‎כ״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

2 מרץ 2024

ניצחון הצמוד הקצר

ניצחון הצמוד הקצר

שוק האג"ח המקומי התנהל השבוע במגמה מעורבת עם נטייה ברורה להפסדי הון. באופן כללי, ניתן לומר כי השוק נכנס בשבוע האחרון למגננה.

רון אייכל | 27.11.2011
תגיות : שוק ההוןסקירת שוקרון אייכלהמדד המשולב.

מאקרו:

|        המדד המשולב לחודש אוקטובר לרשום עלייה של 0.1% בהשוואה לחודש ספטמבר.

|        מדד זה, מהווה תמיכה נוספת להפחתת הריבית ב-25 נ"ב, לרמה של 2.75%.

|        בבנק ישראל מביעים דאגה מהירידה האחרונה במחירי הדיור.

אגרות חוב:

|        שוק האג"ח המקומי התנהל השבוע במגמה מעורבת עם נטייה ברורה להפסדי הון.

|        האינדיקטורים הפחות חיוביים בארה"ב, בנוסף להנפקת החוב הלא מוצלחת של ממשלת גרמניה, השפיעו לרעה על איגרות החוב הממשלתיות הארוכות.

|        באופן כללי, ניתן לומר כי השוק נכנס בשבוע האחרון למגננה.

%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%91
לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 27/11
למ"ס13:00כמות מבוקשת של דירות10
למ"ס13:00רכישות בכרטיסי אשראי10
בנק ישראלהתפתחות החוב במשק10-9
שני, 28/11
בנק ישראל17:30ריבית בנק ישראל – *תחזית מיטב, 2.75%12
שלישי, 29/11
אין פרסומים כלכליים

 

רביעי, 30/11
למ"ס13:00התחלות בנייה וגמר בנייהQ3
למ"ס13:00שיעור אבטלהQ3
משרד האוצר17:30תחזית הנפקות אוצר2.2012-12.2011

 

חמישי, 1/12
אין פרסומים כלכליים

 

 

המדד המשולב למצב המשק מעודד הפחתת ריבית  

 

השבוע פורסמו מספר אינדיקטורים מאקרו כלכליים, אשר מצביעים על המשך התרחבות בפעילות המשקית, אם כי בקצב מתון מאשר נרשם במחצית הראשונה של השנה.

 

הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר גדל ב-1.1% בהשוואה לחודש אוגוסט (חודש אחרון ברבע השלישי), וכך השלים עלייה של 7.1% ב-12 החודשים האחרונים לאחר ניכוי עונתיות. עם זאת, מתחילת שנה הייצור גדל בפחות מאחוז. ענפי הטכנולוגיה העלית, המהווים כ-50% מהתעשייה במשק, הובילו את הצמיחה בתעשייה כאשר התרחבו ב-2.4%.

 

כפי שכתבנו בסקירה הקודם, השפעת המחאה החברתית על המחירים והרגלי הצריכה ככל הנראה תמה. בסקירה הקודמת התייחסנו למחירים, כעת נראה כי גם הפעילות מתגברת. כך, מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים רשם בחודש ספטמבר עלייה של 1.3%, בהמשך להתכווצות של 2.5% בחודש הקודם (מנוכה עונתיות). גם נתוני המגמה לחודש אוקטובר של הפדיון ברשתות השיווק והמזון (במחירים קבועים) מצביעים על המשך התרחבות בפעילות ברשתות.

 

יצוא השירותים בחודש ספטמבר לאחר ניכוי עונתיות הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר. נתון הגבוה ב-5.7% מאשר נרשם בחודש הקודם. נציין, כי בבנק ישראל צופים כי בחודש אוקטובר תרשם התכווצות של יצוא השירותים.

 

גורמים אלה, בצירוף נתוני סחר חוץ שפורסמו בשבוע הקודם (עלייה קלה ביצוא, ירידה חדה ביבוא) הביאו את המדד המשולב לחודש אוקטובר לרשום עלייה של 0.1% בהשוואה לחודש ספטמבר.

נזכיר, כי למרות שבנתוני החשבונות לאומיים, גידול ביבוא גורע משיעור הצמיחה של התוצר, במדד המשולב ההשפעה היא חיובית. כלומר, צמיחה ביבוא תביא לתרומה חיובית במדד המשולב. כך, חלק מההאטה בפעילות במשק, המצטיירת במדד המשולב, הינה כתוצאה מהתכווצות ביבוא ולאו דווקא מירידה בפעילות היצרנית (לדוגמא, יבוא מוצרי צריכה ירד בחודש אוקטובר בשיעור של 4.9%).

 

באשר להחלטת הריבית ביום שני הקרוב, עשוי להוות גורם נוסף התומך בהפחתת הריבית ב-25 נ"ב לרמה של 2.75%.

 

נגיד בנק ישראל מביע דאגה מירידת מחירים מהירה בענף הנדל"ן

 

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, נאם השבוע בוועדת הכספים של הכנסת בנוגע לשוק הדיור. הנגיד הדגיש במהלך נאומו את החשיבות של ירידה הדרגתית במחירי הדירות.

 

החשיפה של המגזר הבנקאי לסקטור הבנייה והדיור היא הסיבה לדאגתו של הנגיד מהאפשרות כי מחירי הדירות ירדו בחדות. לפי דברי הנגיד, המגזר הבנקאי חשוף לסקטור הבנייה והדיור ב-45% מסך האשראי הניתן (20% דרך ענף הבינוי והנדל"ן ו-25% דרך משכנתאות).

 

לאור הנאמר לעיל, בנוסף לעובדה כי קיים פער של כשנתיים בממוצע בין תחילת הבנייה לבין המועד בו הנכס מוכן למכירה, רואה הנגיד סיכון מערכתי ביציבות הפיננסית (ולאו רק בסקטור הבנייה) במקרה של הרעה במצב ענף הבנייה.

 

אם בתחילת שנת 2011, בממשלה ובבנק ישראל חששו מקצב ההתייקרות המהיר של מחירי הדיור, כיום בבנק ישראל, מודאגים כי מחירי הדיור יוזלו בצורה חדה. זאת, בעיקר על רקע הצעדים הרבים (הרפורמות) שנעשו בשנה הקודמת ובתחילת השנה הנוכחית מצד הממשלה ובנק ישראל בכדי לצנן את שוק הדיור, ועל רקע כמות השיא של דירות חדשות הצפויות להיות מוכנות לשיווק בשנת 2013.

 

מדבריו של נגיד ב"י ומדברים שפורסמו בעיתונות עולה כי נגיד הבנק מעוניין לשמר את יציבות הבנקים, גם אם תרשם ירידה בפעילות ענף הנדל"ן. חוסר תיאום בין הנגיד לבין משרד הבינוי והשיכון ואף משרד האוצר עלולים להקשות על בנק ישראל בניהול המדיניות המוניטרית.

 
לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

193,734Q3192,1310.8%2.88%185,0464.7%
ריבית3.00%נובמבר3.00%1.00%1.00%2.00%
מדד משולב**135.3אוקטובר135.10.1%3.1%130.04.1%
מדד מחירים****104.1אוקטובר104.00.1%2.3%101.32.7%
אבטלה5.5%Q26.0%-0.5%1.0%-6.6%1.1%-
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)1.7%אוקטובר1.9%0.2%-1.6%-3.0%1.3%-
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני דולרים)

560-Q23622,186
יבוא סחורות*

(מיליוני דולרים)

4,095.0אוקטובר4,229.33.2%-11%3,690.110.2%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,754.0אוקטובר3,748.10.2%6.1%3,352.512.0%
מכירות ברשתות השיווק***110.3אוקטובר110.80.4%-1.2%106.83.3%
ייצור תעשייתי**132.0ספטמבר130.51.1%2.4%123.27.1%
פדיון בכל ענפי המשק**130.0ספטמבר130.00.0%0.9%-129.31.2%

 

*מנוכה עונתיות

** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100

*** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100

**** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100

 

 

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב
· מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב הממשלתיות.
· ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו ב-10 נ"ב בטווח של שנתיים והגיעו לכדי 2.07%.
· הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים התרחב לרמה של 286 נ"ב.
· מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה שלילית.
· המרווחים בין האיגרות הממשלתיות למדדי התל-בונד התרחב השבוע. בין התל-בונד 20 לממשלתי גדל המרווח ב-29 נ"ב. בין התל-בונד 40 לממשלתי התרחב הפער ב-47 נ"ב, ובין התל-בונד השקלי לבין האיגרות הממשלתיות הפער עלה ב-39 נ"ב.

שוק האג"ח – השוק חוזר למגננה

שוק האג"ח המקומי התנהל השבוע במגמה מעורבת עם נטייה ברורה להפסדי הון. הפעם, לא היו אלה החדשות הרעות מעבר לים לבדן שהביאו להפסדי ההון, אלא גם אינדיקטורים מקומיים.

 

האינדיקטורים הכלכליים החלשים בארה"ב, בנוסף להנפקת חוב הלא מוצלחת של ממשלת גרמניה, הביאו לחשש גובר מצד המשקיעים בעולם, ובישראל בפרט. לראיה, פרמיית    ה-CDS של ישראל ל-5 שנים עלתה ב-15 נ"ב בסיכום השבועי.

התוצאה הייתה שבאיגרות הממשלתיות הארוכות, נרשמו הפסדי הון חדים, לדוגמא, האיגרת השקלית 0122 השילה 0.9% מערכה, והאיגרת הממשלתית הצמודה "גליל 5903" רשמה הפסד הון של 0.8%. זאת, כאשר האיגרת האמריקאית ל-10 שנים רשמה ירידת תשואה של 8 נ"ב, כאשר עיקר הירידה היה בין יום שלישי לרביעי.

 

ככל הנראה, חוסר הוודאות הגדל, גרם למשקיעים לקצר את המח"מ הממוצע של תיקי השקעותיהם כפעולת מגננה. כך, האיגרות הממשלתיות הקצרות רשמו רווחי הון קלים. כתוצאה משינויים אלה נרשמה השתטחות בעקום הממשלתי השקלי, והצמוד.

 

ציפיות האינפלציה עלו בטווחים הקצרים (10 נ"ב לשנתיים) וירדו בטווחים הארוכים (6 נ"ב לעשר שנים). אנו עדיין מחזיקים בדעה כי ציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים נמוכות למדי, וזאת על אף העליות האחרונות. אי לכך, יש  להערכתנו לשקול הגברת החשיפה לאפיק הממשלתי (או הקונצרני) צמוד במח"מ קצר, על חשבון השקלי.

 

המסחר באיגרות החוב הקונצרניות התנהל השבוע על רקע הסדרי חוב של מספר חברות ציבוריות, אשר בראשן 'קבוצת דלק' של תשובה.

כתוצאה, נרשמו השבוע באפיק הקונצרני הפסדי הון חדים יותר מאלה הממשלתיות. הפסדי הון הורגשו בכל הדירוגים, אך התעצמו ככל שדירוג האיגרת היה נמוך יותר. לדוגמא, המרווח בין התל-בונד 20 לאיגרות הממשלתיות המתאימות התרחב ב-29 נ"ב בעוד שהמרווח בין התל-בונד 40 לאיגרות הממשלתיות המתאימות התרחב ב-47 נ"ב.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים