‎י״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

23 פברואר 2024

מיטב דש רוכשת את פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת 45 מיליון שקל

באדיבות מיטב דש.

עם השלמת הרכישה תנהל מיטב דש נכסי פנסיה בהיקף של כ-20 מיליארד שקל

בית ההשקעות מיטב דש דיווח היום כי חתם על הסכם לרכישת פעילות קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי תמורת סכום של כ-45 מיליון שקל. סך היקף הנכסים המנוהלים במסגרת פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות עומד על כ-4.34 מיליארד שקל, נכון ליום 31.1.2021.

 

מיטב דש גמל ופנסיה חתמה על ההסכם עם הפניקס, לפיו בכפוף להשלמת עסקת המיזוג בין הפניקס לבית ההשקעות הלמן אלדובי, במסגרתו עתידה הפניקס לרכוש את מלוא 100% הון המניות של הלמן אלדובי, תרכוש מיטב דש גמל ופנסיה את קרנות הפנסיה החדשות שבניהול הלמן אלדובי.

 

טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, הוסיף: "רכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה המתמדת של קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש. תחום חיסכון ארוך הטווח, והפנסיה בפרט, הינו מנוע צמיחה לחברה ועם השלמת הרכישה, תנהל החברה נכסי עמיתים בשווי של כ-20 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה. אנו מאמינים כי הרחבת מעטפת המעסיקים והלקוחות מולם אנו עובדים, והמשך הובלה בביצועים, יאיצו את צמיחת החברה."

במסגרת ההסכם, נקבע מנגנון לקליטת עובדים של הלמן אלדובי גמל ופנסיה אשר ישולבו  במיטב דש גמל ופנסיה או בחברה אחרת בקבוצה.

 

קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי תצטרף כעת לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש. המצטרפים לקרנות ברירת המחדל, אשר נבחרו ידי משרד האוצר, זכאים לדמי ניהול נמוכים וקבועים לתקופה שנקבעה במכרז וללא הליך חיתום.

 

 

רכישת פעילות הקרנות תעשה במצב של פעילות קרנות הפנסיה הנרכשות כפי שהוא, החל ממועד השלמת העסקה. השלמת העסקה כפופה לתנאים המקובלים, ובכלל כך קבלת אישור הממונה על התחרות לביצוע העסקה וכן אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר להעברת פעילות ניהול קרנות הפנסיה הנרכשות.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים