‎ח׳ בתמוז ה׳תשע״ח‎

21 יוני 2018

מדד המחירים לחודש אוקטובר עלה ב-0.1%

מדד המחירים לחודש אוקטובר עלה ב-0.1%

מדד המחירים לחודש אוקטובר שפרסמה הלמ”ס ב-15.11.11, עלה ב-0.1% בהתאם לתחזיות ולאחר ירידה של 0.2% בחודש הקודם. כתוצאה מירידה זו מסתכמת כעת האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור ב-2.7% .

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע”מ | 16.11.2011
תגיות : מדד המחירים לצרכןבנקאותמדד.
מדד המחירים לחודש אוקטובר שפרסמה הלמ”ס ב-15.11.11, עלה ב-0.1% בהתאם לתחזיות ולאחר ירידה של 0.2% בחודש הקודם. כתוצאה מירידה זו מסתכמת כעת האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור (מדד אוקטובר 2011 לעומת מדד אוקטובר 2010) ב-2.7% ונמצאת בתוך תחום יעד האינפלציה השנתי שקבעה המשלה (1%-3%).

 קבוצות מוצרים/שירותים אחוז שינוי תרומה למדד הכללי

(באחוזים)

הלבשה 6.5 0.1476
הנעלה 3.9 0.0295
לחם, דגנים ומוצרי בצק 0.8 0.0192
צורכי רחצה וקוסמטיקה 1.6 0.0163
תרופות ועזרים רפואיים 0.9 0.0143
שכר דירה 0.3 0.0135
עגבניות 6.8- 0.0125-
מכוניות 0.4- 0.0148-
פירות טריים 2.8- 0.0242-
הבראה ונופש בארץ ובחו”ל 1.0- 0.0354-
עריכת מסיבות ואירועים 2.8- 0.0586-
שירותי דיור בבעלות הדיירים 0.4- 0.0727-

מגמת האינפלציה בחודשים יולי – אוקטובר האחרונים מסתכמת ב-0.9%. המדד ללא דיור וללא ירקות עלה ב-0.6% ואילו המדד ללא דיור בלבד רשם קצב ירידה של 0.3%.

מדד חודש אוקטובר הושפע בעיקר מעליות מחירים בולטות יחסית בסעיפי התצרוכת הבאים: הלבשה (6.5%), הנעלה (3.9%), לחם ומוצרי בצק (0.8%), מוצרי קוסמטיקה ורחצה (1.6%), תרופות (0.9%) וכן עלייה במחירי שכר הדירה (0.3%). עליות מחירים אלה קוזזו בחלקן על ידי ירידות מחירים בולטות יחסית בסעיפים במחירי העגבניות (6.8%), הפירות הטריים (2.8%), ההבראה והנופש (1%), עריכת מסיבות ואירועים (2.8%), מכוניות ושירותי דיור (0.4%).

לאחר שלושה חודשים של ירידות מחירים ולמרות המחאות החברתיות על יוקר המחייה, חזרו מחירי המזון לעלות ובעיקר מוצרי החלב שמחירם עלה בשיעור שבין 3%-6%. יתכן כי רוחות המחאה הצרכנית שככו והשפעתן הולכת ונחלשת.

סעיף מחירי הדיור בבעלות הדיירים הפתיע כאשר ירד ב-0.4%. הירידה מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה (המחירים בהם נסגרו חידושי השכירות) בחודשים ספטמבר – אוקטובר לעומת חוזים שנחתמו בחודשים אוגוסט- ספטמבר. להערכתנו, כבר בחודשים הקרובים נתחיל לראות ירידות בשכר הדירה ונמשיך לראות ירידות במחירי הדיור. גם אם הירידות לא תהיינה מהותיות, הן עדיין עשויות לגרום לחישוב מחדש של ציפיות שוק ההון וירידה של האינפלציה הגלומה.

מגמת ההאטה הגוברת בפעילות הכלכלית בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט הובילה לירידות בשיעורי האינפלציה בפועל והאינפלציה הצפויה. התכנסות האינפלציה אל תוך יעד הממשלה מקלה על הוועדה המוניטארית של בנק ישראל שאליה הועברו לאחרונה הסמכויות לקבוע את מדיניות הריבית. לערכתנו, בנק ישראל ימשיך לבחון את ההתרחשויות העולמיות לפני שיוריד את הריבית ולכן עד סוף השנה קיים סיכוי סביר לירידה של ריבית בנק ישראל.

אהבתם? שתפו…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn