‎י״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

23 פברואר 2024

הריבית עולה כצפוי והמעוף רחוק רק ב 1% מהשיא

הריבית עולה כצפוי והמעוף רחוק רק כ-1% מהשיא.

כשמסתכלים על הצפי לריבית בעתיד – הריבית תמשיך לעלות. הנתונים למשק מאוד תנודתיים אך הכיוון הכללי של המשק הוא סביר. אנו צופים כי נראה את המשק צומח סביב 4% גם ב-2011

צבי סטפק | 03.10.2010
תגיות : בורסהניתוח שוקאפיקי השקעהסקירת שוק ההוןשוק ההוןצבי סטפק.


מאקרו ואגרות חוב

 

|     הריבית עלתה וצפויה להמשיך לעלות, הכל תלוי בתזמון ובארה"ב.

|     לא צפויה תגובה משמעותית של השוק להעלאת הריבית.

|     אנו צופים כי נראה את המשק צומח סביב 4% גם ב-2011 וכי הוא לא צפוי לחזור למיתון.

|     אנו נותרים בהעדפה של האפיק השקלי על פני הצמוד בציפיות האינפלציה הנוכחיות, כאשר גם מדד המחירים בספטמבר לא צפוי להיות גבוה, ולכן אין סיבה משמעותית להגברת החשיפה לאפיק הצמוד על חשבון האפיק השקלי.

 

מניות

 

|     המדדים סיימו בירידות קלות – מדד המעוף רחוק רק כ-1% מהשיא.

|     מגזר חיפושי הנפט וגבעות בפרט ממשיכים לרכז עניין. המדד עלה ב-2.9%.

|     נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות.

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות ורון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי
הריבית עלתה ותמשיך לעלות, הכל תלוי בתזמון ובארה"ב  

 

נגיד בנק ישראל החליט להעלות את הריבית לחודש אוקטובר ב-25 נ"ב לרמה של 2%, בדומה להערכת מיטב. העלאה זו אינה מפתיעה על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן באוגוסט. מדד המחירים לצרכן באוגוסט לא הפתיע כמקשה אחת, אולם סעיף הדיור ממשיך להציג עליות מחירים חדות, וזו נקודה לחשש בבנק ישראל. באוגוסט התייקרו מחירי שכ"ד המתחדשים ב-2.1%, כך שיש כאן אינדיקציה לכך שרמת הפעילות בנדל"ן ממשיכה להיות גבוהה, ובנק ישראל רוצה להתמודד עם זה באופן גלוי. אמנם, בחודשים האחרונים ראינו מהלכים נוספים לצינון שוק הנדל"ן אבל מהלכים אלה עדיין לא הניבו פרי ועליית מחירים זו באוגוסט הפכה את העלאת הריבית לנוחה מבחינת העיתוי.

 

מדדי אגרות חוב – סיכום שבועי
מדדמדד

בנקודות

תשואה

בשבוע האחרון

תשואה מראשית

2010

אג"ח כללי262.740.397.49
כללי ממשלתי267.640.366.31
צמוד למדד ממשלתי266.80.508.20
צמוד 2-0229.180.091.27
צמוד 5-2246.670.244.46
צמוד 5-10267.210.619.78
אג"ח שחר338.510.346.11
שחר 2-0287.050.042.07
שחר 5-2333.220.234.58
שחר +5381.210.599.13
גילון255.64-0.020.93
לא צמוד306.020.264.88
כללי קונצרניות238.70.459.44
צמוד למדד קונצרניות269.330.5411.23
תל בונד 20268.840.829.93
תל בונד 40260.311.0110.19
תל בונד 60264.930.899.90
תל בונד שקלי263-0.027.89
מק"מ253.930.031.30

כשמסתכלים על הצפי לריבית בעתיד – הריבית תמשיך לעלות. הנתונים למשק מאוד תנודתיים אך הכיוון הכללי של המשק הוא סביר. אנו צופים כי נראה את המשק צומח סביב 4% גם ב-2011. אם יוחמרו תנאים מסוימים אז הצמיחה תרד לכיוון של 3.7%-3.8% ואם התנאים יהיו טובים יותר אז הצמיחה תהיה גבוהה יותר. אנו מעריכים כי המשק לא צפוי לחזור למיתון. לכן, למשק עם תעסוקה כמעט מלאה ועם צמיחה טובה, רמת הריבית הנוכחית (אפילו לאחר העלאת הריבית השבוע) היא אפסית והיא ריבית ריאלית שלילית.

המדיניות המוניטארית כיום מאוד מרחיבה ובנק ישראל ימשיך להעלות אותה. תוואי העלאת הריבית והעיתוי של העלאות הריבית זו שאלה של נוחות מבחינת בנק ישראל (כמו, למשל, במקרה של מדד אוגוסט שהיווה הזדמנות להעלאת ריבית). אנו מצפים להעלאות ריבית אחת לחודשיים-שלושה אולם הדבר תלוי מאוד בהתפתחויות הכלכליות. אנו צופים שהריבית תגיע ל-3% בסוף 2011.

 

העלאות הריבית תהיינה מושפעות מאוד ממה שיקרה בארה"ב ומכאן ההשפעה על שוק המט"ח. הריבית בארה"ב ממש לא עולה, נתוני המאקרו בארה"ב ממשיכים להיות מעורבים. ברננקי התבטא בנושא ואמר שהצמיחה לא גדלה בקצב שהם ציפו ולכן נוצרת בעיה כאשר השקל הולך ומתחזק והריבית השקלית עולה. בימים האחרונים נסחר השקל ברמה נמוכה מ-3.7 ₪ לדולר. השקל מתחזק ויוצר בעיה לבנק ישראל. ככל שהריבית כאן תעלה, או שהתערבות בנק ישראל במסחר במט"ח תגדל, או שהשקל יתחזק. מצב יחיד בו אולי נראה את השקל נחלש זה במקרה שהדולר יתחזק מול האירו בעולם אבל זה לא חד חד ערכי. שקל חזק מהווה בעיה לבנק ישראל והוא יצטרך לבחור מה חשוב לו יותר – סילוק עיוותים בתחום הנדל"ן או פגיעה ביצואנים.

 

השפעה על השוק:

העלאת הריבית לא השפיעה כמעט גם על אגרות החוב הממשלתיות. בתגובה המיידית, ירדו השחרים הארוכים בכ-0.1% כאשר האגרות הצמודות הארוכות מסוג גליל נחלשו עד 0.3%. גם במדדי התל בונד נרשמה מגמה של יציבות יחסית. הסיבה לכך היא שהעלאה זו הייתה בקונצנזוס, במיוחד לאחר פרסום מדד אוגוסט, והשוק כבר עשה התאמה כזו או אחרת. מהלך משמעותי שלילי באפיק השקלי או לעליית תשואות משמעותית בטווחים הקצרים לא היה צפוי, ואכן בסיכום שבועי מדד אגרותהחוב הממשלתיות הצמודות רשם עלייה של 0.5% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה רשם עלייה של 0.3%.

 

הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון נותרו השבוע כמעט ללא שינוי ועומדות ברמה 2.7%-2.8%, מה שמביא אותנו להעדיף את האפיק השקלי על פני הצמוד.יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שהריביות תמשכנה לעלות ולכן יש לשים לב למח"מ המומלץ ולאג"חים המומלצים. לאחרונה הלחצים האינפלציוניים בארה"ב מתגברים כאשר ציפיות השוק לשנה נמצאו כבר בטריטוריה שלילית והם עוברים לטריטוריה חיובית. לא נראה כי האינפלציה והצמיחה בארה"ב הולכים ונעלמים, לכן, גם כאן יש אפשרות לטייב את התיק בצורה נוחה לאירוע של עליית תשואות בארה"ב: אולי מעט לצמצם מח"מים – לכיוון מח"מ של 5 שנים, שככל הנראה, ייפגע פחות אם תהיה עליית תשואות בשוק האמריקאי.

כאמור, אנו נותרים בהעדפה של האפיק השקלי על הצמוד, בציפיות האינפלציה הנוכחיות, כאשר גם מדד המחירים בספטמבר לא צפוי להיות גבוה, ולכן אין סיבה משמעותית להגברת החשיפה לאפיק הצמוד על חשבון האפיק השקלי.

 

מניות: כלכלני מיטב

ירידות מתונות בחג – המעוף רחוק רק כ-1% מהשיא 

שבוע המסחר האחרון של חודש אוקטובר היה מקוצר בשל חופשת חג סוכות ולא הותיר רושם רב למעט העובדה שמדד ת"א רחוק רק כ-1% מהשיא שנקבע בתחילת חודש אפריל השנה. גם העלאת הריבית לא ריגשה במיוחד ושבוע המסחר הסתיים בירידות מתונות יחסית של מדדי המניות המובילים על אף המגמה החיובית שנמשכה בוול סטריט ובאירופה. בסך הכל רואים חודש חיובי מאוד בחו"ל, ובארה"ב בפרט. השווקים זינקו לאחרונה ולכן יש לנקוט במשנה זהירות. אולם, התחזית מלפני כמה חודשים בנוגע לתחתית כפולה (נפילה נוספת בשווקים לאחר הנפילה הראשונית), פחות רלוונטית בעיני רוב המשקיעים כיום.

המשקיעים צופים את המשך הסנטימנט החיובי כפי שבא לידי ביטוי בשבועות האחרונים בשוקי המניות, למרות נתוני המקרו בארה"ב שעדיין מעידים על חולשה. נוסף על כך, רמת הריבית הנמוכה במשק, על אף שעלתה השבוע, מעודדת את ההשקעה האלטרנטיבית בשוקי ההון. מנגד, קצב העלאת ריבית מהיר מהצפוי עשוי להעיב על המסחר הבורסה.

בסיכום שבועי, סיים מדד ת"א 25 את השבוע בירידה זעירה של 0.1% וברמה של 1,225.92 נקודות. מדד ת"א 100 ירד ב-0.4% ומדד ת"א 75 נחלש ב-0.6%. היתר 50 איבד 3.3%, התל-טק 15 ירד ב-0.5%, מדד הנדל"ן 15 נחלש ב-1.3%.

מדדי מניות- סיכום שבועי
מדדמדד

בנקודות

תשואה

במהלך השבוע

תשואה

מראשית2010

ת"א 251225.92-0.107.06
ת"א 1001128.87-0.366.00
ת"א 75844.28-0.565.27
יתר 50411.27-3.286.27
כללי מניות1039.41-1.085.43
נדל"ן 15308.85-1.332.40
פיננסים1180.61-0.53-2.32
ת"א-בנקים1278.83-0.19-3.49
תל-טק 15234.64-0.780.06
תל-דיב 201332.64-0.232.18
ביומד903.06-3.98
חיפושי נפט1438.012.8851.88

במגזר חיפושי הנפט, שממשיך לרכז עניין, לאחר ימים של המתנה ומאבק פרסמה גבעות עולם לפני כשבוע את הדו"ח למשקיעים שבשורה התחתונה הצביע על כך שאין באפשרות השותפות להעריך את כמות הנפט שניתנת להפקה ב"מגד 5". נראה, כי ממצאי הדו"ח לא מספקים וכי הנהלת גבעות לא הצליחה להרגיע את המשקיעים, כאשר עם חידוש המסחר במניה היא החלה לצנוח בכ-25% ושווי החברה נחתך בכ-300 מיליון שקל. על אף זאת מדד מניות חיפושי הנפט רשם עליה של 2.9%.

בטווח הקצר, ימשיך המסחר להתנהל על רקע פרסום נתוני מקרו בחו"ל ואנו ממשיכים בהמלצתנו מהשבועות האחרונים לגבי שוק המניות המקומי, זאת מתוך אמונה כי שוק המניות מעניין להשקעה על אף רמת הסיכון שעדיין גבוהה בשל החשש מהתפתחויות שליליות בכלכלה העולמית. כמו כן, נתוני המקרו בישראל ממשיכים להיות חיוביים ומעודדים.

לטווח הבינוני-ארוך, שוק המניות הינו זול באופן יחסי ואטרקטיבי. הריבית צפויה להישאר נמוכה בינתיים ומיעוט האלטרנטיבות בשוק האג"ח תומכים במגמה חיובית בשוק המניות, ואנו מאמינים שזוהי האלטרנטיבה העדיפה כרגע. אנו נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות. עם זאת, בשל הסיכונים שאי אפשר להתעלם מהם, מומלץ ליצור הגנה על תיק המנייתי ע"י רכישת אופציות PUT, אבל רק מפני ירידה חדה במיוחד.

 

מניות במרכז

 

חברת נובל אנרג'י האמריקנית דיווחה על כך שעלות הפיתוח של מאגר הגז הטבעי 'תמר' תסתכם ב-3 מיליארד דולר. התחזית המקורית שעליה דיווחו השותפות בקידוח היתה של השקעה נמוכה יותר בהיקף של 2.85 מיליארד דולר והסיבה לגידול בהשקעה נעוצה לפי הערכות בשינוי תוכנית הפיתוח של המאגר לאחר ביטול התוכנית המקורית להזרמת הגז למישור החוף הצפוני.

 

טבע הסירה איום נוסף שעמד בדרכה לאחר שרשות הבריאות האירופית דחתה בסוף השבוע הקודם את בקשתה של חברת מרק הגרמנית (Merck) לאשר את שיווק התרופה Cladribine לטיפול אוראלי בטרשת הנפוצה. דחיית הבקשה עשויה לאותת שסיכוייה של מרק לקבל את אישור רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) לשווק בארה"ב את התרופה אינם גבוהים.

בנוסף, טבע קואה – מיזם משותף של ענקית התרופות הישראלית וחברת קואה היפנית, צופה כי הכנסות המיזם בשנה הראשונה לשיווק ביפן יעמדו על 270 מיליון דולר. החברה מתכננת להגיע להכנסות של מיליארד דולר עד לשנת 2015.

 

תחזית אירועים עולמית לשבוע הקרוב

 

 

 

מדינהשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

נתון קודםתחזית השוק

 

שני, 04/10

א.אירו11:00מחירים ליצרן80.2%0.2%
ארה"ב16:00הזמנות ממפעלים80.1%0.4%-
ארה"ב21:00ברננקי נואם בפני סטודנטים

 

שלישי, 05/10
ארה"ב01:30ברננקי נואם על מדיניות פיסקלית
אוסטרליה05:30הכרזת ריבית מוניטרית5/104.5%4.75%
יפןהכרזת ריבית מוניטרית5/100.1%0.1%
א.אירו11:00מכירות קמעוניות80.1%0.2%
ארה"ב16:00ISM, שירותים951.552.0
 

רביעי, 06/10

ארה"ב14:15ADP – שינוי במספר המשרות בסקטור הפרטי910- אלף23 אלף

 

חמישי, 07/10
יפן07:00אינדיקטורים מובילים8100.099.1
גרמניה12:00ייצור תעשייתי80.1%0.5%
אנגליה13:00הכרזת ריבית מוניטרית7/100.5%0.5%
א.אירו13:45הכרזת ריבית מוניטרית7/101.0%1.0%
ארה"ב14:30דרישות ראשוניות לדמי אבטלה2/10453 אלף450 אלף
ארה"ב19:20אישים רשמיים ב-Fed דוברים על הכלכלה

 

שישי, 08/10
ארה"ב14:30דוח התעסוקה – שינוי במספר המשרות במשק954- אלף0 אלף
שיעור אבטלה9.6%9.7%
שכר לשעה0.3%0.2%
שעות עבודה שבועיות34.234.2
ארה"ב16:00מלאים סיטונאיים81.3%0.5%

* שעון ישראל

 

 

אינדיקטורים כלכליים נבחרים
אינדיקטורנתון

אחרון

שינוי מהנתון האחרון
 

ריבית בנק ישראל

2.00%0.25%
ריבית פריים3.50%0.25%
ריבית ארה"ב0.25%-0.0%ללא שינוי
ריבית גוש האירו1.00%ללא שינוי
ריבית אנגליה0.50%ללא שינוי
מדד מחירים לצרכן (אוגוסט)106.90.5%
מדד תשומות הבנייה (אוגוסט)127.10.5%
מדד משולב (יולי)122.70.2%
שיעור האבטלה (יולי)6.2%0.1%-
שכר ממוצע לשכיר (מאי)8,655 ₪

 

 

 

סמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל,

קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים