‎י״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

27 פברואר 2024

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי ומתחילת השנה

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.

 • תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%, ובלי הקרנות הכספיות: 0.7%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
 • התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-7.4%
 • בנטרול הקרנות הכספיות, כולל הדולריות, שהשיגו 1.7%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-9.1%.

 תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2019

 הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן " ברק (F6) אסטרטגיות – קרן ממונפת", שעלתה ב- 5.88%.

 • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:  "סלע (D4) קנאביס" לאחר שירדה ב-
  14.6%.
 • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 15% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-2.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.5%.

    קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 7%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית  המסתכמת ב- 0.5%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 0.85%.

 • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-55%.
 • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים חדות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 8%, אך קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית ממוצעת נמוכה בהרבה הנאמדת בכ-0.65%, שנובעת ממח"מ קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.
 • קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-15%.

 תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2019)

 • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית משוקללת של כ-6%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-31.9% וב-19.2% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 7.8%.
 • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-11.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-14.3%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה שרשמו תשואה שלילית של כ- 0.7%.

 • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.9%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 5.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 7.0%.
 • קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-8%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 6.3%.
 • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-0%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל, ומקרנות המשקיעות בנדל"ן.

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F5.86
2אלפא טק4A  מניות ישראלהוסטינגמניות בארץ4A5.78
3איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D4.65
4הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכההראלמניות בארץ4A4.59
5איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A4.52
6מור (4B) יתרמורמניות בארץ4B4.48
7תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F4.41
8מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ4B4.40
9אלטשולר שחםB 4 נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B4.35
10אנליסט 5C מניות ואסטרטגיותאנליסטמניות בארץ אגרסיבית5C4.22

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מיולי 2019 מורכבת ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל4D-14.60
2אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאיביאימניות בחו"ל4D-14.21
3איילוןD 4 קנאביסאיילוןמניות בחו"ל4D-12.71
4אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראלאיביאימניות בארץ4B-12.09
5מגדל4D  הודומגדלמניות בחו"ל4D-9.44
6מור (4D) מניות גלובלימורמניות בחו"ל4D-6.47
7מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-5.75
8איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-5.58
9אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעורריםרוטשילדמניות בחו"ל4D-4.42
10מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-4.37

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F64.66
2איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D57.96
3איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A39.33
4מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F36.90
5קבין (6F) השקעות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F33.93
6אלטשולר שחם4B  נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B32.11
7מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ4B31.68
8אלטשולר שחםB 4 ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B31.65
9אנליסט נדל"ןB4אנליסטמניות בארץ4B31.44
10איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6030.16

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-15.89
2מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-15.71
3מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-14.58
4מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAPמודליםאג"ח בארץ  כללי2C-10.93
5מודליםD 1 אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-9.62
6מודלים0D  אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-8.38
7מגדל0E  דולר אגרסיביתמגדלאג"ח בארץ מט"ח0E-8.37
8מודלים1A !  פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-8.10
9מודלים D 20/80 LARGE CAP2מודליםאג"ח בארץ  כללי2D-7.92
10מודלים2D  תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-6.97

 

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2019

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – יולי 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F5.86
2אלפא טק4A  מניות ישראלהוסטינגמניות בארץ4A5.78
3איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D4.65
4הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכההראלמניות בארץ4A4.59
5איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A4.52
6מור (4B) יתרמורמניות בארץ4B4.48
7תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F4.41
8מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ4B4.40
9אלטשולר שחםB 4 נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B4.35
10אנליסט 5C מניות ואסטרטגיותאנליסטמניות בארץ אגרסיבית5C4.22

 

 

 טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – יולי 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל4D-14.60
2אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאיביאימניות בחו"ל4D-14.21
3איילוןD 4 קנאביסאיילוןמניות בחו"ל4D-12.71
4אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראלאיביאימניות בארץ4B-12.09
5מגדל4D  הודומגדלמניות בחו"ל4D-9.44
6מור (4D) מניות גלובלימורמניות בחו"ל4D-6.47
7מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-5.75
8איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-5.58
9אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעורריםרוטשילדמניות בחו"ל4D-4.42
10מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-4.37

          

 

הקרנות האקטיביות  הבולטות לטובה ולרעה מתחילת השנה

               טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F64.66
2איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D57.96
3איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A39.33
4מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F36.90
5קבין (6F) השקעות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F33.93
6אלטשולר שחם4B  נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B32.11
7מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ4B31.68
8אלטשולר שחםB 4 ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B31.65
9אנליסט נדל"ןB4אנליסטמניות בארץ4B31.44
10איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6030.16

 

 

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר מתחילת השנה

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
      
1איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-15.89
2מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-15.71
3מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-14.58
4מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAPמודליםאג"ח בארץ  כללי2C-10.93
5מודליםD 1 אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-9.62
6מודלים0D  אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-8.38
7מגדל0E  דולר אגרסיביתמגדלאג"ח בארץ מט"ח0E-8.37
8מודלים1A !  פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-8.10
9מודלים D 20/80 LARGE CAP2מודליםאג"ח בארץ  כללי2D-7.92
10מודלים2D  תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $מודליםאג"ח בחו"ל2D-6.97

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים