‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

מדד המחירים לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי

מדד המחירים לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי

מדד המחירים לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי, נמוך מהתחזית שלנו. בצד ההפתעות המשמעותיות לתחזית בלטו עלייה קטנה מהצפוי במחירי המזון והירקות. כמו כן, מחירי הפירות וריהוט וציוד הוזלו יותר מהתחזית.

מיטב דש ברוקראז' בע"מ. | 28.10.2013
תגיותמחירי הדיורמדד המכירים לצרכןבנקאותרון אייכלשוק ההון.

בצד ההפתעות המשמעותיות לתחזית בלטו עלייה קטנה מהצפוי במחירי המזון והירקות. כמו כן, מחירי הפירות וריהוט וציוד הוזלו יותר מהתחזיתהיו גם הפתעות בצד העלאות המחירים. כך, שינוי שיטת המדידה של סעיף החינוך תרם כ 0.17%- למדד. בנוסף, מחירי הלבשה והנעלה הוזלו פחות ממה שציפינו.

קצב ההתייקרות של מחירי הדיור, הן השכירות והן הדירות בבעלות, ממשיך להיות די יציב. השכירות עלתה בחודשים האחרונים בקצב של כ 2.7%- והדיור בבעלות בקצב של כ 9%- (ראו תרשים 2). בינתיים עליית מדרגה במחירי הדירות בבעלות שהחלה בשנה האחרונה לא השפיעה לעלייה מהותית במחירי השכירות.

אלמלא עליית מחירי החינוך והתייקרות הדלק, המדד היה יורד ב 0.3%- . סביבת האינפלציה במשק נותרה מתונה ובשנתיים האחרונות לא עולה על 2% , זאת כאשר בשנים 2007-2011 היא כמעט אף פעם לא ירדה .( מתחת ל 2%- (ראו תרשים 1

מדד אוקטובר צפוי לרדת ב 0.1%- ויושפע מהוזלת מחירי הדלק ומירידה עונתית של מחירי הירקות. מחירי ההלבשה והפירות צפויים להתייקר מסיבות עונתיות.

מדד נובמבר צפוי לעלות ב 0.1%- ולהיות מושפע מהתייקרות עונתית במחירי ההלבשה. האינפלציה ב- 12 החודשים הבאים צפויה לעלות ב 1.7%- , כאשר בחצי השנה הקרובה היא צפויה להיות אפסית, זאת בהתאם לעונתיות הרגילה. צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחייה, הקטנת הכנסה פנויה בעקבות גזירות התקציב וייסוף השקל יהיו בין הכוחות שממתנים את האינפלציה. מנגד, הריבית הנמוכה, מצב של תעסוקה כמעט מלאה, שמירה על הקצב הנוכחי של עליית מחירי השכירות והתאוששות מתונה בכלכלה העולמית צפויים לתמוך בסביבת האינפלציה.

למרות סביבת האינפלציה הנמוכה שמאפשרת הקלה מוניטארית נוספת, אנו סבורים כי כלי הריבית מוצה כמעט לחלוטין בהתחשב בבעיית הדיור. לכן, לבנק ישראל כמעט לא נותרו כלים, אלא אם הנגיד החדש והועדה המוניטארית בהרכבה החדש תחליט על הפעלת צעדים להרחבה כמותית. אולם, נראה שהסיכויים לכך נמוכים.

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
רחוב יהודה הלוי 23 , תל אביב. טלפון: 073-7012684 ; פקס: 073-7012685
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז'בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה.

סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא,לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים