‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 12/08/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784

עיקרי הדברים  

 • הגירעון התקציבי של הממשלה יציב. אין ממש שיפור בגביית המיסים. הוזלת עלויות המימון מתחילת השנה צפויה לייצר חיסכון של כ-0.6 מיליארד ₪ בשנה לממשלה.
 • נמשכת ההאטה בקצב הגידול במשרות השכיר ובשכר הממוצע במשק, מה שצפוי למתן קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית.
 • מהסקרים של בנק ישראל והלמ"ס עולה שהתעשיינים צופים ירידה בהזמנות ליצוא.
 • נמשכת התכווצות במגזר התעשייתי בעולם. במקביל ניכרת ירידה במדדי המחירים ליצרן.
 • בכלכלה האמריקאית מופיעה האטה לא רק במגזר התעשייה, אלא גם בענף השירותים. גם ענף הבנייה למגורים מתכווץ. גבר סיכון להאטה משמעותית בצמיחת המשק.
 • מספר גדול של בנקים מרכזיים שהורידו ריבית מתחילת החודש מעיד לא רק על עלייה בסיכונים הכלכליים, אלא גם על מלחמת המטבעות המחריפה.
 • השקל המשיך להתחזק, מה שצפוי לגרום לתגובה נוספת של בנק ישראל ע"י התערבות בשוק המט"ח או אף הורדת ריבית.

 

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממליצים להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית/נמוכה.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
 • אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לאפיק השקלי.
 • אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

הגירעון יציב. אין שיפור בגביית המיסים. הוזלת עלויות מימון תייצר חיסכון משמעותי לממשלה

 • הגירעון התקציבי השנתי של הממשלה ירד בחודש יולי ל-3.8% תמ"ג, לעומת 3.9% בחודש הקודם. קצב הגידול בהוצאות צפוי להתמתן במחצית השנייה של השנה ולהוביל לצמצום הגירעון, במידע וההכנסות לא ירדו.
 • בינתיים, ההכנסות בחודש יולי צמחו בכ-5% ריאלית לעומת יולי אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגביית המיסים העקיפים בגלל הרמה נמוכה של החזרי מס וגבייה של מספר עסקאות גדולות שבגינם המע"מ צפוי להיות מוחזר בחודש הבא, כפי שמדווחת רשות המסים. לפיכך, הגבייה הגבוהה יחסית בחודש יולי כנראה לא מעידה על שיפור בגבייה.
 • קצב הגיוסים ממשיך לגדול. הממשלה גייסה ב-12 החודשים האחרונים כ-42 מיליארד שקל נטו (תרשים 2).
 • החדשה הטובה היא שעלות הגיוס של הממשלה ירדה משמעותית. חישוב בהתאם לגודל הגיוס באג"ח הסחיר והטווח הממוצע לפדיון של ההנפקות מוביל למסקנה שהגיוסים של השנה אמורים לחסוך לממשלה כ-600 מיליון ₪ הוצאות ריבית מדי שנה לעומת המצב בו התשואות בשוק האג"ח היו נשארות ברמה של תחילת השנה.

שורה תחתונה: בעיית הגירעון מחכה לממשלה החדשה. טוב שאין התדרדרות נוספת בגביית המיסים, כך שסיכון הגירעון בינתיים נותר מוגבל.

תרשים  1

מקור: משרד האוצר, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  2

 

 המשך התמתנות בקצב הגידול במשרות החדשות ובשכר הממוצע

נמשכת האטה בקצב הגידול של המשרות במגזר העסקי. לעומת זאת, הגידול במגזר הציבורי נותר די יציב (תרשים 3). קצב הגידול בשכר הממוצע מתמתן. כתוצאה מתהליכים אלו, קצב הגידול בסך השכר במשק ירד (תרשים 4), במיוחד במונחים ריאליים ותומך פחות בצריכה הפרטית.

 

תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  4

 

בתעשייה צופים ירידה בהזמנות ליצוא

בשבוע שעבר פורסמו סקרי המגזר העסקי ע"י בנק ישראל (סקר החברות) וע"י הלמ"ס (סקר הערכות עסקים). לפי שני הסקרים, המגזר העסקי ממשיך לצמוח בקצב מתון ללא שינוי משמעותי לעומת החודשים הקודמים.

לאור מלחמת הסחר בדקנו ציפיות העסקים ליצוא. לפי הסקר של הערכות עסקים, ניכרת ירידה בציפיות התעשייה להזמנות ליצוא, לעומת עלייה בציפיות להזמנות לשוק המקומי (תרשים 5). במגזר השירותים התמונה הפוכה. הציפיות להזמנות ליצוא דווקא עלו (תרשים 6). גם סקר החברות של בנק ישראל מעלה שהציפיות להזמנות ליצוא של התעשייה ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז 2016.

תרשים  5

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  6

 

מאקרו עולם.

פעילות התעשייה בעולם המשיכה להתכווץ גם בחודש יולי תוך ירידה במדד המחירים ליצרן

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי במגזר התעשייה המשיך לרדת בחודש יולי. הירידה נרשמה בעיקר במדינות המפותחות (תרשים 7). לעומת התעשייה, המדד במגזר השירותים עלה לעומת יוני, אך גם הוא נמצא ברמה נמוכה יחסית בהשוואה לשלוש השנים האחרונות (תרשים 8).
תרשים  7

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  8
 • תופעה נוספת שמצביעה על ירידה בפעילות של החברות היצרניות מתבטאת בירידה במדדי המחירים ליצרן (תרשים 9). מדדי המחירים ליצרן האחרונים בסין, בארה"ב ( ללא מזון ואנרגיה) ובאירופה היו נמוכים מהתחזיות והצביעו על ירידה בקצב האינפלציה, כאשר בסין מדובר בירידת מחירים לעומת אשתקד. דפלציה של המחירים במגזר היצרני קשורה לירידה במחירי הסחורות (תרשים 10), אך גם לירידה בביקוש.
תרשים  9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  10

 

 

התדרדרות בתעשיית גרמניה לא נעצרת. גבר סיכוי להרחבה פיסקאלית

הנתונים הקשורים לייצור והיצוא בגרמניה לא מפסיקים להפתיע לרעה. הקצב השנתי של הזמנות בתעשייה ומדד הייצור התעשייתי ממשיכים לרדת יחד עם היצוא התעשייתי (תרשים 12). פירוק היצוא למדינות היעד מגלה שדווקא היצוא למדינות האירופאיות נחלש, כאשר היצוא לאזורים אחרים בעולם היה יחסית יציב (תרשים 11). היצוא למדינות באירופה מהווה כ-65% מסך היצוא הגרמני.

נציין שגם בצרפת מדד הייצור התעשייתי ירד בחודש יוני מתחת לציפיות.

תרשים  11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  12

היחלשות בכלכלת גרמניה הובילה בשבוע שעבר לידיעות, שהוכחשו בינתיים ע"י הגורמים הרשמיים, שממשלת גרמניה, שנמצאת בעודף בתקציב של כ-1.5% תמ"ג, מתכננת צעדים מרחיבים בתחום המדיניות הפיסקאלית. אנו מעריכים שהרחבה פיסקאלית עשויה לצאת לפועל ולתרום להגברת הפעילות.

 

 

סימני האטה במגזר השירותים בארה"ב מצטרפים למגמה שלילית בתעשייה ובבנייה למגורים

הנתונים ממשיכים להעיד שהצמיחה בכלכלה האמריקאית מתמתנת ומתחילה להופיע לא רק בתעשייה, אלא גם בענף השירותים. שני מדדי מנהלי הרכש, בתעשייה ובשירותים, חזרו לרמות שהיו בהן ערב הבחירה בטראמפ לנשיא (תרשים 13). נציין שהירידה במדדים התרחשה בחודש יולי עוד לפני ההחרפה האחרונה בעימות בין ארה"ב לסין.

נציין, שהירידה במדד התעשייה מתחת ל-50, המסמנת התכווצות בפעילות, מתרחשת לעיתים קרובות הרבה יותר מאשר במגזר השירותים ולא בהכרח מובילה למיתון. לעומת זאת, ירידה של המדד במגזר השירותים מתחת ל-50 (כעת הוא עומד על  53.7) לא הייתה בעבר "אזעקת שווא". בשני המיתונים האחרונים מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בארה"ב ירד מתחת לרמה זו רק לקראת המיתון.

תרשים  13

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  14

 

מגזר נוסף וחשוב בכלכלה האמריקאית בו ניכרת האטה בפעילות זה תחום הבנייה למגורים. ההוצאות לבנייה למגורים ירדו בשלושת החודשים האחרונים בכ-9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הירידה החדה ביותר מאז המשבר בשנת 2008 (תרשים 14).

שורה תחתונה: כשהפעילות בשני המגזרים החשובים, בנייה למגורים ותעשייה, מתמתנת במהירות ומופיעים סימני חולשה במגזר השירותים, הסיכון למיתון בארה"ב עולה.

 

  

הצמיחה ביפן השתפרה. עליית המע"מ מסכנת את המומנטום

נתוני הצמיחה ביפן ברבעון השני הפתיעו לטובה. כפי שניתן לראות בתרשים 15, קצב הצמיחה YoY של התמ"ג עלה ברבעונים האחרונים והגיע ל-1.2%. ניכר שיפור בהשקעות של המגזר העסקי. גם הצריכה הפרטית השתפרה (תרשים 16).

תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  16

יחד עם זאת, סקרי הסנטימנט של המגזר העסקי נחלשו. מדד האינדיקאטורים המובילים ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2012 (תרשים 17). העימות המדיני והמסחרי המתפתח מול דרום קוריאה לא מסייע לאופטימיות.

ממשלת יפן מתכוונת להעלות השנה את המע"מ, פעם נוספת אחרי שעשתה זאת בשנת 2014. עליית המע"מ הקודמת תרמה להגברת הביקושים לפניה, אך אחריה נרשמה נפילה קשה בפעילות. אנו מעריכים שעליית הסיכונים בכלכלה הגלובלית עשויה לגרום לשלטונות לדחות את הצעד.

תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

שווקים.

התפתחות מלחמת המטבעות מוסיפה סיכונים לכלכלה העולמית ולשווקים

בשבוע שעבר מלחמת הסחר הפכה גם למלחמת מטבעות לאחר שסין החלישה את המטבע שלה ושבעה בנקים מרכזיים הורידו ריבית, כאשר הבולטים מבינם היו ניו זילנד, הודו, תאילנד ופיליפינים. בסה"כ, מתחילת החודש הספיקו כבר 11 בנקים מרכזיים בעולם לבצע הורדת ריבית. זה המספר הגבוה מאז תקופת המשבר באירופה ועוד לא הגענו לסוף החודש (תרשים 19).

נציין שברוב המדינות שהורידו את הריבית החודש היא כבר נמצאת ברמה נמוכה (פחות מ-3%). כמו כן, ללא קשר להורדת הריבית ע"י הבנקים המרכזיים, הריביות בשווקים הפיננסיים ירדו לאחרונה בחדות לרמות נמוכות היסטוריות. כל זה מעיד שתכליתן העיקרית של הורדות הריבית האחרונות – לגרום להיחלשות המטבע. ההשלכות של המהלכים האחרונים של הבנקים המרכזיים:

 • מנהיגי המדינות יצאו בעשור האחרון בהצהרות משותפות הקוראות למנוע מלחמת מטבעות. המצב כעת שונה. המהלכים האחרונים מהווים המשך של מלחמות הסחר ומשקפים התפוררות של שיתוף הפעולה הבינלאומי.
 • הורדות ריבית עלולות להעיד על עוצמת ההאטה בכלכלה, כפי שרואים אותה הבנקים המרכזים.
 • כניסת מלחמת המטבעות להילוך גבוה ובמהירות עלולה להגביר את אי הוודאות ותנודתיות בשווקים מבלי להביא תועלת כלכלית למשק העולמי כולו.
 • מלחמת המטבעות מרוקנת "מחסנית הכלים" של הבנקים המרכזיים. הריבית הממוצעת של הבנקים המרכזיים העיקריים בעולם נמוכה היום משמעותית לעומת השנים 2011-2012 ומתקרבת לרמות הנמוכות ביותר שהיו בשנים 2015-16 (תרשים 18).
תרשים  18

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  19

 

בנק ישראל צפוי להתערב בשוק המט"ח ו/או להוריד ריבית

בינתיים, השקל שבר עוד שיא מול סל המטבעות לאחר שהתחזק בעוד כ-0.8% מתחילת החודש. להערכתנו, אם המצב לא ישתנה (השקל צפוי להיחלש אם המגמה השלילית בשווקים הפיננסיים תעמיק)  לבנק ישראל לא תהיה ברירה אלא להתערב במסחר במט"ח ו/או להוריד ריבית בחזרה לרמה של 0.1%.

בסקירה לפני שבוע כתבנו מדוע התחזקות השקל מתחילת השנה היא בעלת אופי ספקולטיבי ולא ממש מתבססת על הכוחות הכלכליים. נציין עוד מאפיין לא שגרתי של התחזקות השקל. בדרך כלל, השקל מתחזק תוך כדי ירידה ב-Basis Point בעסקאות החלפת מטבעות בבנקים ונחלש כשה-Basis עולים (תרשים 20). התרחבות או צמצום ה-Basis משקפת עלייה או ירידה של הביקוש לדולרים. אולם, בחודש וחצי האחרונים ה-Basis עלו בחדות, אך השקל דווקא התחזק (תרשים 20). אגב, עליית ה-Basis בישראל הייתה בניגוד למתרחש בעולם (תרשים 21).

תרשים  20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  21

 

 

ירידת התשואות בישראל בהובלת "הידיים החזקות"

בשבוע האחרון נמשכה ירידת התשואות באג"ח הממשלתיות בעולם ובישראל. שווי האג"ח בעולם שנסחר בתשואה שלילית עלה לרמה של מעל  15 טריליון דולר. גם האג"ח הישראלי באירו לכ-4.5 שנים הצטרפה למגמה ונסחרת בתשואה של מינוס 0.15%. בדנמרק הבנקים התחילו לתת משכנתאות לעשרים שנה בריבית נומינאלית אפס.

תרשים  22

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

מלבד האינפלציה והציפיות לריבית שממשיכות למשוך את התשואות למטה, יש גורם נוסף שיקשה על תפנית בכיוון התשואות. הכסף שהוביל את התשואות לרמות נמוכות כל כך הוא בעיקר "הידיים החזקות" של קרנות הפנסיה וקופות הגמל הישראליות. שווי ההחזקה שלהם מסך שוק האג"ח הממשלתיות עלה כמעט ל- 40%, אחת הרמות הגבוהות היסטורית (תרשים 23).

מעניין לציין שעד לשנת 2015 הגופים המוסדיים היו בדרך כלל מגדילים את המשקל שלהם באג"ח הממשלתיות תוך עליית התשואות ומורידים תוך כדי ירידת התשואות. מאז 2015 המוסדיים הפכו ל"טרנדיים" ופועלים הפוך (תרשים 24).

תרשים  23

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  24

 

 

עקום התשואות בישראל צפוי להשתטח גם בחלק הארוך ביותר שלו

תלילות העקום השקלי ירדה בחדות בחודשים האחרונים. אולם, הירידה הייתה רק עד לטווח של 10 שנים. התלילות מעבר ל-10 שנים עלתה כל הזמן ורק בשבוע האחרון ירדה מעט (תרשים 25).

תרשים  25

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  26

בדקנו מתי השיפוע של 10Y/30Y ירד במצב של ירידת תשואות (Bull Flattener) בעשורים האחרונים בארה"ב, גרמניה ויפן. בתרשימים 26-28 אפשר לראות את התשואה ל-10 שנים, המרווח בין האג"ח ל-30 שנה לבין 10 שנים והריבית של הבנק המרכזי בכל אחת מהמדינה.

בריבועים המקווקווים האדומים מסומנות התקופות בהן גם התשואה ל-10 שנים וגם התלילות בין 10 ל-30 שנה ירדו יחד (Bull Flattener).

 

 

תרשים  27

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  28

מהגרפים ניתן ללמוד שהאירועים של Bull-Flattener בין 10 ל-30 שנה קרו בדרך כלל כאשר:

 1. הריבית של הבנק המרכזי עמדה בתחתית המחזור.
 2. בדרך כלל אחרי ירידה ממושכת בתשואת האג"ח ל-10 שנים.
 3. בדרך כלל התלילות בחלק הארוך התחילה לרדת כאשר 10Y/30Y היה ברמות היסטוריות יחסית גבוהות.
 4. התדירות של Bull Flattener בחלק הארוך של העקום עלתה מאז שנת 2010 בכל המדינות.

איפה ישראל עומדת?

כל התנאים לעיל מתקיימים בישראל. הריבית בתחתית והתשואה ל-10 שנים ירדה מאז דצמבר ונמצאת ברמה הנמוכה ביותר אי פעם. לעומת זאת, המרווח 10Y/30Y קרוב לשיא והוא הגבוה ביותר בעולם. בתנאים אלו קיים סיכוי די גבוה שהירידה בתלילות שהתחילה בחלק הארוך של העקום תימשך. אגב, אם המגמה בכיוון התשואות תתהפך לעלייה, גם במקרה זה התלילות צפויה לרדת.

ריכוז המלצות כלליות
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
  
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
11/08/19לפני שבועלפני חודש
 
1200.210.270.30
4210.290.310.40
1220.350.360.51
3230.480.490.65
3240.560.600.80
10260.800.861.17
3270.860.941.27
9281.041.151.47
1421.992.152.46
3472.302.502.79
2/100.790.861.12
 
 
1020-0.85-0.95-0.71
5903-0.85-0.93-0.80
922-0.86-0.97-0.78
5904-0.79-0.87-0.58
923-0.85-0.93-0.67
1025-0.78-0.77-0.44
527-0.64-0.57-0.23
529-0.42-0.330.04
5360.220.300.59
8410.650.760.99
5450.961.091.33
ציפיות אינפלציה
11.201.301.09
21.171.291.17
31.301.441.37
41.381.511.42
51.431.551.45
61.551.601.54
71.601.631.60
81.631.661.64
91.661.681.66
101.691.711.68
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.070.030.06
5260.100.070.10
   
 

 

  

 

מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות
11/08/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים
2 Y-1.34-1.38-1.34 יחס ביקוש/היצע4.06.85.0
5 Y-0.99-1.02-0.86 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.04%-0.01%-0.03%
10 Y-0.61-0.58-0.3 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04%0.02%0.03%
30Y0.170.270.50 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.05%-0.03%0.01%
CDS Israel 10Y979797  
 
ז
 

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.610.550.850.71  
20.590.531.070.94  
30.540.511.291.17  
40.560.541.351.25  
50.650.621.251.18  
60.750.72
70.860.85

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.800.702.021.641.82.0
20.930.862.241.743.23.0
31.061.022.461.854.54.1
41.131.112.602.015.44.9
51.151.132.672.225.85.6
61.161.14    
71.271.28    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.341.322.221.895.25.5
21.381.332.111.905.65.7
31.441.332.001.925.95.9
41.461.372.011.965.35.2
51.471.422.142.043.83.7
61.491.462.192.083.12.9
71.521.512.142.10  
8
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
08/11/2019 08/18CHForeign Direct Investment YoY CNYJul8.50%
08/12/2019 13:00ISConsumer ConfidenceJul110
08/12/2019 21:00USMonthly Budget StatementJul-$111.0b-$8.5b
08/12/2019 08/16USMortgage Delinquencies2Q4.42%
08/13/2019 09:00GECPI MoMJul F0.50%
08/13/2019 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsJun3.80%
08/13/2019 12:00GEZEW Survey ExpectationsAug-24.5
08/13/2019 12:00ECZEW Survey ExpectationsAug-20.3
08/13/2019 13:00ISTrade BalanceJul-$1819m
08/13/2019 13:00USNFIB Small Business OptimismJul104.9103.3
08/13/2019 15:30USCPI MoMJul0.30%0.10%
08/13/2019 15:30USReal Avg Hourly Earning YoYJul1.50%
08/14/2019 02:50JNCore Machine Orders MoMJun-7.80%
08/14/2019 05:00CHFixed Assets Ex Rural YTD YoYJul5.90%5.80%
08/14/2019 05:00CHIndustrial Production YoYJul6.00%6.30%
08/14/2019 05:00CHRetail Sales YoYJul8.70%9.80%
08/14/2019 09:00GEGDP SA QoQ2Q P0.40%
08/14/2019 09:45FRCPI MoMJul F-0.20%
08/14/2019 11:30UKCPI MoMJul0.00%
08/14/2019 12:00ECIndustrial Production SA MoMJun0.90%
08/14/2019 12:00ECEmployment QoQ2Q P0.30%
08/14/2019 12:00ECGDP SA QoQ2Q P0.20%
08/14/2019 15:30USImport Price Index MoMJul0.00%-0.90%
08/15/2019 04:30CHNew Home Prices MoMJul0.66%
08/15/2019 07:30JNIndustrial Production MoMJun F-3.60%
08/15/2019 11:30UKRetail Sales Ex Auto Fuel MoMJul0.90%
08/15/2019 15:30USEmpire ManufacturingAug4.54.3
08/15/2019 15:30USNonfarm Productivity2Q P1.40%3.40%
08/15/2019 15:30USUnit Labor Costs2Q P1.60%-1.60%
08/15/2019 15:30USPhiladelphia Fed Business OutlookAug1021.8
08/15/2019 15:30USRetail Sales Advance MoMJul0.20%0.40%
08/15/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsAug-10
08/15/2019 15:30USContinuing ClaimsAug-03
08/15/2019 16:15USIndustrial Production MoMJul0.20%0.00%
08/15/2019 17:00USNAHB Housing Market IndexAug6665
08/15/2019 17:00USBusiness InventoriesJun0.10%0.30%
08/15/2019 18:30ISCPI MoMJul-0.60%
08/15/2019 23:00USNet Long-term TIC FlowsJun$3.5b
08/16/2019 12:00ECTrade Balance SAJun20.2b
08/16/2019 15:30USHousing StartsJul1260k1253k
08/16/2019 15:30USBuilding PermitsJul1270k1220k
08/16/2019 17:00USU. of Mich. SentimentAug P9898.4

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

12/8/2019                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים