‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

חשיבות תכנון פרישה נכון

נכתב ע"י כהן יצחק – כלכלן ראשי : office@tfh.co.il
חשיבות תכנון פרישה נכון היא גבוהה ביותר מאחר ותכנון פרישה נכון יכול לחסוך לפורש תשלום מס בגובה עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות אלפי שקלים.

אז בוא נתחיל לפשט קצת את הנושא הסבוך הנ"ל

מהי קצבה חודשית/אנונה בפרישה?

קצבה חודשית הינה סכום חודשי קבוע המשולם לפורש מיום הפרישה ולכל ימי חייו. קצבה זו מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, בטחון פיננסי, שקט ושלוה נפשית.

ישנם פורשים שמחליטים למשוך סכום חד פעמי במקום קצבה חודשית, כאשר יש להם האפשרות לכך, לוקחים על עצמם אחריות גדולה לניהול ההכנסות לאורך שנים, למרות שאינם יודעים כמה זמן יחיו. במקרה של ניהול לא נכון של הכספים, הפורש יכול למצוא עצמו ללא הכנסה ותזרים מזומנים בגיל מאוד מבוגר ויצטרך להיות נטל על ילדיו ובמידה ולא יהיה מי שיעזור לו עובדה זו היא גזר דין מוות מאחר ובגיל פרישה אומנם הוצאות מסוימות קטנות אבל סעיפי הוצאות כגון: טיפולים רפואיים, תרופות, רפואה משלימה עולים בצורה משמעותית.

כיצד מחשבים את הקצבה החודשית?

אופן חישוב הקצבה השתנה דרמתית במהלך השנים עקב גידול בתוחלת החיים ועקב כך שינוי בתוכניות החיסכון לפרישה ישנו שוני משמעותי בין תוכניות פנסיוניות ותיקות משנות ה 50-80 ועד שנות ה -2000. באופן כללי, ניתן לומר שחישוב הקצבה החודשית לחוסך מתבסס על שני משתנים:

1.סכום הכסף שנצבר עם השנים בתוכנית מסויימות.

2.תוחלת חיים ממוצעת באוכלוסייה וריבית צפויה.

בתוכניות הקיימות כיום, הנקראות "חסכון צובר", החוסך צובר במשך שנות עבודתו סכום כסף בתוכנית הפנסיונית המורכב מההפקדות השוטפות ומהתשואה על החיסכון וכאשר הוא מגיע לגיל פרישה, הגוף המנהל מחלק את הסכום שנצבר ב 'מקדם המרה לקצבה', מקדם ההופך את החיסכון לקצבה חודשית לכל החיים.

מהו "מקדם הקצבה או מקדם המרה"?

באמצעות מקדם זה, קובע הגוף המנהל את כספי הפרישה את גובה הקצבה החודשית שתשולם לחוסך לכל ימי חייו. המקדם כולל בתוכו את תוחלת חיים הממוצעת באוכלוסייה והצפויה מגיל הפרישה ואת התשואה העתידית הצפויה להתקבל על הכספים הצבורים לזכותו של הפורש. הגוף המנהל מניח שחלק מהפורשים יחיו זמן ארוך מתוחלת החיים הממוצעת, וחלק יחיו זמן קצר יותר וכך איננו "מפסיד" מהחישוב. בתכניות ביטוח מנהלים לפני 2013, "מקדם ההמרה לקצבה" קבוע מראש  ומובטח חוזית ובכך מגן מפני עליה בתוחלת החיים. בקרן פנסיה, המקדם אינו קבוע מראש והוא משתנה בהתאם לשינויים בתוחלת החיים ונקבע זמן קרוב לגיל הפרישה. 

מכיוון שתוחלת החיים הולכת ועולה עם השנים, אחת לתקופה מתעדכנים מקדמי תוחלת החיים בקרנות הפנסיה החדשות בדרך כלל הם משפיעות לרעה על מקדם ההמרה לקצבה.

מי שהצטרף לתכניות ביטוח המנהלים משנות ה-50 עד לשנת 2013 נהנה ממקדם קצבה מובטח. החל מ-2013, על פי הוראת משרד האוצר הופסקו ביטוחי המנהלים להבטיח לחוסכים מראש מקדם קצבה מובטח אשר מגן מפני עליה בתוחלת החיים, יחד עם זאת ניתן לקבוע את המקדם עם הגיעו של החוסך לגיל 60, ולהעביר את סיכון התארכות תוחלת החיים, מהמבוטח לגוף המנהל את כספי הפרישה.

האים לבחור בסכום חד פעמי או קצבה חודשית

החל מינואר 2008, כל הפקדה בתוכנית פנסיונית (המוכרת על פי חוק כקופת גמל משלמת או לא משלמת לקצבה) מחויבת לשלם קצבה חודשית לחוסך לכל ימי חייו .

רק אם הגעתם לקצבה מינימלית המחויבת ב​חוק בסך כ-  4,500 ₪ לחודש (נכון לשנת 2019) ניתן למשוך את היתרה כסכום חד פעמי – פעולה זו נקראת היוון קצבה.

בעבר היו תקנות שאפשרו (בזמן הפקדת הכספים) ייעוד חלק מהכספים לסכום חד פעמי (הון) וחלק מהכספים לקצבה חודשית. תקנות האוצר בנושא חסכון לפרישה השתנו פעמים רבות במהלך השנים, לכן, סביר להניח שבעלי תכניות ותיקות יוכלו למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי פטור ממס וחלק כקצבה חודשית, גם היא לעתים בפטור ממס. בהמשך תוכלו נציג טבלה של אפשרויות משיכת כספי התגמולים בהתאם לסוג הקופות השונות, התקופה בה נצבר החיסכון וגיל החוסך. כדי לקבל את הנתונים המדויקים, יש צורך לבצע בדיקה אישית בתוכניות שלכם.

מהו סכום קצבה מזערי ("פנסיית מינמאלית")?

חוק קופות הגמל  קובע כי בעת הגעה לגיל הפרישה יש לממש חלק מהכספים כקצבה בסכום מינימלי לפני משיכת סכומים חד פעמיים כהיוון קצבה. סכום הקצבה המזערי שנקבע נכון למרץ 2008 עמד על 3,850 ₪ צמוד למדד. נכון לשנת 2019 הסכום עומד על כ- 4,500 ₪ לחודש. המשמעות היא שבתחילה עליכם לקבל קצבה מינימלית לכל החיים, לפני שתוכלו להוון את יתר הסכומים לסכום חד פעמי (תשלום הון). ​

  חישוב הקצבה בדחיית פרישה

אופן חישוב הקצבה בדחיית פרישה תלוי בסוג  ההסדר הפנסיוני שנמצא שברשותכם. מומלץ לבדוק זאת באופן פרטני לפני הפרישה. באופן עקרוני בדחיית פרישה מתרחשים שני שינויים:

1. עקב תקופת החיסכון גדולה יותר – סכומי הכסף שנצברו בחסכון הפנסיוני גדלים.

2.מקדם ההמרה לקצבה קטן, בשל תקופת קיצור בתקופת קבלת הקצבה.

המשמעות היא, שככל שתדחו את הפרישה ומימוש הכספים שלכם, הקצבה החודשית המשולמת לכם לכל החיים תגדל בצורה משמעותי.      

חישוב הקצבה בהקדמת פרישה

אופן חישוב הקצבה בהקדמת פרישה תלוי בסוג  בהסדר הפנסיוני שברשותכם. מומלץ לבדוק זאת באופן פרטני לפני הפרישה.

באופן עקרוני, בהקדמת פרישה, מתרחשים שני שינויים:

1.עקב תקופת החיסכון קצרה יותר – סכומי הכסף שנצברו בחסכון הפנסיוני קטנים.

2.מקדם ההמרה לקצבה גדל עקב גידול בתקופת קבלת הקצבה.

המשמעות היא, שככל שתקדימו את הפרישה, הקצבה החודשית המשולמת לכם לכל החיים אשר תקטן בצורה משמעותי.    

אופן מימוש הכספים

על מנת לממש את הכספים בפרישה, נדרשים מספר שלבים עד להפקדת הכספים לחשבונכם:

1.תכנון הפרישה – החלטה לגבי אופן מימוש הכספים על פי מיסוי וצרכים לעתיד. מומלץ לעשות זאת בליווי איש מקצוע אשר מומחה לפרישה.

2.הסדרת נושא המס החל על הכספים, מול פקיד שומה ונציבות מס הכנסה וקבלת אישורים.

3.חתימה על בקשות ומסמכים והעברתם לגופים המנהלים.

4.קבלת הכספים לרשותכם.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים