‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: עדי בג'איו.

רווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים עמד על 82 מיליון שקל לעומת 63 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

ה-EBITDA המנוטרלת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמה בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-227 מיליון שקל;

מגמת הגידול בהכנסות מקרן הפנסיה נמשכת גם ברבעון הנוכחי ומתחילה להוות נדבך חשוב במגזר חסכון ארוך הטווח;

החברה הודיעה על ביצוע תכנית התייעלות ופרישה מרצון19

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: " תשעת החודשים הראשונים של 2019 מסתיימים באופן חיובי במונחי הרווחיות. הרבעון השלישי מסכם מגמה של יציבות ברוב מגזרי ניהול הנכסים, לרבות החיסכון ארוך הטווח, קרנות הסל וקרנות הנאמנות, זאת לצד צמיחה המגיעה מפנינסולה. במהלך הרבעון הנוכחי, כמו גם במהלך תקופת הדוח, על אף השחיקה בדמי הניהול, נרשמת יציבות במגזר החסכון ארוך הטווח, לאור המשך גידול בהכנסות מקרן הפנסיה הנבחרת. ברבעון הנוכחי עשינו צעד נוסף בבניית התשתיות להעמקת הפעילות בתחום האלטרנטיבי בו אנו רואים נדבך חשוב בפעילות החברה בעתיד, ואנו צופים שתחום זה יצמח בעתיד. שלושת מנועי הצמיחה של בית ההשקעות; האשראי החוץ בנקאי, חבר הבורסה וקרן הפנסיה הנבחרת, ממשיכים להוכיח את עצמם, ומציגים תוצאות טובות. לאחר בחינה ארוכה וחשיבה מעמיקה, התקבלה החלטה כי החברה נדרשת לתהליך רוחבי של התאמת ההוצאות למבנה ההכנסות והפעילות הנוכחית. המשמעות הינה צמצום כמות העובדים המועסקים בחברה ואנו נעשה זאת תוך הידברות עם ועד העובדים והסתדרות העובדים הלאומית."

 

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות של כ-227 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2019, בהשוואה להכנסות של כ-231 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו הכנסות החברה לכ-692 מיליון שקל, עלייה של כ-3.6% בהשוואה לכ-668 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהכנסות חבר בורסה וברוקראז' מוסדי, והכנסות מאשראי חוץ בנקאי.

 

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמה בכ-67 מיליון שקל, בהשוואה לכ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 גדלה ה-EBITDA בכ-23% והסתכמה בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בפעילויות בעיקרן חבר הבורסה ופנינסולה ו'תחום האחר' הכולל בתוכו את ההשקעות האלטרנטיביות. בין הרבעונים ניתן לראות תנודתיות אופיינית בשל שערוך ניירות ערך המוחזקים בתיק הנוסטרו.

 

הרווח הנקי לרבעון השלישי לשנת 2019 עלה בכ-8% ועמד על כ-27 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 25 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 עמד על 82 מיליון שקל, לעומת 63 מיליון שקל, גידול של כ-30%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 30.9.2019 עלה בכ-5% לכ-55.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-52.6 מיליארד שקל ביום 30.9.2018. קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-11.2 מיליארד שקל. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו לסך של כ-237 מיליון שקל, בהשוואה לכ-241 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל, המפוצה בעלייה בהכנסות מניהול קרנות הפנסיה, שעלתה ברבעון בכ-17% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2019 בכ-85 מיליון שקל בהשוואה לכ-96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והכנסות של כ-237 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. יש להדגיש, כי ההשוואה נעשית על מוצרים שונים. תיקון 28 נכנס לתוקפו ברבעון הרביעי לשנת 2018, והתוצאות משקפות את תוצאות רבעון שלישי שהיה רבעון שיא בתעודות הסל עם הכנסות בגובה של כ-39 מיליון שקל.

 

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השלישי של שנת 2019 עמד על כ-135 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון השלישי בשנת 2018, בסך של כ-133 מיליארד ש"ח.

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "תשעת החודשים הראשונים של 2019 מסתיימים עם תוצאות טובות במונחי הרווחיות. הרבעון השלישי מסכם מגמה של יציבות ברוב מגזרי ניהול הנכסים לרבות גמל, קרנות הסל וקרנות הנאמנות, זאת לצד צמיחה המגיעה מפנינסולה. במהלך הרבעון הנוכחי, כמו גם במהלך תקופת הדוח, על אף השחיקה בדמי הניהול, נרשמת איתנות במגזר החסכון ארוך הטווח, לאור הגידול בהכנסות מקרן פנסיה נבחרת. ברבעון הנוכחי השלמנו את בניית התשתיות להעמקת הפעילות בתחום האלטרנטיבי, ואנו צופים שתחום זה יצמח בעתיד. שלושת מנועי הצמיחה של בית ההשקעות; האשראי החוץ בנקאי, חבר הבורסה וקרן פנסיה נבחרת, ממשיכים להוכיח את עצמם, ומציגים תוצאות טובות. עמלות הקנייה והמכירה שאנו מציעים בחבר הבורסה הינן נמוכות באופן משמעותי ביחס לבנקים, ופוטנציאל הצמיחה בתחום הינו גדול. לאחרונה הרחבנו את פעילותנו בתחום האשראי החוץ בנקאי אל מחוץ לישראל באמצעות רכישת לוטוס הפועלת באירלנד, ביחד עם משקיעים נוספים, ואני מאמין כי לפעילות זו תהיה תרומה לצמיחת החברה. לאחר בחינה ארוכה וחשיבה מעמיקה, התקבלה החלטה כי החברה נדרשת לתהליך רוחבי של התאמת ההוצאות למבנה ההכנסות והפעילות הנוכחית. המשמעות הינה צמצום כמות העובדים המועסקים בחברה ואנו נעשה זאת תוך הידברות עם ועד העובדים והסתדרות העובדים הלאומית."

 

אודות מיטב דש:

בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-135 מיליארד ש"ח בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים וקרנות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידיBRM  פיננסים ומר צבי סטפק.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים