‎י״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

28 פברואר 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 18/03/2019

בחסות: מיטב דש :מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו השבוע גיוסים של כ-155 מיליון שקל:

 30 לאקטיביות ו-125 לפאסיביות

 בתעשייה האקטיבית:

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: יורדות בקצב הגיוסים משבוע שעבר, עם גיוס של כ-45 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות) רושמות ירידה בקצב הפדיונות לסכום של כ-10 מיליון ₪ "בלבד".
 • קרנות אג"ח חברות: רושמות השבוע גיוסים הנאמדים בכ-40 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי של השבועות האחרונים ומציגות גיוסים של כ-25 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-125 מיליון ₪ תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-160 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-35 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו סכום קטן של כ-40 מיליון ₪ "בלבד".  

 • שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד ה- S&P 500עלה בכ-2.4%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-3%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.15%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-1.25%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום שבועי תשואה חיובית של עד כ-0.7%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.35%, בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה השבוע קלות בכ-0.1%. בעקבות המגמה החיובית, תעשיית קרנות הנאמנות מסיימת גם השבוע בגיוסים, (כאשר גם הקרנות האקטיביות וגם הקרנות הפאסיביות רשמו בסיכום שבועי גיוס חיובי).
 • ·          *כל הנתונים נכון ל-14.03.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א
 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש מרץ נפתח בגיוסים של כ-195 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ- 40 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, גיוסים בסך של כ-155 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה נחלק בין הקרנות האקטיביות-המנוהלות שגייסו סכום של כ-30 מיליון ₪, לבין הקרנות הפאסיביות שרשמו גיוס יחד בסכום של כ-125 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-160 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-35 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, רושמות ירידה בקצב הגיוסים משבוע שעבר, אך עדיין עומדות בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס שבועי הנאמד בכ-45 מיליון ₪, קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, גייסו השבוע סכום של כ-40 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה שמשיכות במומנטום החיובי של השבועות האחרונים ומציגות גיוסים של כ-25 מיליון ₪. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות רושמות ירידה בקצב הפדיונות לסכום של כ-10 מיליון ₪ "בלבד".

מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-50 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל רושמות השבוע ירידה בקצב הפדיונות לסכום של כ-15 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74 מיליארד ₪ (כ- 61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), לאחר כמה שבועות רצופים של גיוסים, חוזרות השבוע לפדות, סכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-40 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-90 מיליון ₪. כמו כן, היה גם הבדל גדול נוסף בתוך הקטגוריה המנייתית בין הקרנות המחקות שגייסו כ-30 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-80 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-5 מיליון ₪, קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) פדו סכום קטן כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, גם השבוע, עם גיוסים  הנאמדים בכ-205 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות גייסו 40 מיליון ₪ בלבד, ירידה חדה בקצב הגיוסים משבוע שעבר.


נכון ל-14.03.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 319.9 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:   
תעשייה אקטיבית: 199.1 מיליארד ₪, מהם 174.1 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.1 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 120.8 מיליארד ₪, מהם 90.7 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-30.1  בקרנות מחקות.

* ללא כספיות

  – אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

בעקבות דחיית פרסום נתוני נכסי הקרנות ע"י רשות ני"ע, נכון לימי חמישי, ליום שני בבוקר (במקום יום ראשון), אנחנו מפרסמים את הכתבה השבועית בימי שני במקום בימי ראשון

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים