‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

מיטב דש השקעות מסכמת את 2021 עם ביצועים עסקיים חזקים, מגמה הממשיכה לתוך 2022:

באדיבות : עדי בג'איו, שרף תקשורת 

תוצאות החברה בשנת 2021 הושפעו מהפרשות משפטיות גדולות שנרשמו בעקבות פסק דין כנגד מיטב דש גמל, כפי שדיווחה החברה ב-14 בנובמבר, 2021

בנטרול השפעת התביעות המשפטיות (פרופורמה), ההכנסות בשנת 2021 חצו לראשונה רף של 1 מיליארד שקל והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, עליה של 12% בהשוואה לכ-995 מיליון שקל אשתקד

ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2021 הסתכמה בכ-401 מיליון שקל, עלייה של כ-8%, בהשוואה לכ-371 מיליון שקל אשתקד.

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2021, בנטרול השפעת התביעות המשפטיות, הסתכם בכ-129 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד דוחות 2020 כללו רווח הון של כ-76 מיליון שקל לאור ירידה משליטה בליקווידיטי אשר בנטרולו מציגה החברה עליה של כ- 24% ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

היקף הנכסים המנוהלים הגיע לראשונה לשיא של כ-221 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2021

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "הקבוצה ממשיכה במומנטום העסקי החזק – על אף שתוצאות הקבוצה הושפעו מהוצאות שנרשמו בעקבות תביעות משפטיות, ה- EBITDA המנוטרלת השנתית חצתה רף שיא של 400 מיליון שקל. לצד בולטות בתשואות מצטיינות, לאורך זמן, ובכל תחומי ניהול ההשקעות – גמל ופנסיה, קרנות נאמנות וניהול תיקים, אנו רואים צמיחה מואצת הן בחבר הבורסה והן בתחום האשראי החוץ בנקאי. הביטוי לכך הוא גידול משמעותי בהיקף הנכסים המנוהלים והכנסות שיא של למעלה – ממיליארד שקל התורמים להמשך המומנטום קדימה. בחודשים האחרונים אנו מגייסים בקופות הגמל בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל מידי חודש וההפקדות החודשיות בקרנות הפנסיה מתקרבות לכ-400 מיליון שקל. אנו מעריכים שהמגמה תימשך גם ברבעונים הקרובים. הצמיחה החזקה של בית ההשקעות מאפשרת לנו להמשיך להשקיע בגיוס אנשי מקצוע, שדרוג וחיזוק תשתיות וטכנולוגיה, אשר תומכים בהמשך הצמיחה."

 

תוצאות בית ההשקעות מיטב דש לשנת 2021 בנטרול ההפסדים שנרשמו בעקבות פסק הדין:

ההכנסות בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-1,112 מיליון שקל, עליה של כ-12%, בהשוואה להכנסות של כ-995 מיליון שקל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהכנסות מניהול נכסים, מחבר הבורסה וממגזר אשראי חוץ בנקאי, בעיקר פנינסולה.

ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2021 הסתכמה בסך של כ-401 מיליון שקל, עלייה של 8% בהשוואה לכ-371 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר ממגזר החיסכון השוטף.

סך  הרווח הנקי לבעלי המניות של הקבוצה בשנת 2021 הסתכם ב-129 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-180 מיליון שקל אשתקד. בנטרול רווח חד פעמי של 76 מיליון ₪ בגין ירידה משליטה בליקוידיטי בשנה הקודמת החברה רושמת גידול ברווח הנקי של כ- 24% מ-104 מיליון ₪ ל- 129 מיליון ₪.

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.12.2021 עלה בכ-42% לכ-84.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-59.7 מיליארד שקל ביום 31.12.2021. גם לאחר תאריך הדוחות ולמרות הירידות בשווקים של תחילת 2022, המשיכה הצמיחה בנכסים המנוהלים ונכון ל-8 במרץ 2022 הסתכם היקף הנכסים לכ- 85.5 מיליארד שקל.

ההכנסות בשנת 2021 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-339 מיליון שקל בהשוואה לכ-302 מיליון שקל אשתקד. העלייה בתקופת הדוח נובעת, בעיקר, מעליה בהיקף נכסים ממוצע הנובעת הן מתשואה על הנכסים, הן מכניסת כספים מוגברת, מעליה בהפקדות שוטפות בקרנות הפנסיה וכן מרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי.

ההכנסות בשנת 2021 במגזר החיסכון השוטף הסתכמו בכ-371 מיליון שקל, בהשוואה לכ-323 מיליון שקל אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעליה בהיקף הנכסים הממוצע ומגיוסים בקרנות מסורתיות ובקרנות מחקות בעלות דמי ניהול ממוצעים גבוהים לעומת פדיונות בקרנות כספיות וקרנות סל בעלות דמי ניהול נמוכים משמעותית.

בשנת 2021 קופות מפעליות רבות בחרו במיטב דש ניהול תיקים לניהול ההשקעות שלהם, ביניהן ניתן למצוא את קרנות המורים והגננות, קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי, קופות הגמל גל, כלנית, הגומל ועוד. ניהול קופות אלה ביחד עם ניהול תיק ההשקעות של קרן העושר הנורבגית הפכו את מיטב דש ניהול תיקים לחברה מנהלת התיקים הגדולה בישראל ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים מוסדיים עם נכסים מנוהלים של כ-72.5 מיליארדי ₪.

ההכנסות בשנת 2021 בפעילות הברוקראז' ללקוחות פרטיים (מיטב דש טרייד) הסתכמו לסך של 115 מיליון שקל, בהשוואה ל-99 מיליון שקל אשתקד. מיטב דש טרייד ממשיכה לגייס אלפי לקוחות מדי רבעון, בעיקר לקוחות המחפשים פתרון טוב יותר מהמערכת הבנקאית לפעילות קניה ומכירה של ניירות ערך. החברה ממשיכה להשקיע בשיווק ובהשקעות טכנולוגיות על מנת להגדיל את הכנסותיה מתחום פעילות זה.

היקף הנכסים המנוהלים בשנת 2021 הסתכם לשיא של כ- 221 מיליארד שקל.

 

אודות מיטב דש:

בית ההשקעות מיטב דש מנהל קרנות נאמנות מכל הסוגים, קופות גמל, קרנות פנסיה  ותיקי השקעות. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידי מר אלי ברקת (ממייסדי קבוצת BRM ומר אבנר סטפק.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים