‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 23/12/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

קרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) פודות שבוע שלישי ברציפות, ואף עולות משמעותית בקצב הפדיון לסכום של כ-525 מיליון ₪

הקרנות הכספיות רשמו פדיונות של 30 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-115 מיליון ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-640 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-240 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון גדול של כ-880 מיליון ₪.
 • הפדיון המוגבר בקרנות הסל נובע, ככל הנראה, מהוראות רגולטוריות של רשות שוק ההון.
 • הקרנות הכספיות פודות השבוע סכום של כ-30 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-110 מיליון ₪.

 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): רושמות גיוסים קטנים הנאמדים בכ-10 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: מגייסות שבוע שני ברציפות: כ-15 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: לאחר שהחלו לרדת בקצב הגיוסים בשבועות האחרונים, השבוע הן עוברות לפדיון קטן הנאמד בכ-10 מיליון ₪.

 

 • שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית במרבית שוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-15%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.05%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.85%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו גם הן ירידות שערים של עד 0.85%.  בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.1%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בפדיונות גדולים של כ-555 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-30 מיליון ₪ מן הקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ- 525 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 525 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-115 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-640 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-240 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון גדול של כ-880 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-110 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות גיוסים קטנים הנאמדים בכ-10 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, מגייסות שבוע שני ברציפות, סכום של כ-15 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות לאחר שנותרו בשבועיים האחרונים ללא שינוי, השבוע הן רושמות גיוס של כ-10 מיליון ₪. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה אשר החלו לרדת בקצב הגיוסים בשבועות האחרונים, השבוע עוברות לפדיון קטן הנאמד בכ-10 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לפדות גם השבוע סכום של כ-25 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות גבוהים הנאמדים בסכום של כ-840 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-90 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון גבוה בהרבה של כ-750 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-960 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, ושומרות על קצב הגיוסים מהשבוע שעבר בסכום הנאמד בכ-10 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-130 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע פדיון של כ-30 מיליון ₪.

נכון ל-19.12.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 352.3 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 218.1 מיליארד ₪, מהם 187.8 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 134.2 מיליארד ₪, מהם 93.7 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-40.5 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-19.12.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 15/12 עד יום חמישי 19/12).

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים