‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי 17/11/2019 של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-220 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-245 מיליון ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-25 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-220 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-245 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות מגייסות השבוע סכום של כ-330 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-150 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: יורדות בקצב הגיוסים השבוע, עם גיוס הנאמד בכ-60 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: שומרות על גיוס חיובי שבוע שני ברציפות: כ-25 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): רושמות השבוע גיוס קטן של כ-5 מיליון ₪ בלבד.

 • שבוע המסחר נסגר במגמה מעורבת בשוקי המניות ובמגמה שלילית באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-1%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה קלה של כ-0.05%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.35%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-1.05%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.4%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד 0.2%.  בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.2%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-550 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-330 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 220 מיליון ₪ מהקרנות המסורתיות. סכום זה (של 220מ' ₪) מבטא גיוס של כ-245 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-25 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-220 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון של כ-245 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-150 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה יורדות בקצב הגיוסים השבוע, עם גיוס הנאמד בכ-60 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, שומרות על גיוס חיובי שבוע שני ברציפות בסכום של כ-25 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות השבוע גיוס קטן של כ-5 מיליון ₪ בלבד. קרנות אג"ח חו"ל מבצעות מהפך ולראשונה מתחילת שנה מסיימות שבוע בגיוס חיובי הנאמד בכ-10 מיליון ₪. לעומת זאת, הקרנות האג"חיות השקליות אשר היו במומנטום חיובי בשבועות האחרונים, חוזרות לפדות השבוע ורושמות פדיון קל של כ-5 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-140 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-20 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון של כ-120 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-105 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-245 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, בקרנות אג"ח מדינה, לאחר שהציגו גיוס חיובי בשבועות האחרונים, נרשם השבוע שינוי והן עברו לפדות סכום של כ-10 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע השני של החודש, אך יורדות בקצב הגיוסים לסכום של כ-100 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע גיוסים של כ-330 מיליון ₪.

נכון ל-14.11.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 348.4 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 215.5 מיליארד ₪, מהם 185.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.0 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 132.9 מיליארד ₪, מהם 94.3 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-38.6 מיליארד ₪ בקרנות מחקות

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-14.11.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 10/11 עד יום חמישי 14/11).

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים