‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 06/05/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784 | alexz@mtds.co.il

עיקרי הדברים

 • הנתונים במשק ממשיכים להצביע על התייצבות ושיפור בצמיחה. על כך העידו נתוני המדד המשולב ושוק העבודה בשבוע שעבר.
 • שיפור באינדיקאטורים המתייחסים לתעשייה בישראל קשורים בעיקר לחברות ספציפיות ולא משקפים תופעה כוללת.
 • השיפור בצמיחת המשק קשור להערכתנו בפרט להתאוששות בשוק הנדל"ן.
 • אם ללמוד מניסיון של אוסטרליה, כניסת אמזון לשם לא הובילה בינתיים להוזלות ניכרות במחירים.
 • תחזית האינפלציה השנתית שלנו עלתה ל-1.4% בעקבות התייקרות הדלק.
 • להערכתנו, עולים הסיכויים לעליית הריבית בישראל.
 • נתוני הצמיחה והאינפלציה החיוביים באירופה מקטינים סיכוי להוספת התמריצים ע"י ה-ECB.
 • נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות חזקים, אך הצמיחה במשק האמריקאי מאיטה, בין היתר בגלל סיבות מקומיות. כך עולה מנתונים שונים, בפרט מדדי מנהלי הרכש בשבוע שעבר.
 • המשך עלייה בפריון בארה"ב, שקשורה להתפתחות טכנולוגית, עשוי בטווח ארוך להגביר את הצמיחה, לחזק רווחיות החברות ולבלום עלייה באינפלציה.
 • למרות ההאטה המסתמנת בארה"ב לעומת שינוי חיובי במומנטום הצמיחה בעולם, ניסיון העבר מלמד שהמעבר ממניות אמריקאיות לשווקים אחרים צריך להיות זהיר ואיטי.

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה
מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר באפיק הממשלתי.
 • מומלץ לשמור על חשיפה בינונית-גבוהה לשוק המניות.
 • אנו ממליצים על חשיפה שמרנית לאג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

הפעילות במשק מראה סימני התייצבות אחרי מגמת האטה

אינדיקאטורים רבים במשק מצביעים על בלימת האטה בפעילות שהייתה ניכרת עד לפני מספר חודשים:

 • קצב הגידול במדד המשולב עלה בחודשים האחרונים מ-2.9% ל-3.1% (תרשים 1).
תרשים 1
 • נבלמה ירידה בקצב הצמיחה במדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים, אומנם ברמה נמוכה יחסית (תרשים 2).
 • נרשם שיפור ביצוא הסחורות וביבוא התשומות לייצור. לעומת זאת, קצב הצמיחה ביצוא השירותים ירד כמעט לאפס (תרשים 3).
תרשים 2
תרשים 3
 • שיעור האבטלה בקרב הגילאים 25-64 נותר יציב בשנתיים האחרונות, אך זאת תוך עלייה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה שהגיע לשיא ברבעון הראשון. התוספת השנתית של המועסקים הייתה יציבה יחסית.

עיקר התוספת במועסקים, מלבד הענפים המתייחסים למגזר הציבורי, נרשמה בענפי הטכנולוגיה ובענף האירוח והאוכל. ביתר הענפים התוספת הייתה קטנה או שלילית. בלטה במיוחד ירידה במועסקים בענף התעשייה והמסחר.

תרשים 4
תרשים 5

מדוע, למרות הירידה בצמיחה בעולם, המגמה בישראל הפוכה?

 • אחת הסיבות המרכזיות להאטה בפעילות בשנה שעברה היה הקיפאון בשוק הנדל"ן שגרר האטה גם בתחומים האחרים כגון הצריכה הפרטית. בחודשים האחרונים מסתמן דווקא גידול מתון בפעילות בענף תוך עלייה בהתחלות הבנייה, בכמות העסקאות והתאוששות בשוק המשכנתאות (תרשים 5).
 • שיפור באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית משקפים גם עלייה ברכישות רכבים בזכות עלייתו של "המס הירוק".
 • לעומת העצירה באשראי הצרכני, הואץ הגידול באשראי העסקי, בעיקר מהבנקים, שעלה לקצב שיא במחצית השנייה של  2018  (תרשים 6).
 • להערכתנו, שיפור ביצוא הסחורות ובייצור לא משקף את התמונה הרחבה, אלא אירועים שקשורים לחברות ספציפיות (טבע, כיל, אינטל). לראיה, מדד הייצור התעשייתי ללא תעשיית טכנולוגיה עילית היה חלש לאחרונה (תרשים 7). על הקשיים בתחום התעשייה יכולה להעיד גם הירידה במשרות ובמועסקים בענף.
 • ההאטה בפעילות בעולם באה לידי ביטוי בצורה יותר ברורה בירידה בקצב הגידול ביצוא השירותים, בעיקר בהיי טק, לאחר צמיחה בקצב דו ספרתי בשנה שעברה.
תרשים 6
תרשים 7

שורה תחתונה: השיפור בצמיחת המשק ברבעון הראשון מסתמך ככל הנראה על התאוששות בענף הנדל"ן המקומי, עלייה ברכישות הרכבים וגידול מהיר באשראי העסקי. השיפור ביצוא הסחורות והייצור תעשייתי נקודתי ומשקף בעיקר חברות ספציפיות.

שנה וחצי לאחר פתיחת פעילות מלאה של אמזון באוסטרליה לא ניכרת ירידה במחירי המוצרים

הניסיון של כניסת אמזון לאוסטרליה בשנת 2017 יכול לסייע בניתוח השפעה על המשק הישראלי. באוסטרליה אמזון פתחה מהתחלה אתר מקומי ושכרה מחסנים. ההודעה על פתיחת הפעילות התפרסמה בסוף חודש אפריל והאתר המקומי התחיל לפעול בתחילת דצמבר 2017.

 עד היום ההשפעה של כניסת אמזון על שוק הקמעונאי באוסטרליה לא הייתה דרמטית. אמזון נכנסת בהדרגה ועדיין רחוקה מלכבוש את השוק או להשפיע עליו מהותית.

מניות רשתות השיווק הגיבו בירידות של עד חמישה אחוז להודעה על הכניסה, אך לאחר מכן התאוששו ברובן והשיגו ביצועים טובים יותר מהמדד הכללי לאורך זמן. כניסת אמזון הגבירה השקעות ע"י החברות המקומיות שנערכות לתחרות.

צריכים לציין שאמזון לא הצליחה בכל מקום. לאחרונה החברה יצאה מהפעילות בסין ובהודו בגלל התחרות.

עם או בלי קשר לכניסה של אמזון, קצב האינפלציה של מחירי ההלבשה, ציוד ביתי ומזון, תחומים בהן פועלת החברה, ירד בחודשים לאחר הודעת אמזון על הכניסה לאוסטרליה. אולם, מאז הכניסה עצמה בסוף 2017 קצב עליית המחירים בסעיפו אלו דווקא עלה (תרשים 8).

תרשים 8

מאקרו עולם.

הנתונים הכלכליים בעולם עדיין מתקשים להצביע על כיוון ברור

הנתונים לגבי הכיוון של הכלכלה העולמית עדיין לא ממש חד משמעיים. נתחיל מהנתונים השליליים יותר:

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה המשיך לרדת גם בחודש אפריל וכעת הוא רק במעט גבוה מ-50 (תרשים 9).
תרשים 9
 • מדדי מנהלי הרכש בסין ירדו במקצת בחודש אפריל, לאחר עלייה בחודש הקודם שהפיחה תקווה  בקרב המשקיעים שסין נחלצת מההאטה (תרשים 10).
 • אחד הסימנים שמעלים שאלות לגבי ההתאוששות הייתה ירידה במחירי הסחורות, במיוחד המתכות שיכולה להיות סימן של חולשה בתעשייה. יחד עם זאת,  גם התחזקות הדולר עשויה לתרום לחולשה במחירי הסחורות.  (תרשים 11).
תרשים 10
תרשים 11

בצד החיובי של הנתונים הגלובליים בלטו:

 • בחינה פרטנית של מדדי מנהלי הרכש בתעשייה במדינות אסיה מראה שבחלקן, כגון קוריאה, מלזיה ותאילנד נרשם שיפור גם בחודש אפריל (תרשים 12).
 • מדד מניות של חברות התובלה הימית היה לאחרונה במגמת שיפור, מה שבדרך כלל מצביע על התאוששות בסחר החוץ בעולם (תרשים 13).
תרשים 12
תרשים 13

שורה תחתונה: אנו מעריכים שהפעילות הכלכלית בעולם תתאושש במחצית השנייה של השנה בהשפעת השיפור במשק הסיני והחתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין.

נתוני צמיחה ואינפלציה חיוביים באירופה

לאחרונה די נדיר היה לראות נתונים כלכליים טובים באירופה, אך זה קרה בשבוע שעבר. בניגוד לציפיות, הצמיחה בגוש האירו לא ירדה ברבעון הראשון ונותרה יציבה ברמה של 1.2%. היציבות נרשמה ברוב המדינות הגדולות (גרמניה עדיין לא פרסמה) (תרשים 14).

גם האינפלציה באירופה הפתיע לטובה. מדד הליבה YoY עלה בחודש אפריל ל-1.2% לעומת 0.8% בחודש הקודם. בפרט נציין קפיצה באינפלציית ליבה בגרמניה ל-1.9%. התנודה כלפי מעלה הושפעה משמעותית מעיתוי החגים, אך לפחות הוסר חשש שהאינפלציה מתדרדרת (תרשים 15).

שורה תחתונה: הנתונים הכלכליים המעודדים יסירו מעט לחץ מהבנק המרכזי האירופאי להוספת התמריצים ועשויים לחזק את המטבע האירופאי.    

תרשים  14 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  15

האבטלה בארה"ב ירדה לשפל של חמישים השנים האחרונות

שוק העבודה האמריקאי  ממשיך לייצר מעל 200 אלף משרות מדי חודש בשנה האחרונה (ממוצע של 12 חודשים). שיעור האבטלה ירד ל-3.6%, הרמה הנמוכה בחמישים השנים האחרונות. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה גם ירד, אך בסה"כ הוא נותר פחות או יותר באותה הרמה בחמש השנים האחרונות, כאשר שיעור האבטלה ירד בתקופה זו בכ-3% (תרשים 16).

לא חל שינוי בקצב עליית השכר הממוצע, כאשר ניכרת האצה בעליית השכר בענפי המסחר, הכרייה, הטכנולוגיה ובענף האירוח והאוכל. לעומת זאת, בענף התעשייה קצב עליית השכר ירד.

שורה תחתונה: מצבו של שוק העבודה האמריקאי תומך בהשארת ריבית ה-FED ללא שינוי.

תרשים  16 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' 

אם עלייה בפריון בארה"ב תתמיד, מדובר בשינוי כללי המשחק

אחד הנתונים המעודדים ביותר שהתפרסמו בארה"ב הייתה עלייה בקצב הגידול השנתי בפריון שהגיע ל-2.4%, הגבוה ביותר מאז 2007, אם מתעלמים מעלייה חדה בפריון בזמן המשבר 2008 בגלל הפיטורים ההמוניים (ירידה בשעות העבודה), כפי שקרה בכל המשברים לפניו (תרשים 17).

העלייה בפריון זאת ככל הנראה התוצאה של המהפכה התעשייתית שמחדירה טכנולוגיות מתקדמות בכל הענפים. אחת העדויות לכך הנה עלייה בהשקעה בקניין רוחני בקצב הגבוה מאז תחילת שנות האלפיים (תרשים 18).

תרשים  17 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  18

אם מגמת השיפור בפריון תתמיד, היא עשויה לשנות כללי המשחק בכלכלה ובשווקים. כפי שהתרחש בשנות ה-90 עם הפצת המחשבים, עלייה בפריון תגביר את הצמיחה ורווחיות החברות ותתמוך בשוק המניות (תרשים 19). 

העלייה בפריון שמוזילה עלות יחידת העבודה, יכולה להסביר גם את הירידה האחרונה באינפלציה בארה"ב. חברה שיודעת להפיק מעובד יותר יכולה לשמור על שולי רווח גבוהים מבלי להעלות מחיר תוצרתה למרות העלייה בשכר העבודה (תרשים 20).

תרשים  19 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  20

שווקים.

מניות הצמיחה מכות את מניות הערך

הדיון לגבי כיוונו של שוק המניות מתנהל לאחרונה בעיקר סביב העניין של מדיניות ה-FED. לדעתנו, המשקיעים מייחסים השפעה מוגזמת ל-FED ולבנקים המרכזיים בכלל בתקופה זו. יש להם בוודאי השפעה, אך השוק לא ירד בגלל ה-FED בסוף 2018 ולא עולה רק בזכותו.

העליות לאורך זמן בשווקים תלויות יותר בכיוון הכלכלה העולמית ולא באם ה-FED יוריד את הריבית ברבע אחוז או לא. כל עוד לא מדובר בחזרה לתהליך עליית ריבית, ואנחנו ככל הנראה רחוקים משם, כיוון השוק צפוי להיות חיובי במידה והכלכלה העולמית תמשיך להתאושש ושוק המניות לא "יתחמם מדי", מה שעדיין לא קרה.

בינתיים, מניות הצמיחה ממשיכות להכות את מניות הערך בכל השווקים, סימן חיובי לכיוון הכלכלה (תרשים 21).

תרשים  21 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' 

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית-גבוהה לאפיק המנייתי, תוך הטיית התיק לטובת הסקטורים של הצמיחה.

הצמיחה במשק האמריקאי מתמתנת. מה זה אומר על שוק המניות האמריקאי?

למרות דו"ח התעסוקה החיובי, הפעילות במשק האמריקאי מאיטה, אומנם בפיגור לעומת המדינות האחרות. מלבד הכוחות הממתנים מחו"ל, ההאטה בארה"ב מושפעת גם מהגורמים המקומיים, כגון היחלשות ההשלכות החיוביות של הרפורמה במס ושל ההרחבות הפיסקאליות האחרות, הידוק מוניטארי והתחזקות הדולר.

כפי שניתן לראות בתרשים 22, מדד ההפתעות בנתונים הכלכליים של Citi בארה"ב הציג מתחילת השנה את הביצועים הנמוכים ביותר בהשוואה למדינות האחרות שבחלקן המדד כבר משקף שיפור בנתונים.

תרשים  22 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  23

ביטוי ההאטה במשק האמריקאי לא מעטים. מבין הנתונים שהתפרסמו בשבוע האחרון נציין את הסקר הרבעוני של העסקים הבינוניים שהצביע על ירידה באופטימיות. מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה ירד לרמה הנמוכה מאז 2016, בפרט בגלל הירידה בהזמנות חדשות. גם המדד במגזר השירותים רשם ירידה.

כפי שמראה תרשים 23, שינוי במשרות החדשות בדרך כלל מגיב בפיגור לשינויים במדדי מנהלי הרכש. לכן, אין סתירה בין הנתונים החיוביים בשוק העבודה לבין האטה במומנטום הצמיחה.

לא מדובר בכניסה למיתון. האטה בפעילות ללא כניסה למיתון קרתה בארה"ב לפחות פעמיים מאז 2008, בתקופת המשבר באירופה ובתקופת ההיחלשות בסין בשנת 2015. שיפור צפוי בכלכלה העולמית יסייע גם לכלכלה האמריקאית, אך מכיוון שהסיבות להאטה הן לא רק חיצוניות, הצמיחה עדיין צפויה להתמתן.

תרשים  24 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  25

השינויים במדד מנהלי הרכש בדרך כלל תואמים ביצועי שוק המניות האמריקאי והכיוון של תשואות האג"ח הממשלתיות (תרשים 24-25).

השאלה המעניינת היא, האם כדאי בעקבות ההאטה בארה"ב על רקע השיפור בעולם, להקטין חשיפה לשוק המניות האמריקאי?

כדי לבחון זאת, מצאנו שעודף התשואה של S&P500 על פני MSCI World ב-12 חודשים עוקב די טוב אחרי מדדי מנהלי הרכש ISM בארה"ב, אך בפיגור של כשנה ושלושה חודשים (תרשים 26).

אם הקשר שהיה בעשור האחרון ישמר, לשוק האמריקאי יש עוד מקום להציג ביצועים עודפים ביחס לשוקי המניות בעולם, אך המשקיעים צריכים בהדרגה להטות חשיפה מארה"ב למדינות אחרות.

תרשים  26 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' 

האם ה-FED יוריד ריבית בתגובה לאינפלציה נמוכה?

המשקיעים התאכזבו מהחלטת הריבית האחרונה של ה-FED  מאחר שציפו שהבנק המרכזי יאותת על הורדת ריבית אפשרית. במקום זאת הנגיד התייחס לירידה האחרונה באינפלציה (תרשים 27)  כאירוע זמני והביע הערכה שהכלכלה תמשיך לצמוח בקצב שלא אמור לגרום לשינוי הריבית.

תרשים  27 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' 

היסטוריה של הבנק המרכזי האמריקאי של שלושים השנים האחרונות מראה שהריבית מתחילה לרדת בגלל ירידה בצמיחה ולא בגלל ירידה באינפלציה.

היום המצב עוד יותר תומך בגישה זהירה של ה-FED ביחס לאפשרות של הורדת הריבית מאשר בעבר. בעבר לפחות היה מקובל לחשוב וגם היו לכך הוכחות במציאות שיש קשר בין הריבית לאינפלציה. היום הנחה זו לפחות מוטלת בספק. לגורמים רבים שיכולים להוביל לאינפלציה נמוכה אין בכלל קשר לגובה הריבית.

מלבד ביקושים חלשים, אינפלציה נמוכה יכולה להיות תוצאה של שינויים טכנולוגיים, היעדר הזדמנויות השקעה בכלכלות מפותחות, עומס החובות של החברות והצרכנים, עלייה בפריון, דמוגרפיה וכו'. לכן, על הבנק המרכזי להיות זהיר לפני שהוא מחליט להוריד ריבית במטרה להעלות אינפלציה. הוא עלול למצוא את עצמו מבזבז את "נשק הריבית" מבלי להשיג יעד האינפלציה, כאשר מרחב הפעולה המוניטארי שלו מראש מוגבל.

שורה תחתונה:  להערכתנו, ללא האטה משמעותית בצמיחה, ה-FED ימנע מהורדת ריבית בגלל שהאינפלציה התרחקה מ-2%, אם הפער מהיעד לא יהיה גדול מדי.

הסיכונים של שוק האג"ח לא מצדיקים את התשואה.

 • לפי הסקר של JP Morgan, המשקיעים בארה"ב מאוד "שוריים" על האג"ח האמריקאיות הארוכות. בסקרים מהסוג הזה, כשהמשקיעים נמצאים בנקודות קיצון בהערכות שלהם, כדאי בדרך כלל לפעול נגדם, קרי למכור אג"ח.
תרשים  28 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז' 
 • בישראל תלילות עקום התשואות השקלי המשיכה לרדת בכל חלקיו ונמצאת כעת ברמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון. גם בחלק הארוך של העקום (5Y/10Y) התלילות ירדה לרמה הנמוכה מאז 2011 (תרשים 29). הירידה בתלילות התרחשה בעיקר הודות לירידת התשואות של האג"ח הארוכות דווקא בתקופה שבה הסיכונים עלו. ציפיות האינפלציה עולות (תרשים 30), הגירעון הממשלתי חורג ובנק ישראל ממשיך לאותת על כוונה להעלות ריבית. כל הגורמים תומכים בעליית תשואות.
 • עדכנו תחזית האינפלציה השנתית ל-1.4% בעקבות התייקרות הדלק בחודש מאי. יש לציין שהתחזית כוללת השפעה של 0.2% של התייקרות הדלק, 0.1% בגין עלייה אפשרית של המע"מ וכ-0.1% בגין התייקרות המכוניות בחודש אפריל. לכן, סביבת האינפלציה ללא ההשפעות החד פעמיות קרובה יותר לכ-1.0%-1.1%.

שורה תחתונה: אנו ממליצים על החזקת מח"מ קצר-בינוני באפיק האג"ח.

תרשים  29 מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'תרשים  30
ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
שקליות++ 
צמודות+ 
ריבית משתנה    
אג"ח קונצרניות    
דירוג AA- ומעלה    
דירוג A/A+    
דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.
טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות 
 5/5/19לפני שבועלפני חודש
    
1200.30 0.30
4210.59 0.54
1220.75 0.71
3231.00 1.00
3241.18 1.19
10261.55 1.61
3271.66 1.74 
9281.86 1.94
1422.73 2.88
3473.04 3.17
2/101.42 1.52
אג"ח צמודות
    
1020-1.23 -1.38
5903-0.98 -1.10
922-0.78 -0.82
5904-0.45 -0.41
923-0.59 -0.57
1025-0.28 -0.17
527-0.05 0.07
5290.23 0.37
5360.80 0.98
8411.17 1.30
5451.46 1.56
ציפיות אינפלציה
11.341.321.38
21.301.281.41
31.431.451.47
41.541.531.50
51.561.551.52 
61.651.651.58
71.711.721.64
81.751.751.68
91.771.741.69
101.781.721.70
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.030.050.03
5260.090.100.09
    
        
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 5/5/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.74-1.71-1.80 יחס ביקוש/היצע5.64.55.2 
5 Y-1.13-1.16-1.07 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.02%-0.02%-0.03% 
10 Y-0.59-0.61-0.44 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.02%0.02% 
30Y0.250.220.42 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.02%0.02%0.01% 
CDS Israel 10Y103104103      
    
 ז  
    
אג"ח קונצרניות
 
  
  
  

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.550.48 0.480.350.680.37
20.550.50 0.820.770.790.59
30.550.53 1.151.190.900.82
40.570.58 1.321.41  
50.620.64 1.341.43  
60.750.78     
70.981.02     
כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.690.581.531.322.11.9
20.780.721.771.602.92.8
30.880.852.021.883.83.7
41.061.062.222.114.34.2
51.341.342.382.304.44.4
61.471.48    
71.531.61    
8      
נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.090.962.071.965.44.6
21.321.252.091.975.44.9
31.701.712.101.985.35.2
41.641.662.142.045.55.5
51.591.612.212.135.75.7
61.571.622.302.245.85.8
71.591.692.422.36  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרובDate Time
 EventMonthSurveyPrior
05/06/2019 04:45CHCaixin China PMI ServicesApr54.654.4
05/06/2019 10:45ITMarkit/ADACI Italy Services PMIApr53.1
05/06/2019 10:50FRMarkit France Services PMIApr F50.550.5
05/06/2019 10:55GEMarkit Germany Services PMIApr F55.655.6
05/06/2019 11:00ECMarkit Eurozone Services PMIApr F52.552.5
05/06/2019 11:30ECSentix Investor ConfidenceMay-0.3
05/06/2019 12:00ECRetail Sales YoYMar2.80%
05/07/2019 03:30JNNikkei Japan PMI MfgApr F49.5
05/07/2019 09:00GEFactory Orders MoMMar1.00%-4.20%
05/07/2019 12:00ECEU Commission Economic Forecasts   
05/07/2019 17:00USJOLTS Job OpeningsMar7087
05/07/2019 22:00USConsumer CreditMar$16.750b$15.188b
05/07/2019ISForeign Currency BalanceApr118.2b
05/07/2019CHForeign ReservesApr$3098.76b
05/08/2019 03:30JNNikkei Japan PMI ServicesApr52
05/08/2019 09:00GEIndustrial Production SA MoMMar-0.90%0.70%
05/08/2019CHExports YoYApr14.20%
05/08/2019CHImports YoYApr-7.60%
05/09/2019 04:30CHCPI YoYApr2.30%
05/09/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsMay-04230k
05/09/2019 15:30USPPI Ex Food and Energy MoMApr0.20%0.30%
05/10/2019 09:00GEExports SA MoMMar-1.30%
05/10/2019 09:00GEImports SA MoMMar-1.60%
05/10/2019 09:45FRIndustrial Production MoMMar0.40%
05/10/2019 11:00ITIndustrial Production MoMMar0.80%
05/10/2019 11:30UKGDP QoQ1Q P0.50%0.20%
05/10/2019 11:30UKGDP YoY1Q P1.80%1.40%
05/10/2019 11:30UKIndustrial Production MoMMar0.20%0.60%
05/10/2019 12:00ITRetail Sales MoMMar0.10%
05/10/2019 15:30USCPI MoMApr0.40%0.40%
05/10/2019 05/15CHAggregate Financing CNYApr2860.0b
05/10/2019 05/15CHNew Yuan Loans CNYApr1690.0b

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

5/5/2019                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים