‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%, לעומת הערכתנו לעלייה של 0.8%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות בקבוצות כגון: מזון (עלייה של 0.6%) חוזי שכר דירה מתחדשים (0.8%+) הלבשה והנעלה (5.4%+) וחינוך תרבות ובידור (0.7%+).

רון אייכל | 16.5.2011
תגיותשוק ההוןסקירת שוקרון אייכלמדד המחירים לצרכןריבית בנק ישראל.


סיכום אפריל 2011 

  • מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%, לעומת הערכתנו לעלייה של 0.8%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות בקבוצות כגון: מזון (עלייה של 0.6%) חוזי שכר דירה מתחדשים (0.8%+) הלבשה והנעלה (5.4%+) וחינוך תרבות ובידור (0.7%+).
  • מנגד, נרשמה הוזלה במחיריה של קבוצת ריהוט וציוד לבית (0.8%-), לעומת הערכתנו להוזלה בשיעור צנוע באופן משמעותי. ההוזלה בקבוצה זו הייתה תוצאה של ירידות מחירים בהיקף של 2% ואף יותר במחיריהם של מוצרים חשמל לבנים (כגון, מקרר, מכונת ומייבש כביסה, תנור ומדיח כלים). ככל הנראה, בהשפעת ייסוף השקל כנגד הדולר.
  • האינדיקטורים הרלוונטיים לשוק הנדל"ן מצביעים על כך שהפעילות ממשיכה להיות ערה והמחירים ממשיכים להתייקר. יתר על כן, מחירי הבתים עולים בשיעור הגבוה ממחירי השכירות ובכך גדל העיוות בשוק (בעבר, בבנק ישראל התייחסו לפער זה).
  • מראשית השנה עלה המדד ב-1.3% וב-4% ב-12 החודשים האחרונים.
  • אנו עדיין צופים כי בבנק ישראל יבחרו להעלות את הריבית ב-23/5 ב-50 נ"ב, בכדי להתמודד עם העיוותים הגדלים במשק. עם זאת, לאור המדד הכללי הנמוך מהצפי גבר הסיכוי להעלאת הריבית ב-25 נ"ב בלבד.
  • האינפלציה השנה תסתכם ב-3.4% וב-3.2% ב-12 החודשים הקרובים.
 קבוצות מוצרים/שירותיםאחוז שינויתרומה למדד הכללי

(באחוזים)

הבראה ונופש בארץ ובחו"ל9.40.1665
הלבשה6.70.1497
שירותי דיור בבעלות הדיירים0.80.1476
בשר, עופות, דגים ומוצריהם1.90.0607
דלק ושמנים לכלי רכב1.30.0560
פירות טריים4.20.0419
ירקות טריים1.4-0.1184-
מכוניות0.6-0.0225-

מדד נמוך דיור גבוה  

 

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה בשיעור של 0.6%, לעומת הערכתנו לעלייה של 0.8%. המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות בקבוצות כגון: מזון (עלייה של 0.6%) חוזי שכר דירה מתחדשים (0.8%+) הלבשה והנעלה (5.4%+) וחינוך תרבות ובידור (0.7%+).

מנגד, נרשמה הוזלה במחיריה של קבוצת ריהוט וציוד לבית (0.8%-), לעומת הערכתנו להוזלה בשיעור צנוע באופן משמעותי. ההוזלה בקבוצה זו הייתה תוצאה של ירידות מחירים בהיקף של 2% ואף יותר במחיריהם של מוצרים חשמל לבנים (כגון, מקרר, מכונת ומייבש כביסה, תנור ומדיח כלים). ככל הנראה, בהשפעת ייסוף השקל כנגד הדולר. נציין, כי ב-8 השנים האחרונות נרשמה הוזלה ממוצעת של 0.1% במחיריהם של מוצרים אלו בחודש אפריל. לדוגמא, בשנה שעברה נרשמה בחודש זה התייקרות של 0.4%.

 

אמנם, המדד היה נמוך מאשר הקונצנזוס אולם, מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים המהווים אינדיקציה למחירי הדירות רשמו התייקרות של 0.8%. יתר על כן, מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש רשמו התייקרות של 1.0% (בחודשים פברואר-מארס), בהמשך לעלייה של 1.4% בינואר-פברואר. אי לכך, האינדיקטורים הרלוונטיים לשוק הנדל"ן מצביעים על כך שהפעילות ממשיכה להיות ערה והמחירים ממשיכים להתייקר. יתר על כן, מחירי הבתים עולים בשיעור הגבוה ממחירי השכירות ובכך גדל העיוות בשוק (בעבר, בבנק ישראל התייחסו לפער זה).

מראשית השנה עלה המדד ב-1.3% וב-4% ב-12 החודשים האחרונים.


ההשפעה על השוק והריבית


באופן טכני צפויות ציפיות האינפלציה משוק ההון להתמתן מחר עם תחילת המסחר. לדוגמא, הציפיות לאינפלציה באג"ח בעל מח"מ של שנתיים הנמצאות ברמה של 3.5%, צפויות לרדת. לכדי 3.2%. כלומר, גם לאחר התיקון אלו תישארנה גבוהות, מעבר ל-3%. לאחר מכן, להערכתנו, ציפיות האינפלציה תעלנה שוב עקב הביקוש לחוב צמוד.

אין ספק כי, על פניו, התייקרות המדד ב-0.6% נראית כצנועה ולא מחייבת העלאת הריבית. עם זאת, על רקע הגורמים הבאים:

(1)   הפעילות הקשורה לענף הנדל"ן בדיווח המחירים ממשיכה להראות סימנים ברורים של המשך הבערה.

(2)   אך לא רק משם. גם דיווחים אחרים במשק כגון המשכנתאות מצביעים על עלייה ברמת הסיכון של הענף.

(3)   ציפיות האינפלציה הן מעל ל-3%, עד מח"מ של 4 שנים.


אלו יחייבו את בנק ישראל לנקוט במהלך אנטי-מחזורי, נוסף, אשר יצנן את הפעילות בענף ובראשן את מחירי הדירות המושכים את מחירי השכירות כלפי מעלה. חשוב לציין, כי הפיחות אשר נרשם בערכו של השקל כנגד הדולר מאפשר לבנק ישראל עיתוי נוח בכל האמור להעלאת הריבית. בהחלט, החלטה לא פשוטה עומדת בפני הבנק. עם זאת, אנו עדיין צופים כי בבנק ישראל יבחרו להעלות את הריבית ב-23/5 ב-50 נ"ב, בכדי להתמודד עם העיוותים הגדלים במשק. עם זאת, לאור המדד הכללי הנמוך מהצפי גבר הסיכוי להעלאת הריבית ב-25 נ"ב בלבד. בנק ישראל יפרסם השבוע את ציפיות האינפלציה לפי חישוביו, אלו עשויים לספק אינדיקציה טובה לגבי החלטת הריבית. אנו צופים לכך שהאינפלציה תסתכם השנה ב-3.4% וב-3.2% ב-12 החודשים הקרובים. 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים