‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 19/08/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

בעקבות ירידות השערים המתמשכות מתחילת החודש באפיקי ההשקעה המרכזיים (למעט אג"ח ממשלתיות)

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עוברות בשבוע המסחר  המקוצר* לפדות סכום של כ-390 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) פדתה השבוע סכום של כ-240 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-150 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-50 מיליון ₪  וקרנות הסל רשמו פדיון כ-200 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות מגייסות השבוע סכום של כ-375 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●   קרנות אג"ח מדינה: שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות החודש, כאשר הן גם הקטגוריה היחידה ששמרה על גיוס חיובי השבוע: של כ-90 מיליון ₪.

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: לאחר שירדו משמעותית בקצב הגיוסים בשבוע שעבר, השבוע הן כבר עוברות לפדיונות של כ-90 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: גם הן עוברות לפדות השבוע, סכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם בשבוע השני של חודש

אוגוסט, ואף מגבירות את קצב הפדיונות: כ-170 מיליון ₪.

 • שבוע המסחר* נסגר במגמה שלילית בשוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדדי ,S&P500הנאסד"ק וה-DAX הגרמני ירדו בכ-4% כ"א, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-1.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה שלילית של עד כ-3.8%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים מתונות של עד 0.1%. לעומת זאת, בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי זינק בכ-1.1%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בפדיונות קלים של כ-15 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-375 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ- 390 מיליון ₪ מהקרנות המסורתיות. סכום זה (של 390 מ' ₪) מבטא פדיון של כ-240 מ'  ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-150 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-50 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-200 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות החודש, כאשר הן גם הקטגוריה היחידה ששמרה על גיוס חיובי השבוע, בסכום של כ-90 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי, לאחר שירדו משמעותית בקצב הגיוסים בשבוע שעבר, השבוע הן כבר עוברות לפדיונות של כ-90 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, גם הן עוברות לפדות השבוע, סכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. לאחר רצף ארוך של פדיונות הקרנות האג"חיות השקליות נותרו השבוע ללא שינוי. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בשבוע השני של חודש אוגוסט , בקצב גובר לסכום של כ-170 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיון של כ-30 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74 מיליארד ₪ (כ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-195 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-80 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-115 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שפדו כ-15 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-180 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, בסכום הנאמד בכ-60 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמו גיוס קל של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות לאחר רצף גיוסים מרשים מתחילת השנה, השבוע הן עוברות לפדיונות בסכום של כ-35 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע גיוסים של כ-375 מיליון ₪.

נכון ל-15.08.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 331.8 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 207.2 מיליארד ₪, מהם 179.0 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-28.2 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 124.6 מיליארד ₪, מהם 90.1 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.5 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-15.08.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 4 ימי מסחר (מיום שני 12/8 עד יום חמישי
15/8)

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים