‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 22/07/2019

 • באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) מגייסות בשבוע המסחר המוארך* סכום של כ-355 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-165 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-190 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-170 מיליון ₪  וקרנות הסל רשמו גיוס כ-20 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות מגייסות השבוע סכום של כ-485 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות
מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד השבוע בכ-165.

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי, אך יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של

      כ-95 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח חברות: רושמות השבוע גיוסים בסכום של כ-85 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם השבוע: כ-75 מיליון ₪.

 

 • שבוע המסחר נסגר במגמה שלילית בשוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500ירד בכ-6%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.45%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.75%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-2.9%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-2.1%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד 0.15%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי נותר השבוע ללא שינוי.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-840 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-485 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 355 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 355 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-165 מ'  ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-190 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-170 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-20 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד השבוע בכ-165 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-95 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות השבוע גיוסים בסכום של כ-85 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-30 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פדו סכום של כ-75 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל סיימו את השבוע בפדיון של כ-65 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-80 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-100 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-20 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-125 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-45 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה פדו סכום של כ-100 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, רשמה גיוסים קלים של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות סגרו את השבוע עם גיוסים  הנאמדים בכ-250 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע גיוסים של כ-485 מיליון ₪.

נכון ל-18.07.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 333.8 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 206.8 מיליארד ₪, מהם 179.3 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 127 מיליארד ₪, מהם 92.8 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.2 בקרנות מחקות.

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-18.07.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 6 ימי מסחר (מיום חמישי 11/7 עד יום חמישי
18/7)

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים