‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירה שבועיתמאקרו ושווקים 23/01/2020

באדיבות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • לעומת הרעה בסחר החוץ בעולם והתחזקות השקל, היצוא הישראלי נפגע יחסית מעט בשנה שעברה. השנה צפויה להתווסף תרומה של יצוא הגז והמפעל החדש של אינטל.
 • קצב האינפלציה בישראל נותר מאוד מתון והסיכונים לעלייתו נמוכים. לעומת זאת, ציפיות האינפלציה הגלומות נמצאות ברמה גבוהה יחסית.
 • לפי סקר אמון הצרכנים בישראל, מצבם הפיננסי של משקי הבית המשיך להשתפר בשנה האחרונה. ירד שיעור משקי הבית שמתכוונים לרכוש דירה השנה.
 • העלייה המהירה במחירי הנכסים הפיננסיים, העלייה המתחדשת במחירי הדירות וההתרחבות המהירה של האשראי על רקע הריבית האפסית והגירעון הממשלתי הגבוה מעלים את הסיכון הפיננסי במשק בישראלי.
 • ניכר שיפור בנתוני הייצור והיצוא באסיה ובאירופה.
 • לעומת זאת, בארה"ב הנתונים השוטפים מצביעים על ירידה בצמיחה ברבעון הרביעי.
 • הסכם הסחר בין ארה"ב לסין עלול לפגוע בשותפות הסחר האחרות של סין. ההסכם בא לידי ביטוי באופן כללי בשווקים, אך לא בסקטורים ספציפיים שאמורים ליהנות ישירות ממנו.
 • ב-FED מתחיל להופיע סימנים של חוסר נוחות מהעליות החדות בשווקים, אך ספק שהוא ישנה את המדיניות בגלל זה.
 • רשימת הסקטורים הדפנסיביים השתנתה לעומת מה שנהוג לחשוב.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים לצמצם חשיפה לאפיק הקונצרני.
 • הקטנת משקל שוק המניות האמריקאי ע"ח השווקים האחרים.
 • העדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

מאקרו ישראל.

נתונים בישראל

 • למרות הקפאון בסחר החוץ בעולם וההתחזקות המשמעותית של השקל, נתוני היצוא הישראלי היו ב-2019 יחסית טובים. יצוא הסחורות ירד בכ-1.5% בלבד לעומת ירידה של כ-0.5% ב-World trade Volume Index (עד סוף אוקטובר 2019). יצוא ענף הכימיקליים עלה בחדות. לעומת זאת, יצוא התרופות ירד בחדות (תרשים 1). בשנה הקרובה צפויה לגדול התרומה ליצוא של הגז ושל המפעל החדש של אינטל.
 • לעומת זאת, כמעט בכל סוגי היבוא נרשמה התמתנות (תרשים 2). בפרט, ביבוא של מוצרי הצריכה במקביל להאטה בפדיון של ענפי המסחר, מה שעשוי לסמן האטה בצריכה הפרטית.

 

תרשים 1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 2
 • סקר הסנטימנט הצרכני מראה שמצבם די טוב. הירידה בשיעור משקי בית שמדווחים שהם "לא סוגרים את החודש" (נמצאים בחובות לפי השאלה של הסקר) ירד גם בשנה האחרונה בהמשך למגמה משנת 2015 (תרשים 3).
 • הסקר הצביע על ירידה בשיעור משקי הבית שמתכוונים לרכוש דירה בשנה הקרובה לאחר שהגיע לשיא בסוף 2018 (תרשים 4). בדיעבד מתברר שהעלייה ב-2018 הייתה סימן לביקושים "כבושים" במתנה לשחרור הקפאון בשוק הנדל"ן שקרה בשנה האחרונה.

 

תרשים 3תרשים 4
 • נתוני מכירות הדירות החדשות ומדד המחירים הציגו עלייה חדה במכירות ב-2019 (תרשים 5) וחזרה למגמת עלייה במחירי הדירות בבעלות. מתוך סך הדירות החדשות שנמכרו ירד שיעורם של אזור המרכז ות"א ועלה המשקל של הפריפריה הדרומית והצפונית (תרשים 6).

 

תרשים 5

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 6

 

מאקרו עולם.

שיפור באינדיקאטורים לפעילות התעשייה באסיה ובאירופה

האינדיקאטורים הכלכליים מצביעים על סימני שיפור בתחום התעשייה בעולם:

 • הירידה בקצב הגידול של הייצור התעשייתי באירופה נבלמה (תרשים 7).
 • ניכר שיפור בפעילות באסיה. לאחר פרסום מדדי מנהלי הרכש בתעשייה לחודש דצמבר שעברו לעלייה, נתוני היצוא התעשייתי במדינות אסיה משקפים מגמת שיפור בחודשים האחרונים (תרשים 8).

 

תרשים 7

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 8
 • יש לנו מעט אמון בנתוני הצמיחה בסין שהצביעו על ירידה ברבעון הרביעי מ-6.2% ל-6.1% (תרשים 9). אולם, יתכן שאכן יש שיפור מסוים כפי שעולה מנתוני היצוא לסין המתפרסמים במדינות האחרות. קצב הגידול ביצוא לסין מאוסטרליה אומנם ירד, אך מקוריאה, יפן, מדינות אירופה ואף מארה"ב הוא דווקא השתפר (תרשים 10).

 

תרשים 9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 10

 

ההסכם בין ארה"ב לסין לא מגדיל את "העוגה". ארה"ב תרוויח ע"ח המדינות האחרות

להסכם הסחר שנחתם בין ארה"ב לסין צפויות השפעות גם מעבר למדינות המעורבות.  קודם כל, לפי ההערכות שפורסמו ברשת בלומברג, התרומה הישירה של ההסכם לצמיחה בארה"ב צפויה להסתכם בכ-0.3%, אך בניכוי הנזק שנגרם כתוצאה מהתעריפים על היבוא והירידה בהשקעות בגלל אי הוודאות, לא בטוח שבשלב זה הכלכלה האמריקאית יוצאת נשכרת מכל המהלך.

ההסכם לא מגדיל את סך "העוגה". משקל יבוא הסחורות מארה"ב לסין מסך היבוא הסיני עמד בסוף שנת 2019 על כ-6% (לפי הנתונים הסיניים). לאחר מילוי ההסכם הוא צפוי להגיע לכמעט 15% עד סוף שנת 2021 (תרשים 11). זאת בהנחה שסך היבוא לסין ימשיך לצמוח בקצב ממוצע של חמש השנים האחרונות.

גידול כל כך משמעותי ביבוא האמריקאי לסין ידחק החוצה את המדינות האחרות. על פי המחקר שפרסמה קרן המטבע הבינלאומית בנובמבר 2019, המדינות שעלולות להיפגע יותר מההסכם בין ארה"ב לסין במונחי התמ"ג שלהן יהיו סינגפור, מלזיה, שוויץ, קוריאה, וייטנאם  ותאילנד עם ירידה בתמ"ג של כ-2%-3%. החשיפה של המדינות הגדולות כגון יפן, אוסטרליה וגרמניה נמוכה יותר בשיעור של כ-1% (תרשים 12).

יתכן שליצואנים האמריקאים לא יהיו מספיק משאבים כדי להגדיל את היצוא לסין מבלי להוריד יצוא למדינות האחרות. במקרה זה המדינות שיפגעו מההסכם יוכלו להפנות את היצוא שלהן למדינות שהאמריקאים ייצאו מהן.

 

תרשים 11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 12

מקור: IMF, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

השווקים נותנים ביטוי להסכם ברמת המאקרו, אך לא המיקרו

הסכם הסחר בין ארה"ב לסין ממשיך לדרבן את השווקים כמכלול, אך דווקא לא את האפיקים שהיו אמורים להיות מושפעים ממנו יותר:

 1. מניות הסקטורים שאמורים דווקא ליהנות מההסכם, כגון סקטור האנרגיה, התעשייה ויצרני המכוניות בפרט, הניבו תשואת חסר (תרשים 13). שוב בלטו מניות חברות הטכנולוגיה שלא בטוח שיוכלו להרוויח מההסכם בגלל המגבלות שממשיך להטיל הממשל האמריקאי על הקשרים בתחום זה עם סין.
 2. מניות החברות האמריקאיות במדד S&P500 שהמכירות שלהן החשופות ביותר לסין כמעט לא השיגו תשואת יתר ביחס למדד הכללי בחודש האחרון (תרשים 14).
 3. הדולר האמריקאי התחזק לאור השיפור הצפוי בגירעון בחשבון השוטף בארה"ב. אולם, גם המטבע הסיני התחזק בתגובה להסכם, למרות שהלחצים עשויים להיווצר דווקא להיחלשותו במידה והגדלת היבוא האמריקאית יהיה ע"ח היצרנים הסינים ויגדיל את הגירעון בחשבון השוטף הסיני.

 

תרשים 13

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 14

הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הרביעי צפוי להיות מתחת ל-2%

 • המכירות הקמעונאיות בארה"ב צמחו בחודש דצמבר בקצב יחסית גבוה ועברו את התחזיות, אך הנתונים לחודשיים הקודמים עודכנו כלפי מטה, כך שבסה"כ ניכר קיפאון במכירות הקמעונאיות בחודשים האחרונים (תרשים 15). התרומה שלהן לצריכה הפרטית ולצמיחה ברבעון הרביעי צפויה להיות נמוכה.

 

תרשים 15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 16
 • הפעילות בתעשייה האמריקאית ממשיכה להתכווץ, לפי קצב השינוי במדד הייצור התעשייתי (תרשים 17). יחד עם זאת, בהתאם לעלייה במדד המחירים של הסחורות שנמצאים בשימוש בתעשייה, חלקן לא סחירות, שמתואם עם מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית (ISM) מדד מנהלי הרכש עשוי לעלות בחודשים הקרובים (תרשים 18).

שורה תחתונה: לפי האינדיקאטורים השוטפים, המודלים לחיזוי הצמיחה של ה-FED צופים שהצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הרביעי תהיה בין 1.2% ל-1.7% בלבד (תרשים 16). נראה שמומנטום הצמיחה (לא קצב הצמיחה עצמו) בכלכלה האמריקאית נחלש לעומת הכלכלות האחרות. מצב זה תומך בהמלצה שלנו על פיזור התיק מחוץ לארה"ב.

 

תרשים 17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 18

 

 

שווקים.

ה-FED מתחיל להביע דאגה מהריצה של השווקים, אך ספק אם ינקוט בצעדים לרסנה

בעקבות העליות בשווקים, מדד התנאים הפיננסיים נמצא באחד השיאים של השנים האחרונות (תרשים 19). המשך אופוריה בשווקים הפיננסיים מתחיל כנראה להדאיג את ה-FED.

 

תרשים 19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

בשבוע שעבר התבטא אחד מהנגידים בנושא (Robert Kaplan) והביע חוסר נוחות מההתפתחויות האחרונות בשווקים. הוא ציין שלושה גורמים שעשויים להיות אחראים להתנהגות השווקים שמקורם בבנק המרכזי – הורדות ריבית שביצע ה-FED, הרף הגבוה לחזרה לעליית ריבית שהוא הציב והרחבה מהירה של מאזן ה-FED.

כדאי גם לשים לב שבשבוע שעבר ה-FED הקטין את היקף מכרז ה-REPO השבועי מ-35 ל-30 מיליארד דולר.

ההתפתחויות האחרונות מכניסות את הבנק המרכזי לדילמה בין להפסיק את רכישות האג"ח הקצרות בחודש מרץ, כפי שתכנן מראש ולהסתכן בנפילות בשוק המניות דווקא בשנת הבחירות בארה"ב, לבין להמשיך מעבר למועד זה ולהגדיל את הסיכונים. לאור הנסיבות הפוליטיות בארה"ב, הבנק המרכזי עשוי לבחור דווקא באופציה השנייה.

 

  

עלייה בסיכון הפיננסי גם בישראל

גם לבנק ישראל כדאי לשים לב לעלייה בסיכונים הפיננסיים:

 • העלייה המצטברת של מדדי המניות, מדד האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל מתחילת 2019 הייתה חריגה מאוד בחמש עשרה השנים האחרונות למעט שנת 2009 (תרשים 20).
 • נוסיף, שגם מחירי הדירות חזרו לעלות לאחרונה.

 

תרשים 20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 21

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 • מרווחי האג"ח הקונצרניות נמצאים בשפל, כאשר לפי הנתונים המעודכנים שפרסם בנק ישראל, יחס החוב להון העצמי של החברות הבורסאיות נמצא במגמת עלייה כאשר כושר שירות החוב עומד ברמה נמוכה במונחים היסטוריים (תרשים 21).
 • האשראי במשק צומח בקצב גבוה מהתוצר. גידול נטו באשראי למגזר הפרטי (המגזר העסקי ומשקי הבית) בין השנים 2015-2019 הסתכם בכ-320 מיליארד ₪ (תרשים 22) בזמן שהתוצר העסקי עלה בכ-220 מיליארד ₪ בלבד.
 • נציין שכל זה קורה כאשר לקובעי המדיניות אין כמעט מרחב פעולה להגיב בכלים של המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית להרעה בפעילות הכלכלית האפשרית. הגירעון התקציבי של הממשלה קרוב ל-4% והריבית של בנק ישראל קרובה ל-0 (נזכיר שבכניסה למשבר 2008 המספרים היו הפוכים).

 

תרשים 22

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

מהו הסקטור הדפנסיבי?

אנו ממליצים בתקופה האחרונה להיחשף באפיק המנייתי בעיקר לסקטורים הדפנסיביים שאמורים להשיג ביצועים עודפים בירידות, אך להיות נחותים בזמן העליות בשווקים.

בשנים האחרונות התנהגות הסקטורים השתנתה ולא תמיד ההגדרות שהיו נכונות בעבר תופסות גם היום. לדוגמה, לא בטוח שאת סקטור התעשייה אפשר להגדיר עדיין כסקטור הצמיחה. לפחות הוא לא הוכיח שהוא ראוי לכך בשנים האחרונות, יתכן בהשפעת מלחמת הסחר או בגלל הסיבות שקשורות להתפתחויות הטכנולוגיות . גם סקטור הפיננסיים שבעבר היה נחשב לסקטור הצמיחה פחות עונה להגדרה זו בשנים האחרונות. התנהגות הבנקים ביחס למדד הכללי הייתה מתואמת באופן כמעט מלא עם כיוון תשואות האג"ח שהושפעו בעיקר מהצעדים של הבנקים המרכזיים.

גם בתוך הסקטורים עצמם נפתחו פערים בין החברות השונות. לדוגמה, בתוך סקטור הצריכה המחזורית, שנחשב לסקטור הצמיחה, הביצועים של מניית אמזון היו הפוכים לחלוטין למניות רשתות הבגדים שנפגעו מפעילותה.

כדי להגדיר איזה סקטורים עונים להגדרת הדפנסיביים היום, בדקנו ביצועים שבועיים של 25 תתי סקטורים במדד S&P 500 בהשוואה למדד הכללי בעשר השנים האחרונות ובמיוחד התמקדנו בשבועות בהם המדד הכללי ירד ב-1.5% או יותר.

מצאנו את הסקטורים שהביצועים שלהם ביחס למדד היו עדיפים בתקופות של ירידות בשווקים. אולם, לא מספיק שמניות הסקטור משיגות תשואה עודפת בזמן שהשווקים יורדים, חשוב שגם בשאר התקופות הן משיגות תשואה סבירה. לכן, הקריטריון השני הייתה התשואה הכוללת שהשיגו הסקטורים בעשור.

כפי שניתן לראות בטבלה מטה, ארבעת הסקטורים הבאים הציגו תשואה עודפת מאשר S&P 500 בשבועות בהם המדד הכללי ירד ביותר מ-1.5% ובמקביל השיגו תשואה מצטברת בעשור שהייתה דומה או גבוהה מהמדד הכללי:

 • Media & Entertainment
 • Health Care Equipment & Service
 • Consumer Service
 • Pharm Biotech & Life Sciences
הסקטורים הדפנסיביים שהשיגו תשואה עודפת על פני מדד S&P 500 בשבועות בהם המדד הכללי ירד ב-1.5% ויותר, בין השנים 2010-2020
 תשואה ממוצעת של הסקטור מעבר S&P 500 בשבוע בו ירד ב-1.5% ויותרתשואה מצטברת 10 2010-2020
Media & Entertainment0.1%323%
Health Care Equipment & Services0.3%308%
Consumer Services0.7%266%
S&P 500 197%
Pharm Biotech & Life Sciences0.6%196%
Commercial Professional Services0.3%172%
Food & Staples Retailing1.1%168%
Real Estate0.6%161%
Food Beverage & Tobacco 1.2%138%
Utilities1.7%113%
Household & Personal Products1.5%110%
Telecommunication1.1%50%

 

מעניין לציין שלא מצאנו סקטורים שהשיגו תשואה עודפת על פני המדד הכללי בכל  "מזג האוויר". כל הסקטורים שבלטו בירידות, הציגו בממוצע תת ביצוע בתקופות בהן מדד S&P500 עלה ביותר מ-1.5% בשבוע. לעומת זאת, כל הסקטורים שהכו את המדד כאשר הוא עלה ביותר מ-1.5% בשבוע, השיגו תת ביצוע בירידות.

דרך אגב, בתקופות של עליות יחסית חדות ב-S&P500 (מעל 1.5%  בשבוע) בלטו במיוחד:

·         Retailing Industry
·         Software & Services
·         Technology Hardware & Equipment
·         Semiconductors & Semiconductor Equipment
·         Transportation Industry

 

 

המשקיעים משלמים פרמיה אינפלציונית מוגזמת

אלמלא העלייה החריגה של סעיף הדיור ב-0.6% במדד המחירים לצרכן בישראל בחודש דצמבר, השיעור הגבוה ביותר בחודש דצמבר בעשור האחרון, המדד היה שלילי. סביבת האינפלציה במשק שנמדדת באמצעות מדד המחירים ללא האנרגיה, הפירות והירקות והפחתות יזומות של הממשלה עומדת על 0.4% בלבד (תרשים 23).

אולם, ציפיות האינפלציה המגולמות בשוק לא ירדו ועומדות ברמה גבוהה יחסית של כ-1.4% לחמש שנים. זאת למרות שמדד המחירים לצרכן כמעט לא עלה במצטבר בכל חמש השנים האחרונות כאשר אינפלציית הליבה שהזכרנו קודם עלתה בכ-0.5% בממוצע בשנה בלבד (תרשים 24).

המשקיעים מוכנים לשלם פרמיה אינפלציונית מאוד גבוהה למרות שהנסיבות המקומיות לא תומכות בעלייה בסביבת האינפלציה. הצריכה הפרטית מתמתנת, האבטלה כבר לא יורדת וקצב עליית השכר הואט.

העלייה באינפלציה עשויה לקרות בגלל אירוע חיצוני כגון עלייה במחירי הנפט או פיחות השקל. עדיף נגד סיכון זה להתגונן ע"י חשיפה לנכסים אלו ישירות ולא ע"י החזקת האג"ח הצמודות בציפיות האינפלציה הנוכחיות. נציין, שעקב שינוי המדיניות של בנק ישראל לאחרונה, הסיכון של חשיפה למט"ח (סל המטבעות המורכב מהאירו והדולר) הנו נמוך יחסית.

 

תרשים 23

מקור: בנק ישראל, הלמ"ס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 24
ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות+
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים

אג"ח שקליות
 19/1/20לפני שבועלפני חודש
    
4210.160.120.15
1220.190.170.19
3230.300.280.29
3240.390.380.36
10260.620.610.59
3270.670.660.64
9280.790.780.76
3300.900.900.88
1421.521.541.55
3471.771.791.83
2/100.740.780.73
 
    
1020-0.85-0.86-0.65
5903-1.04-1.06-0.93
922-1.07-1.06-0.90
5904-0.97-0.96-0.86
923-0.99-0.99-0.87
1025-0.89-0.86-0.80
527-0.79-0.75-0.72
529-0.65-0.61-0.58
536-0.21-0.14-0.15
8410.130.200.22
5450.420.490.52
ציפיות אינפלציה
11.000.980.78
21.131.190.96
31.261.301.09
41.321.311.14
51.381.371.23
61.441.411.31
71.481.461.39
81.501.471.42
91.511.471.43
101.511.481.44
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.050.080.06
5260.090.090.09
    
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 19/1/20לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.38-1.34-1.46 יחס ביקוש/היצע5.54.74.7 
5 Y-1.16-1.14-1.22 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.02%0.00%-0.03% 
10 Y-0.94-0.89-0.85 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.03%0.01%0.02% 
30Y-0.38-0.29-0.06 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.04%-0.02%0.00% 
CDS Israel 10Y808474      
  
ז 
  

 

  

טבלת המרווחים לפי ענף, רמת הדירוג ומח"מ (חציון של הסדרה):

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.520.48 0.800.84  
20.520.49 0.770.78  
30.510.52 0.730.73  
40.530.55 0.940.98  
50.570.59 1.401.53  
60.650.68     
70.770.81     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.680.701.992.100.80.9
20.730.751.751.781.41.6
30.780.791.501.462.02.2
40.840.861.361.322.52.7
50.920.951.321.382.82.9
60.961.00    
70.981.05    

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.670.791.531.493.54.1
20.800.871.521.544.34.9
30.980.931.501.605.05.7
41.041.021.501.615.56.0
51.091.101.521.555.75.9
61.171.181.561.565.85.8
71.251.261.621.61  
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
01/20/2020 03:30CH5-Year Loan Prime RateJan4.80%4.80%
01/20/2020 03:30CH1-Year Loan Prime RateJan4.10%4.15%
01/20/2020 06:30JNIndustrial Production MoMNov F-0.90%
01/20/2020ISCPI ForecastJan1.10%
01/21/2020 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsNov3.80%
01/21/2020 12:00ECZEW Survey ExpectationsJan11.2
01/21/2020JNBOJ Policy Balance RateJan-21-0.10%
01/22/2020 13:00ISManufacturing Production MoMNov2.60%
01/22/2020 15:30USChicago Fed Nat Activity IndexDec0.56
01/22/2020 16:00USFHFA House Price Index MoMNov0.30%0.20%
01/22/2020 17:00USExisting Home Sales MoMDec1.30%-1.70%
01/23/2020 01:50JNExports YoYDec-7.90%
01/23/2020 01:50JNImports YoYDec-15.70%
01/23/2020 14:45ECECB Main Refinancing RateJan-230.00%
01/23/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsJan-18
01/23/2020 17:00ECConsumer ConfidenceJan A-8.1
01/23/2020 17:00USLeading IndexDec-0.20%0.00%
01/23/2020 17:00USRevisions – LEI   
01/23/2020 18:00USKansas City Fed Manf. ActivityJan-8
01/23/2020ISLeading 'S' Indicator MoMDec0.24%
01/23/2020ISBank of Israel Publishes Minutes of Rate Meeting   
01/24/2020 01:30JNNatl CPI YoYDec0.50%
01/24/2020 02:30JNJibun Bank Japan PMI MfgJan P48.4
01/24/2020 10:15FRMarkit France Manufacturing PMIJan P50.4
01/24/2020 10:15FRMarkit France Services PMIJan P52.4
01/24/2020 10:30GEMarkit/BME Germany Manufacturing PMIJan P43.7
01/24/2020 10:30GEMarkit Germany Services PMIJan P52.9
01/24/2020 11:00ECMarkit Eurozone Manufacturing PMIJan P46.3
01/24/2020 11:00ECMarkit Eurozone Services PMIJan P52.8
01/24/2020 11:30UKMarkit UK PMI Manufacturing SAJan P47.5
01/24/2020 11:30UKMarkit/CIPS UK Services PMIJan P50
01/24/2020 16:45USMarkit US Services PMIJan P52.8
01/24/2020 16:45USMarkit US Manufacturing PMIJan P52.4
01/24/2020 01/30GEImport Price Index YoYDec-2.10%

   פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

19-01-20                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים