‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 17/06/2019

באדיבות מיטב דש : מורן צביק | מנהל קשרי יועצים

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עולות בקצב הגיוסים

בשבוע המסחר המקוצר* לסכום של כ-225 מיליון ₪:

 

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים השבוע בסכום של כ-280 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-55 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-210 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו כ-265 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות עברו לראשונה מתחילת השנה לפדיונות הנאמדים בכ-480 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע: כ-125 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: עולות בקצב הגיוסים, מהשבוע הקודם, לסכום הנאמד בכ-120 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: גם הן רושמות עלייה בקצב הגיוסים לסכום של כ-60 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות): רושמות מהפך ועוברות השבוע לגיוסים הנאמדים בכ-65 מיליון ₪.

 • שבוע המסחר* נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב והקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500עלה בכ-65%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.25%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.05%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.7%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-1.1%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.15%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי ירד קלות בכ-0.05%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע "נסגר" בפדיונות של כ-255 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-480 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-225 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 225 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-280 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-55 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-210 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-265 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה שומרות על קצב הגיוסים משבוע שעבר, וממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, בסכום הנאמד בכ-125 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, עולות בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם, לסכום הנאמד בכ-120 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות עולות גם הן בקצב הגיוסים משבוע קודם לכן, לסכום של כ-60 מיליון ₪.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות מהפך ועוברות השבוע לגיוסים הנאמדים בכ-65 מיליון ₪. לעומת זאת, נמשכת יציאת הכספים מהקרנות האג"חיות השקליות, אשר פדו סכום של כ-65 מיליון ₪ ומקרנות אג"ח חו"ל שרושמות השבוע פדיונות בסכום של כ-25 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-190 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו כמעט ולא היה שוני בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-100 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-90 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-105 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-295 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, בסכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוסים של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, עם גיוסים הנאמדים בכ-125 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות עוברות לראשונה מתחילת השנה לפדיונות הנאמדים בכ-480 מיליון ₪.

נכון ל-13.06.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 327.2 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 203.2 מיליארד ₪, מהם 176.8 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-26.4 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 124 מיליארד ₪, מהם 91.5 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-32.5 בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-17.06.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 4 ימי מסחר

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים