‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון הראשון לשנת 2019

באדיבות מיטב דש: 

מציגה גידול בכל הפרמטרים:

 הרווח הנקי עלה בכ-40% לכ-32 מיליון שקל

הכנסות החברה הסתכמו בכ-235 מיליון שקל

ה-EBITDA המנוטרלת גדלה בכ-40% לכ-80 מיליון שקל

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "התוצאות משקפות היטב את המשך התבססותו של מיטב דש כבית השקעות מוביל ומקצועי, וזאת תוך התרעננות מתמדת ואימוץ של פלטפורמות דיגיטליות חדשניות, המעצימות את הקשר מול הלקוחות ואת עוצמתו של המותג כבית אמין ויציב. ברבעון הנוכחי נהנינו מרוח גבית חיובית ששררה בשוק ההון, זאת לצד ביצועים חיוביים, שהביאו לתוצאות שיא כמעט בכל הפרמטרים. רשמנו גידול חד בהכנסות חבר הבורסה כמו גם בפנינסולה, זרוע האשראי החוץ בנקאי שלנו, שמהווים מנועי צמיחה משמעותיים לחברה. ברבעון זה הושלם מיזוג חברת הקרנות ותכלית, וכיום אנו בית ההשקעות הגדול ביותר בתחום, המנהל כ-57 מיליארד שקל במגוון רחב של מוצרים. הצלחנו לשמור על היקף מרבית ההכנסות גם בחברה הממוזגת, וזאת על אף השפעות תיקון 28. מבין קרנות הפנסיה הנבחרות מיטב דש גאה להוביל עם קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי ההשקעות, עם היקף נכסים של למעלה מ-10 מיליארד שקל"

 

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות של כ-235 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2019, גידול של כ-9% בהשוואה להכנסות של כ-216 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כולל רווח מניירות ערך רשמה החברה הכנסות של 246 מיליון שקל. עיקר העלייה נובעת מהכנסות חבר הבורסה וברוקראז' מוסדי, קרנות נאמנות, קרנות סל ואשראי חוץ בנקאי בקיזוז הכנסות מניהול קופות גמל.

 

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הראשון בשנת 2019 גדלה בכ-40% והסתכמה בסך של כ-80 מיליון שקל, בהשוואה לכ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי ומהעלייה ברווח מניירות ערך. החל מתחילת השנה מיישמת החברה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 16, אשר קובע הנחיות בקשר לטיפול בחכירות, ורושמת הוצאות הפחתה ומימון חלף, הוצאות שכר דירה וליסינג רכבים. בנטרול יישום התקן, מסתכמת ה-EBITDA המנוטרלת לסך של כ-75 מיליון שקל, דהיינו, עליה של כ- 32% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי לרבעון הראשון לשנת 2019 עלה בכ-39% ועמד על כ-32 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מעלייה ברווח התפעולי וברווח מניירות ערך, בקיזוז עלייה בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות מיסים.

 

הכנסות חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי ברבעון הראשון בשנת 2019 עמדו על כ-31 מיליון שקל לעומת 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-24%.  העלייה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהיקף הפעילות. מדובר ברבעון שיא בגיוס לקוחות חדשים בחבר הבורסה בהמשך לצמיחה מתמדת. בנוסף, ברבעון האחרון הושקה אפליקציית מסחר חדשה ומתקדמת, וכן מערכת דיגיטלית לפתיחת חשבון באינטרנט ובמובייל.

 

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול הקבוצה ליום 31.3.2019 עמד על כ-53.5 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-50.6 מיליארד שקל ביום 31.3.18. קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-10 מיליארד שקל. בנוסף, קרן הפנסיה של מיטב דש דורגה במקום הראשון מבין קרנות הפנסיה בישראל במדד שביעות רצון והמלצת לקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018.

 

ברבעון זה הושלם המיזוג בין חברת הקרנות לבין תכלית:

פעילות קרנות הנאמנות ממשיכה להוביל את שוק קרנות הנאמנות עם נכסים בשווי של מעל 35 מיליארד שקל וממשיכה בגיוסים בקרנות הנאמנות המסורתיות. הכנסות הקבוצה מקרנות נאמנות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 לסך של כ-52 מיליון שקל, בהשוואה לכ-48 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים תוך כדי יציבות בדמי הניהול.

הכנסות החברה מקרנות הסל ומקרנות המחקות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-27 מיליון שקל, בהשוואה לכ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בגידול של כ-29%, וזאת על אף השפעות תיקון 28 שנכנס לתוקף ברבעון הרביעי של 2018.

 

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ-131 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון הראשון בשנת 2018, בסך של כ-129 מיליארד ש"ח.

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות:

"התוצאות ברבעון משקפות היטב את המשך התבססותו של מיטב דש כבית השקעות מוביל ומקצועי, וזאת תוך התרעננות מתמדת ואימוץ של פלטפורמות דיגיטליות חדשניות, המעצימות את הקשר מול הלקוחות ואת עוצמתו של המותג כבית אמין ויציב. נהנינו במהלך הרבעון הנוכחי מרוח גבית חיובית ששררה בשוק ההון. כך, לצד הביצועים החיוביים, הצלחנו להגיע לתוצאות שיא כמעט בכל הפרמטרים; רשמנו גידול חד בהכנסות חבר הבורסה כמו גם באשראי החוץ בנקאי שהינם מנועי צמיחה משמעותיים לחברה. מיטב דש ממשיך בביסוס מעמדו כבית ההשקעות מוביל ובעל ניסיון. זאת, לצד אימוץ מתמיד של כלים דיגיטליים וחדשניים.  בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הצלחנו לאחרונה לגייס כ-30 מיליון דולר לקרן ליקווידיטי קפיטל מבית מיטב דש, קרן המאפשרת צמיחה מהפכנית לחברות טכנולוגיה.

אנו עדים להמשך המהפכה שהחלה בשוק הפנסיה, כאשר קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה. מיטב דש גאה להוביל עם קרן הפנסיה הנבחרת הגדולה ביותר מבין בתי ההשקעות, עם היקף נכסים של למעלה מ-10 מיליארד שקל, וקצב הפקדות חודשי של כ-160 מיליון שקל. ברבעון זה, לאור החלת הרגולציה המחייבת מעסיקים לערוך מכרז או לצרף את עובדיהם החדשים לקרן נבחרת, צירפנו לשורותינו מאות מעסיקים חדשים, כולל חברות מהמובילות במשק. אין ספק שתחום זה עובר מהפיכה של ממש.

במקביל לצמיחה המהירה בפנסיה, אנו ממשיכים להציב את השירות כערך עליון והוכחה לכך ניתנה עם  דירוגנו במקום הראשון במדד שביעות רצון והמלצת לקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018.

ברבעון זה הושלם מיזוג חברת הקרנות ותכלית, וכיום אנו בית ההשקעות הגדול ביותר בתחום, המנהל כ-57 מיליארד שקל במגוון רחב של מוצרים. החברה השכילה לשמור על היקף מרבית ההכנסות גם בחברה הממוזגת, וזאת על אף השפעות תיקון 28 שנכנס לתוקפו ברבעון הרביעי של 2018".

 

אודות מיטב דש:

בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-131 מיליארד ש"ח בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים וקרנות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידיBRM  פיננסים ומר צבי סטפק.

 

 

 

 

לפרטים נוספים: עדי בג'איו, שרף תקשורת adi@scherfcom.com, 052-4454789

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים