‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיות קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) פדו בשבוע החולף כ-415 מיליון ₪,

ו-2 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש

ברקע: עליות שערים בשוקי המניות ומגמה שלילית באגרות החוב הקונצרניות

 

 • הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): עולות בקצב הגיוסים משבוע שעבר לסכום של כ-175 מיליון ₪ השבוע, שרובו התרכז בקרנות המחקות המתמחות בחו"ל.
 • קרנות אג"ח כללי: עדיין פודות גם השבוע, בקצב דומה לזה של השבועות הקודמים של יולי : כ-530 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם כ-35 מילון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: עולות בקצב הפדיונות משבוע קודם לכן לכ-60 מיליון ₪.

 

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ,באירופה ובמזרח הרחוק, בעוד שירידות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות נסחרו ביציבות. הפדיונות בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) הסתכמו השבוע ב-4 ימי מסחר בכ-415 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (530 מ' ₪)  והקרנות השקליות (כ-120 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף פדיונות של כ-275 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-140 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-165 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של כ-580 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. מתחילת החודש, הקרנות המחקות גייסו כ-615 מ' ₪, בעוד הקרנות המנוהלות פדו כ-2.615 מיליארד שקל.

 

 • מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית נאה של עד כ-15% ומדד ת"א 90 עלה ב-0.5%. מגמה חיובית ציינה גם את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עלה בכ-0.5% הדאקס זינק ב-2.4% והניקיי רשם עלייה קלה כ-0.1%. הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-175 מיליון ₪. כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו 75 מיליון ₪, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הציגו שבוע עם גיוס של כ-210 מיליון ₪, רובו בקרנות המחקות, והקרנות הגמישות סיימו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-40 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות לפדות גם השבוע, וקצב יציאת הכספים מהן הסתכם ב- כ-530 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-25 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות הפודות.

 

 • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 2%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו פדיון של כ-60 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-190 מיליון ₪.
 • אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית קלה: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה קלה של כ-05%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה, שומרות על קצב גיוסים דומה לשבוע קודם הנאמד בכ-35 מילון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-90 מיליון ₪.

 

 • מגמה מעורבת באפיק השקלי הקרנות הכספיות רשמו השבוע עלייה חדה בקצב הגיוסים לסכום של כ-140 מיליון ₪, לעומת גיוס זניח שבוע קודם לכן. הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-20 מ' ₪ לבין הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 120 מ' ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות לפדות גם השבוע בסכום של כ-120 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח חו"ל שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע קודם לכן, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש הן גייסו כ-295 מיליון ₪.

 

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 26.07.18 כ-240.8 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-223.6 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-17.2 מיליארד ₪.

 

 

     *  4 ימי מסחר

     ** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (26.7.18) הינם אומדן בלבד, מאחר שהנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן. הנתונים בכתבה מותאמים לתיקון שנעשה לגבי 19.07.18, יום חמישי.

 

סיכום שבועי וחודשי: גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

 

אפיקסיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]172561
קרנות כספיות139699
קרנות אג"ח שקליות-121-520
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד3590
קרנות אג"ח חברות והמרה-60-192
קרנות אג"ח כללי-529-2251
קרנות אג"ח חו"ל88296
שונות[2]219
סה"כ (כולל כספיות)274-1298-
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

413-1997-
 
 
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים