‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 12/0/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה :מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

בעקבות ירידות השערים באפיקי ההשקעה המרכזיים (למעט אג"ח ממשלתיות)

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עברו בשבוע הראשון*
של חודש אוגוסט לפדיונות של כ-150 מיליון ₪,
הקרנות הכספיות רשמו גיוסים של 225 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש אוגוסט בסכום של כ-65 מיליון ₪.
 • לעומת זאת, התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-215 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות אמנם גייסו כ-195 מיליון ₪, אבל, קרנות הסל רשמו פדיון של כ-410 מיליון ₪.

 

 התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●    קרנות אג"ח מדינה: אחרי שאיבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות בחודש שעבר, החודש הן חוזרות להוביל, עם גיוס של כ-155 מיליון ₪.

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: לאחר שהובילו את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, מתחילת החודש הנוכחי הן מסתפקות בגיוס של כ-35 מיליון ₪ בלבד.
 • קרנות אג"ח חברות: רושמות פדיונות קלים בסכום של כ-5 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם בשבוע הראשון של חודש
  אוגוסט: כ-
  55 מיליון ₪.

 

 • השבוע הראשון* של חודש אוגוסט נפתח במגמה שלילית בשוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד S&P500ירד בכ-4%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-1.7%, ה-DAX הגרמני ירד ב-2.8%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-4.3%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-0.6%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.25%. לעומת זאת, מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.8%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש אוגוסט נפתח בגיוסים של כ-75 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-225 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ-150 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 150 מיליון ₪ מבטא גיוס של כ-65 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-215 מיליון ₪, כאשר המחקות גייסו כ-195 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-410 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה אשר איבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות בחודש יולי, חוזרות להוביל עם גיוס של כ-155 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי שהובילו ביולי בגיוסים, ירדו משמעותית בקצב הגיוסים לסכום של כ-35 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות פדיונות קלים בסכום של כ-5 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-10 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בשבוע הראשון של חודש אוגוסט סכום של כ-55 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-45 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-325 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות גיוס חיובי גבוה בפתיחת חודש אוגוסט, בסכום הנאמד בכ-290 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות גדולים של כ-615 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-105 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-430 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת חודש אוגוסט, בסכום הנאמד בכ-75 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמו גיוס של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של החודש, אך יורדות משמעותית בקצב הגיוסים לסכום של כ-35 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש אוגוסט גיוסים בסך של כ-225 מיליון ₪.

נכון ל-08.08.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 334.4  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 207.7 מיליארד ₪, מהם 180 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.7 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 126.7 מיליארד ₪, מהם 92.0 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.7 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  כל הנתונים נכונים ל-08.08.19, יום חמישי (כולל). סיכום של 6 ימי מסחר.

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים