‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 28/09/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עולות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-430 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-135 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-295 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון ₪  וקרנות הסל רשמו גיוס כ-70 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות רושמות גיוסים בסכום של כ-25 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות
מתחילת החודש, עם גיוס שנאמד בכ-175 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: גייסו השבוע סכום של כ-80 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: נותרו השבוע ללא שינוי.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): פודות גם השבוע סכום של כ-40 מיליון ₪.

 • שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500עלה בכ-9%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.15%, ה-DAX הגרמני עלה ב-0.85%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-1.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-2.9%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.25%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.35%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-455 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-25 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 430 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 430 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-135 מ'  ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-295 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-225 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-70 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש גם השבוע, עם גיוס שנאמד בכ-175 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לרדת בקצב הגיוסים משבוע לשבוע לסכום של כ-80 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות נותרו השבוע ללא שינוי. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פודות גם השבוע סכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-30 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל סיימו את השבוע בפדיון של כ-40 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-70 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל קל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-25 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו גיוס של כ-45 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-50 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה חוזרות השבוע לגייס סכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, רשמה גיוסים קלים של כ-10 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות סגרו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-215 מיליון ₪.

נכון ל-25.07.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 335.5 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 207.4 מיליארד ₪, מהם 179.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 128.1 מיליארד ₪, מהם 93.5 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.6 בקרנות מחקות.

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

*  כל הנתונים נכונים ל-25.07.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 21/7 עד יום חמישי
25/7)

 

סיכום גיוסים/פדיונות בתעשיית הקרנותיולי 2019 (21/7-25/7)
הקטגוריה/סוג קרןקרנות מנוהלות אקטיביותקרנות מחקותקרנות סלסה"כ פאסיביותסה"כ כולל
גמישות-44-44
מניות בארץ3712112360
מניות בחו"ל-33106-604614
אג"ח בארץשקליות-30-30
אג"ח בארץמדינה7846-262098
אג"ח בארץחברות והמרה-155160216214
אג"ח בארץ משולבתכללי173517180
אג"ח בחו"ל-39-2-11-14-53
שונות-40-4-4-8
סה"כ13722272293431

 

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים