‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 24/09/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

קרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) ממשיכות לגייס השבוע, אבל פחות, סכום של כ-435 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-95 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-340 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-330 מיליון ₪  וקרנות הסל רשמו גיוס קטן בהרבה של כ-10 מיליון ₪ בלבד.
 • חלק מן הירידה בסכום הגיוסים נובע משבוע המסחר המקוצר בן 4 ימים (יום שלישי – הבחירות)
 • הקרנות הכספיות עוברות השבוע לפדיונות של כ-200 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●   קרנות אג"ח מדינה רשמו את הגיוס הגבוה ביותר מבין הקרנות האקטיביות. זאת, למרות שרשמו
השבוע ירידה בקצב הגיוסים: כ-60 מיליון ₪.

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: יורדות משמעותית השבוע בקצב הגיוסים לכ-40 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): לאחר שרשמו פדיונות נמוכים מתחילת החודש, השבוע
  הן רושמות מהפך ועוברות לגיוסים הנאמדים כ-30 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות בחודש הפכפך, חוזרות לפדות השבוע סכום של כ-10 מיליון ₪.

 • שבוע המסחר נסגר במגמה מעורבת בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 נותר ללא שינוי, מדד הנאסד"ק רשם עלייה קלה של כ-1%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.1%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.25%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-0.5%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.35%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה של כ-0.35%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-235 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-200 מיליון ₪ מן הקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-435 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 435 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-95 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-340 מיליון ₪, תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-330 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שגייסו כ-10 מיליון ₪ בלבד.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה רשמו את הגיוס הגבוה ביותר מבין הקרנות האקטיביות. זאת, למרות שגם הן רשמו השבוע ירידה בקצב הגיוסים לסכום של כ-60 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי, יורדות משמעותית השבוע בקצב הגיוסים לסכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, לאחר שרשמו פדיונות קטנים מתחילת החודש, השבוע הן רושמות מהפך ומגייסות כ-30 מיליון ₪. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, בחודש הפכפך, חוזרות לפדות השבוע סכום של כ-10 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות חוזרות לפדות השבוע, סכום קטן אמנם של כ-5 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל נותרו השבוע ללא שינוי.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 78 מיליארד ₪ (כ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-85 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל גדול מאוד בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-320 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון של כ-235 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-145 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-60 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, בסכום הנאמד בכ-75 מיליון ₪ (יותר מהגיוס בקרנות אג"ח מדינה האקטיביות). קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמו השבוע גיוס הנאמד בכ-15 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע השני של החודש, אך יורדות מעט בקצב הגיוסים לסכום של כ-160 מיליון ₪. זאת, לעומת פדיון של 10 מיליון ₪ בקרנות האקטיביות.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות עוברות השבוע לפדיונות של כ-200 מיליון ₪.

נכון ל-19.09.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 339.2 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 209.7 מיליארד ₪, מהם 181.4 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-28.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 129.5 מיליארד ₪, מהם 92.9 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-36.6 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-19.09.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 4 ימי מסחר (מיום ראשון 15/09 עד יום
חמישי 19/09, להוציא את יום שלישי שבו לא התקיים מסחר עקב יום הבחירות בארץ).
הערה: בשל איחור של יום בפרסום הנתונים הרלוונטיים בבורסה, הכתבה מתפרסמת היום, יום שלישי, במקום יום שני.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים