‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי 15/09/2019 של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב דש,40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

קרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) מכפילות השבוע  את קצב הגיוסים בסכום של כ-795 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-245 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-550 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-130 מיליון ₪  וקרנות הסל רשמו גיוס גבוה יותר של כ-420 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות מגייסות השבוע סכום של כ-175 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: לאחר שחזרו לגייס בשבוע שעבר, השבוע הן כבר כובשות את ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות: כ-145 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה יורדות משמעותית השבוע בקצב הגיוסים, ומאבדות את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס של כ-90 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות חוזרות לגייס השבוע סכום הנאמד בכ-35 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם בשבוע השני של חודש

ספטמבר, כאשר הן שומרות על קצב דומה משבוע קודם לכן: כ-20 מיליון ₪.

 

 • שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות וביציבות באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-05%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.15%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.8%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-2.65%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-3.4%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 נסחרו ביציבות. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה קלה של כ-0.1%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים גבוהים של כ-970 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-175 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 795 מיליון ₪ מהקרנות המסורתיות. סכום זה (של 795 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-245 מ'  ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-550 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-130 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס גבוה יותר בסכום של כ-420 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, לאחר שחזרו לגייס בשבוע שעבר, השבוע הן כבר כובשות חזרה את ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות: כ-145 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה יורדות משמעותית השבוע בקצב הגיוסים, ומאבדות את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס של כ-90 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, חוזרות לגייס השבוע סכום הנאמד בכ-35 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות נממשיכות במומנטום החיובי מהשבוע הקודם ורושמות גיוס קל של כ-10 מיליון ₪. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בשבוע השני של חודש ספטמבר ,כאשר הן שומרות על קצב דומה משבוע קודם לכן בסכום שלכ-20 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיון של כ-10 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 78 מיליארד ₪ (כ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-340 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-260 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו גיוס של כ-80 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שפדו כ-15 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו גיוסים של כ-355 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, בסכום הנאמד בכ-15 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) נותרו השבוע ללא שינוי.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע השני של החודש, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-200 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע גיוסים של כ-175 מיליון ₪.

נכון ל-12.09.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 338.9 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 209.6 מיליארד ₪, מהם 181.0 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-28.6 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 129.3 מיליארד ₪, מהם 92.9 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-36.4 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-12.09.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 08/09 עד יום חמישי 12/09).

** בתאריך 4/9 אחת מחברות קרנות הנאמנות ביצעה בפעימה ראשונה מהלך של הפיכת קרנות סל לקרנות מחקות, כמו כן אותה חברה ביצעה בתאריך 11/9 פעימה שנייה של אותו מהלך.

 בעקבות מהלכים אלו, חל שינוי בגידול בנכסים בקרנות המחקות וקיטון בנכסים בקרנות הסל, דבר שלא מתבטא בגיוסים/פדיונות בכל אחת מהקטגוריות הנ"ל וזאת בשל ביצוע שינויי המדיניות.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים