויה לרדת יותר ממה שהשווקים מעריכים.
•העלייה בתשואות הארוכות ובתלילות עקומי התשואה במדינות העיקריות בשבוע שעבר נראית יותר כמימוש רווחים מאשר כתגובה לסיכונים.
•ניסיון היסטורי בארה"ב מלמד שחולשה ניכרת בענף התעשייה מצביעה על סיכון ניכר לשוק המניות, למרות מצבם הטוב של הצרכנים.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים על חשיפה במשקל בינוני לאפיק המנייתי.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 08/07/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 08/07/2019

•הגירעון התקציבי בישראל ממשיך לגדול והגיע ל-3.9% בחודש יוני. אומנם הגירעון עשוי לקטון עד סוף השנה בגלל ההתמתנות הצפויה בקצב הוצאות הממשלה, אך ניכרת האטה מתגברת בקצב גביית המסים שמעידה על האטה בפעילות במשק.
•הירידות החדות במחירי הפירות והירקות בישראל צפויות להשפיע משמעותית על מדד המחירים בחודש יוני. ההשפעה צפויה להימשך גם בחודשים הבאים.
•בנק ישראל לא צפוי לשנות את הריבית השבוע. אנו לא צופים שהריבית תעלה בקרוב.
•תוספת המשרות החדשות הגבוהה בחודש יוני בארה"ב לא צריכה להסתיר את העובדה שהמשק נמצא בהאטה בפעילות הייצור, היצוא וההשקעות, מה שעלול לחלחל בסופו של דבר גם לשוק העבודה ולצרכנים.
•ה-FED צפוי להוריד ריבית בסוף החודש ב-0.25% ובסה"כ קיים להערכתנו סיכוי גבוה לשלוש הורדות ריבית עד סוף השנה, למרות שהשוק מצפה כעת רק לשתיים.
•מדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה משקף שההתכווצות בפעילות העמיקה בחודש יוני, הן במדינות המתפתחות והן המפותחות.
•לצד חולשה גדולה בפעילות התעשייה, נתונים חיוביים לגבי המגזרים הקשורים לצרכן באירופה.
•המשך עליות שערים בשוקי המניות במקביל להרעה בצמיחה מעלה סיכון לשווקים.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים על חשיפה במשקל בינוני לאפיק המנייתי.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יוני ובחצי הראשון של 2019

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יוני ובחצי הראשון של 2019

•תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יוני תשואה חיובית ממוצעת של 1.45%.
•התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-6.5%
•בנטרול הקרנות הכספיות, כולל הדולריות, שהשיגו 1%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-7.5%.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סיכום חודשי וחצי-שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 2019

סיכום חודשי וחצי-שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 2019

סיכום החצי הראשון של השנה:
•הקרנות האקטיביות המסורתיות פדו כ-1.190 מיליארד ₪, הקרנות הפאסיביות גייסו כ-1.210 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות גייסו:כ-3.935 מיליארד ₪, ובסה"כ תעשיית קרנות הנאמנות גייסה כ-3.955 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
•קרנות אג"ח מדינה: מובילות את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות בפער ניכר מהקבוצה שאחריה (קטגוריית אג"ח כללי) עם כ-1.12 מיליארד ₪.
•קרנות אג"ח כללי: לאחר שהיו קבוצת הקרנות הפודות ביותר בשנת 2018 ובתחילת 2019, עברו לגיוס חיובי הנאמד בכ-335 מיליון ₪.
•קרנות אג"ח חברות: רושמות גיוסים הנאמדים בכ-160 מיליון ₪.
•קרנות מנייתיות: (כולל הגמישות) למרות ששנת 2019 נפתחה בעליות שערים חדות במדדי המניות הגלובליים, הקרנות המנייתיות האקטיביות רושמות פדיונות גבוהים של כ-940 מיליון

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
דלק קידוחים, תמר פטרוליום, ישראמקו ורציו משקל יתר

דלק קידוחים, תמר פטרוליום, ישראמקו ורציו משקל יתר

אנו סבורים כי המשקל של ההיבטים
הטכניים בצינור EMG , שכעת הוכחו
כאפשריים, גובר על משקל הפן הבירוקרטי
בשלב זה ומאפשר הורדה חלקית של שיעור
ההיוון לחלק הייצוא במאגרים. כזכור,
בהערכת השווי של מאגרי הגז נקטנו שני
שיעורי היוון שונים – לשוק הישראלי ולשוק
המצרי.
עליית שווי המאגרים בשל שינוי שיעורי
ההיוון, יחד עם התקדמות על ציר הזמן
מביאה אותנו להעלות את מחירי היעד.
ירידת מחיר השותפויות מאז עבודתנו
בתחילת מאי בשיעורים של 2% עד 3 , %
מול עלייה של 2% במדד ת"א 025 , מביאה
אותנו לעדכן את המלצתנו ממשקל שוק
למשקל יתר.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים