‎י״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

27 פברואר 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות נאמנות-מגמה חיובית

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

ברקע: מגמה חיובית בשוקי המניות ואגרות החוב

מורן צביק | 8/1/2017

  • קרנות אג"ח כללי: פותחות את השנה עם גיוס גבוה של כ-525 מיליון ₪. • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות את מסע הגיוסים של החודשים האחרונים: כ-330 מיליון ₪. • קרנות אג"ח חברות: מגייסות גם השבוע (כ-175 מיליון ₪). • קרנות אג"ח מדינה: פודות גם בפתיחתה של השנה החדשה : כ-225 מיליון ₪. השבוע הראשון של שנת 2017 נפתח בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעולם. בנוסף לזאת, גם אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את תחילת השנה במגמה חיובית, בעקבות עליות השערים בשווקים. השנה החדשה נפתחה בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-595 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (525 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-330 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-390 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-205 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-40 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 635 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. • מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 75 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של כ-2.4% וכ-0.65% בהתאמה ואילו מדד ת"א 25 ירד ב-0.2%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-330 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-145 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-95 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 90 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל. • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של השנה החדשה (525 מיליון ₪), כאשר כ-540 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-15 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות מתחילת 2017. • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.7%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו בשבוע הראשון של 2017 גיוסים של כ-175 מיליון ₪ (כאשר כ-170 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות). • אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.15% וקצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה ירד ביחס לשבוע האחרון של 2016 ונאמד בכ-225 מיליון ₪, 50 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות. • פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו בשבוע הראשון של 2017 פדיון של כ-205 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-165 מיליון ₪, 55 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות. • קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-40 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות. • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-08.01.17 כ-215.6 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.6 מיליארד ₪. סיכום חודשי גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות אפיק סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) קרנות מנייתיות 330 קרנות כספיות -204 קרנות אג"ח שקליות -165 קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד -224 קרנות אג"ח חברות והמרה 173 קרנות אג"ח כללי 525 קרנות אג"ח חו"ל -37 שונות -10 סה"כ 388 סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות) 592- מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים.
  • האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים