‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 15/04/2019

באדיבות מיטב דש :מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו השבוע* גיוסים של כ-480 מיליון ש"ח

גיוס של 370 מיליון ₪ לאקטיביות וכ-110 מיליון ₪ לפאסיביות

 בתעשייה האקטיבית: מהפך – מעבר לגיוסים

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: חוזרות השבוע להוביל את ראש טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס הנאמד בכ-170 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות): רושמות מהפך, ועוברות לגיוסים נאים של כ-170 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע שעבר לסכום של 70 מיליון ₪.  
 • קרנות אג"ח מדינה: גם הן שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם לסכום הנאמד בכ-60 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-110 מיליון ₪ תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-140 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-30 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו כ-85 מיליון ₪.  

 • שבוע המסחר* נסגר במגמה מעורבת בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד  S&P 500ירד בכ-0.15%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה קלה של כ-0.1%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.65%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-0.45%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום שבועי תשואה חיובית של עד כ-2.7%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.45%, בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.55%.
 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-565 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ- 85 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-480 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 480 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-370 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוס של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-110 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-140 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-30 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, חוזרות השבוע להוביל את ראש טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס הנאמד בכ-170 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע שעבר לסכום כ-70 מיליון ₪, גם קרנות אג"ח מדינה שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם לסכוםהנאמד בכ-60 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות מהפך השבוע, ועוברות לגיוסים נאים של כ-170 מיליון ₪. לעומת זאת, יציאת הכספים נמשכת מהקרנות האג"חיות השקליות, אשר פדו סכום של כ-55 מיליון ₪. וקרנות אג"ח חו"ל רושמות השבוע עליה בקצב הפדיונות לסכום של כ-50 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן גם בחודש מרץ.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 75.5 מיליארד ₪ (מעל לכ-61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים, הנאמדים בסכום של כ-100 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-110 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-10 מיליון ₪. כמו כן, היה גם הבדל נוסף בתוך הקטגוריה המנייתית כולה בין הקרנות המחקות שגייסו כ-80 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס של כ-20 מיליון ₪
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה חוזרות לגייס השבוע, סכום קטן של כ-5 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) נותרה השבוע ללא שינוי.          
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-50 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות גייסו 85 מיליון ₪ בלבד, ירידה חדה בקצב הגיוסים משבוע שעבר.


נכון ל-11.04.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 323.9 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:   
תעשייה אקטיבית: 200.8 מיליארד ₪, מהם 175.2 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.6 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 123.1 מיליארד ₪, מהם 92.1 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-31.0 בקרנות מחקות.

*  כל הנתונים נכונים ל-11.04.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א ומסכמים 4 ימי מסחר (ביום שלישי ה-9/4 לא התקיים מסחר בגלל הבחירות)

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים