‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 06/09/2020

באדיבות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי .

עיקרי הדברים  

 • האינדיקאטורים מצביעים שהצריכה הפרטית במשק הישראלי הייתה חזקה יחסית בחודשי הקיץ תוך עלייה בהכנסות הצרכנים.
 • שיעור האבטלה הרחב במשק, כפי שמדווח ע"י הלמ"ס, לא ירד בחודשים האחרונים, אך הירידה בסך תשלומי דמי אבטלה מביטוח לאומי בחודש יולי מעידה על שיפור בשוק העבודה.
 • החלטה להטיל סגר תעלה סיכוי להתפתחות על פי התרחיש הפסימי לצמיחה במשק של בנק ישראל.
 • עלו הסיכונים לשוק האג"ח הממשלתי בישראל.
 • העלנו תחזית אינפלציה לחודש אוגוסט ל-0.2%.
 • הפעילות הכלכלית בעולם המשיכה להתאושש בחודש אוגוסט. הכלכלה האמריקאית בלטה במיוחד לטובה. עולה הסיכוי שההתאוששות מהמשבר הנוכחי תהיה מהירה יותר מההערכות המוקדמות.
 • האינפלציה באירופה ירדה לרמה הנמוכה מאז הקמת גוש האירו. בארה"ב, לעומת זאת, מתגברים סימנים לעלייה באינפלציה.
 • סימנים שונים מצביעים ששוק המניות "מתארגן" לקראת השינוי בפעילות הכלכלית אחרי החיסון.

 המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים להגדיל חשיפה באפיק המנייתי לבינונית, תוך המשך הסטה לטובת החברות בסקטורים המסורתיים.
 • אנו ממליצים להוריד מח"מ של אפיק האג"ח לבינוני-קצר.

ישראל.

הצריכה בקיץ הייתה יחסית חזקה. העלנו תחזית אינפלציה

המכירות ברשתuת השיווק צמחו בחודש יולי בקצב גבוה לעומת ממוצע של השנים 2018-19 (תרשים 1). רכישות בכרטיסי אשראי היו יותר חלשות, אך עדיין רשמו צמיחה לעומת אשתקד (תרשים 2). כפי שדיווח אתר ynet, בחודש אוגוסט נרשמה עלייה של למעלה מ-10% בגביית מע"מ ביחס לתקופה מקבילה בשנים הקודמות, מה שמעיד שגם באוגוסט הצריכה הפרטית הייתה חזקה יחסית. בסה"כ, הנתונים משקפים מגמה יחסית חיובית בצריכה הפרטית בחופשת הקיץ. צריכים רק לקחת בחשבון בהשוואות לשנים הקודמות שהשנה לא יצאו הישראלים לחו"ל ובכך הגדילו ביקושים בישראל.

בעקבות נתוני צריכה חזקים יחסית, העלנו תחזית האינפלציה לחודש אוגוסט ל-0.2% והתחזית ל-12 החודשים ל-0.6%. סגר ממושך עלול שוב להוריד אינפלציה, אך בינתיים תסריט זה פחות סביר.

 

 

עלייה בסך ההכנסות הפרטיות

עלייה בנתוני השכר במשק יכולה להסביר את הצריכה החזקה יחסית. סך תשלומי השכר במשק עולים בחודשים האחרונים והיו נמוכים בחודש יוני ב-2.2% בלבד לעומת יוני 2019, אחרי נפילה חזקה בחודשים אפריל-מאי (תרשים 3). אם נוסיף אל תשלומי השכר גם תשלומי דמי אבטלה ומענק פסח שחילקה הממשלה, נקבל שסך ההכנסות של ציבור השכירים בחודשים אפריל-יוני היו נמוכות רק בכ-1.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר ההכנסות ביוני היו הגבוהות מתחילת השנה (תרשים 4) וזה עוד לפני חלוקת המענק בחודש אוגוסט.

 

שיעור האבטלה המורחב לא ירד, אך חלה ירידה חדה בתשלומי דמי אבטלה

שיעור האבטלה המורחב במשק, שכולל את המובטלים לפי הגדרה מסורתית, החל"תים והעובדים שפוטרו בזמן הקורונה אך לא מחפשים עבודה, נותר די יציב מאז חודש יוני של כ-12%, כאשר שיעור החל"תים ירד, אך שיעור המובטלים הקבועים עלה (תרשים 5).

אולם, נתוני דמי אבטלה שמדווחים ע"י ביטוח לאומי משקפים ירידה חדה בסך תשלומי דמי אבטלה בחודש יולי ל-2.2 מיליארד ₪ לעומת  3.3 מיליארד בחודש יוני (תרשים 6) שאמורה לשקף ירידה במספר המובטלים והעובדים בחל"ת. ניתן להעריך שנתוני ביטוח לאומי משקפים טוב יותר את התמונה של שוק עבודה כי אינם מסתמכים על סקר אלא על הנתונים בפועל.

 

 

הסיכונים לשוק האג"ח עולים והפיצוי לא

עלייה בתחלואה ואיומי הסגר עלולים להסיט את הצמיחה מתוואי התאוששות. התחזית לצמיחת התמ"ג של בנק ישראל לשנת 2020 נמצאת בטווח בין מינוס 4.5% למינוס-7% וכעת עולה הסיכון להתפתחות לפי התחזית הפסימית יותר.

למרות שתחזית הצמיחה של בנק ישראל ל-2020 כמעט לא השתנתה בין יולי לאוגוסט (ממוצע בין התרחיש האופטימי לפסימי), בנק ישראל העלה משמעותית את התחזית לגירעון לשנים 2020-2021. גם בתרחיש האופטימי הגירעון צפוי להיות גבוה לפי התחזית המעודכנת ממה שחזה ביולי. לפי התחזיות ביולי, בהתאם לתחזית של הגירעון והצמיחה כשיעור מהתמ"ג שפרסם בנק ישראל, הגירעון המצטבר ב-2020-2021 היה צפוי להסתכם ב-257 מיליארד ₪. לפי התחזית שפרסם באוגוסט, הגירעון צפוי לעמוד על כ- 294 מיליארד ₪ בתרחיש האופטימי וב-353 מיליארד ₪ בתרחיש הפסימי (תרשים 7). עלייה בגירעון תוביל לעלייה בגיוסי חוב הממשלה.

בתקופה האחרונה שוק האג"ח הממשלתי נהנה מרכישות מאסיביות של המוסדיים, כאשר בחודשים יוני ויולי הם רכשו אג"ח ממשלתי בסכום של יותר מ-9 מיליארד ₪ נטו, רכישה דו-חודשית הגדולה בהיסטוריה (תרשים 8). כמו כן, שוק האג"ח נהנה מכניסת כספי המשקיעים הזרים בזכות ה-WGBI. להערכתנו, הן רכישות המוסדיים והן הזרים צפויות לקטון.

עלייה בצרכי גיוס, איומי הסגר, היעדר תקציב מאושר ועזיבת הבכירים במשרד האוצר מעלים סיכון לשוק האג"ח המקומי. למרות הרכישות של בנק ישראל, לאוצר יהיה קשה לעמוד בקצב הגיוסים הגבוה בשוק הראשוני ללא ירידה במחירי אג"ח.

שורה תחתונה: אנו ממליצים לקצר מח"מ התיק לבינוני-קצר.

 עולם.

הפעילות בעולם המשיכה להתרחב בחודש אוגוסט

 • הפעילות התעשייתית בעולם המשיכה להתרחב בחודש אוגוסט במרבית המדינות. בארה"ב, סין ואירופה מדדי מנהלי הרכש בתעשייה היו גבוהים מ-50 ואף עלו לעומת יולי למעט באירופה (תרשים 9). ביפן ובמדינות אסיה רבות המדד עדיין נמוך מ-50, אך במרבית המדינות הוא רשם עלייה באוגוסט (תרשים 10).
 • גם במגזר השירותים, מדדי מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה וסין נמצאים בטריטוריה של התרחבות, אך עלייה באוגוסט נרשמה רק בארה"ב (תרשים 11). באירופה הייתה היחלשות בפעילות בסקטור השירותים בחודש אוגוסט, ככל הנראה, בעקבות עלייה במספר הנדבקים במרבית המדינות.
 • התאוששות די חזקה נמשכת בסין, כפי שמעידים כל מדדי מנהלי הרכב בתעשייה ובמגזר השירותים (תרשים 12).
 • ההתאוששות בפעילות בסין בולטת מאד לעומת שאר המדינות. בסין, שלא העניקה תמיכה מאסיבית בצרכנים, לעומת מרבית המדינות במערב, הצריכה הפרטית אומנם מתאוששת, אך המכירות הקמעונאיות המצטברות מתחילת השנה נמצאות בתוואי הרבה יותר חלש מאשר בארה"ב, אירופה או יפן (תרשים 13).

לעומת זאת, הייצור התעשייתי בסין חזר מהר לפעילות ומתחילת השנה במצטבר כבר כמעט הגיע לרמות של שנה שעברה בתקופה זו. לעומת זאת, במדינות המערב פעילות הייצור מתאוששת בקצב איטי הרבה יותר (תרשים 14).

 תרשים 15 ניתן לראות התפתחות של סחר החוץ בעולם במשבר 2008 לעומת המשבר הנוכחי. הנפילה בסחר החוץ השנה הייתה די דומה ל-2008, אך העלייה בחודש יוני מצביעה שתוואי ההתאוששות יהיה הפעם יותר מהיר מהמשבר הקודם.

התאוששות יחסית חזקה בכלכלה האמריקאית בחודש אוגוסט, במיוחד בתעשייה

 • נתוני שוק העבודה האמריקאי היו בסה"כ טובים והצביעו על המשך גידול במספר משרות, ירידה בשיעור האבטלה ועלייה בהשתתפות בכוח העבודה (תרשים 17). המכפלה של השכר הממוצע במספר שעות שבועיות ובמספר המשרות שנותנת אינדיקציה לגבי הכנסות מעבודה המשיכה לעלות בקצב דומה לחודשים הקודמים גם בחודש אוגוסט (תרשים 16).
 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית ISM מציג גם הוא התאוששות הרבה יותר מהירה מאשר אחרי המשבר בשנת 2008-09 (תרשים 18).
 • תמונה דומה עולה ממדד מנהלי הרכש במגזר השירותים (תרשים 19).
 • ציטוטי החברות שמתייחסים לפעילות שלהן, המתפרסמים במסגרת הפרסום של מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ISM היו ברובם חיוביים ואפילו מאוד. במגזר השירותים התמונה פחות חיובית, אך גם לא ממש רעה (ראו מטה).

 

ISM ManufacturingISM Service

 

 • עוד ציטוטים שמצביעים על המשך שיפור בפעילות עולים מספר הבז' של ה-FED. בטבלה מטה ריכזנו השוואה בין ההתייחסות לפעילות של מחברי הדו"ח בספר הבז' מחודש יולי לעומת ספטמבר שמעידה על מגמה כללית החיובית.

 

יוליספטמבר
Economic activity increased in almost all Districts, but remained well below where it was prior to the COVID-19. Economic activity increased among most Districts, but gains were generally modest and activity remained well below levels prior to the COVID-19 pandemic..
Outlooks remained highly uncertain, as contacts grappled with how long the COVID-19 pandemic would continue and the magnitude of its economic implications.While the overall outlook among contacts was modestly optimistic, a few Districts noted some pessimism. Continued uncertainty and volatility related to the pandemic, and its negative effect on consumer and business activity, was a theme echoed across the country.
Consumer spending picked up as many nonessential businesses were allowed to reopen. Retail sales rose in all Districts, led by a rebound in vehicle sales and sustained growth in the food and beverage and home improvement sectors.Consumer spending continued to pick up, sparked by strong vehicle sales and some improvements in tourism and retail sectors. But many Districts noted a slowing pace of growth in these areas, and total spending was still far below pre-pandemic levels
Most Districts reported that manufacturing activity moved up, but from a very low level.Manufacturing rose in most Districts, which coincided with increased activity at ports and among transportation and distribution firms.

 

 באירופה  האינפלציה הכי נמוכה אי פעם. בארה"ב סימני האצה באינפלציה

נתוני האינפלציה היו סותרים:

 • באירופה אינפלציית הליבה ירדה במפתיע בחודש אוגוסט ל-0.4%, הרמה הנמוכה ביותר מאז הקמת גוש האירו (תרשים 20). האינפלציה ירדה בחדות במדינות האירופאיות הרבות. עדיין אין פירוט ברמת הסעיפים, כך שלא ניתן לדעת ממה נובעת הירידה החדה.

 

 • רכיבי מדד מנהלי הרכש ISM בארה"ב שמתייחסים למחירים עלו גם במגזר התעשייה ובמיוחד במגזר השירותים. רכיבים אלה די מתואמים עם אינפלציית הליבה PCE Core(תרשים 21-22). הקשר מצביע שצפויה עלייה באינפלציה בארה"ב.

 

 

 שוק המניות מתחיל להתארגן לעידן אחרי החיסון

בדרך כלל לא כדאי לפרשן ירידות של יומיים בשוק המניות אחרי חודש אוגוסט כל כך חיובי, אך עושה רושם שהשוק מתארגן לעידן חדש אחרי החיסון. מספר סימנים מצביעים על כך:

 • הירידות התחילו לאחר מספר הודעות על התקדמות בפיתוח חיסון. המרכז לבקרת המחלות בארה"ב (CDC) אף הודיע שהחיסון יכול להיות מוכן להפצה מ-1/11.
 • לא התפרסמו נתונים כלכליים שליליים מיוחדים שהיו יכולים להיות טריגר לירידות.
 • שינוי סקטוריאלי – מניות סקטור הטכנולוגיה שהובילו את המגמה בחצי השנה האחרונה וספגו ירידות חזקות ביומיים האחרונים לא רק צפויות להרוויח פחות מהחיסון מהמניות בסקטורים המסורתיים, אלא אף עלולות להיפגע ממנו. כפי שניתן לראות בתרשימים 23-24 חלקו של סך הרווח של חברות הטכנולוגיה במדד S&P500 (כולל אמזון) עלה מ-18% ברבעון השני 2019 ל-26% ברבעון השני 2020. ספק שחברות הטכנולוגיה יצליחו לשמור על חלקן "בעוגת" הרווח אם וכאשר הפצת החיסון תחזיר את הפעילות הכלכלית לשגרתית יותר.
 • במהלך הירידות לא נרשמה בריחת המשקיעים לנכסים "בטוחים" . הדולר כמעט לא עלה. מחירי הזהב אף ירדו. התשואות של האג"ח הממשלתיות עלו בחדות במקום לרדת.

 

הסיכונים הכלכליים פחתו. יחס סיכוי סיכון במניות הסקטורים המסורתיים השתפר

הגורמים הבאים צפויים לתמוך בשוק המניות:

 • שיפור מהיר יחסית בכלכלה האמריקאית. מרבית האינדיקאטורים מתאוששים יותר מהר מאשר אחרי המשבר בשנת 2008, למרות מגבלות המגפה. במיוחד בלטה עלייה מהירה ברכישות מוצרי השקעה ע"י החברות ובמכירות הקמעונאיות. זה לא נראה עדיין כמו התרחיש של "V", אך גם לא "L". גם במדינות האחרות ניכר שיפור בפעילות הכלכלית.
 • הפעילות הכלכלית תלויה במצב התחלואה. נראה שהופעת החיסון מוכן לשימוש תהיה מוקדמת יותר מהתחזיות הקודמות. אחרי הפצתו צפוי שיפור משמעותי בענפי השירות שעדיין פועלים בניצולת נמוכה מה שישפיע על הצמיחה הכללית.
 • התמריצים של הבנקים המרכזיים והממשלות ימשיכו ככל הנראה גם אחרי החיסון. נאומו של נגיד ה-FED בסוף השבוע חידד שהוא לא רק לא מודאג מהאינפלציה, אלא גם מבועות פיננסיות שעלולות להיווצר בגלל פעילות הבנק המרכזי (The connection between low interest rate and financial instability generally is not as tight as many people would think אמר הנגיד). גם הממשלות צפויות להמשיך לנהל הרחבה פיסקאלית משמעותית כל עוד העלייה בעלויות המימון לא עוצרת אותן. מכלול התמריצים צפוי לתמוך בהתאוששות מהירה יותר מהמשבר.
 • התמחור של שוק המניות עדיין נראה יקר, אך אי הוודאות בקשר לקצב ההתאוששות בכלכלה וברווחיות העתידית של החברות כל כך גבוהה שקשה להתייחס לתמחור שמתבסס על תחזיות רווח.

כדאי לשים לב, שהירידה ברווחים של כלל המגזר העסקי האמריקאי הייתה ברבעון השני קטנה יותר מאשר במשבר בשנת 2008, למרות שהירידה בתמ"ג הייתה חזקה הרבה יותר (תרשים 26).

התפתחות הרווח החזוי למניה במדד S&P 500 EW ( לקחנו מדד במשקל שווה כדי לנטרל השפעת ענקיות הטכנולוגיה) כבר מתקדם בתוואי הרבה יותר טוב מאשר במשבר הקודם (תרשים 25). כמובן שצריכים לזכור שמשמעות מכפילי רווח בסביבת הריבית הנוכחית שונה מאשר בתוואי שצופה עליית ריבית, כפי שהיה במשברים הקודמים.

שורה תחתונה: אנו ממליצים להגדיל משקל האפיק המנייתי בתיק לבינוני. אנו ממשיכים להמליץ על הסטה לטובת הסקטורים המסורתיים יותר ממניות הטכנולוגיה.

 

המלצה להגדיל חשיפה למניות מתייחסת בעיקר לשווקים בחו"ל. התנהגות של שוק המניות המקומי בחודשים האחרונים קשורה בקשר הדוק למצב התחלואה בישראל, כפי שניתן לראות בתרשים 27. לפי ההתפתחויות האחרונות לא נראה ששוק המניות המקומי צפוי לבלוט לטובה.

 

ריכוז המלצות לאפיק האג"ח
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
    
·         צמודות++  
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
 +  
 • דירוג A/A+
 +  
 • דירוג A– ומטה
    
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 6/9/20לפני שבועלפני חודש
4210.050.040.05
1220.060.040.05
3230.150.160.12
3240.260.250.20
10260.430.410.39
3270.480.450.44
9280.570.560.54
3300.690.670.66 
5371.211.191.20
1421.321.321.34
3471.591.561.58
2/100.630.630.61
 
    
    
5903-0.03-0.030.13
922-0.47-0.46-0.21
5904-0.62-0.61-0.37
923-0.57-0.59-0.33
1025-0.71-0.71-0.41
527-0.75-0.74-0.54
529-0.71-0.71-0.54
536-0.40-0.37-0.25
841-0.12-0.10-0.02
5450.130.140.25
ציפיות אינפלציה
10.140.120.09
20.570.570.61
30.780.810.84
40.970.950.99
51.101.091.13
61.211.191.24
71.291.271.32
81.351.331.37
91.401.391.42
101.421.401.43
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.050.020.04
5260.140.100.13
11300.180.170.17
    
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 6/9/2020לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-0.04-0.08-0.06 יחס ביקוש/היצע3.33.54.6 
5 Y0.06-0.020.09 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.05%-0.10%-0.07% 
10 Y-0.0100.10 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04%0.07%0.05% 
30Y0.290.380.43 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.03%0.12%0.04% 
CDS Israel (10Y)848484      
  
ז 
  

 

 

מרווחים של האג"ח הקונצרניות
 מרווח נוכחישינוי שבועישינוי חודשי
דירוג  AA+0.620.100.02
דירוג AA1.380.09-0.02
דירוג A2.840.29-0.17
דירוג BBB6.41-0.54-2.63
לא מדורג5.66-0.13-0.77
בנקים0.670.120.06
תקשורת1.580.160.05
פיננסיים1.310.150.06
אנרגיה1.490.240.20
בנייה2.480.380.24
נדל"ן, דירוג A ומעלה2.010.19-0.14
נדל"ן דירוג A מינוס ומטה11.821.750.80

 

 

 


 
פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
09/07/2020 09:00GEIndustrial Production SA MoMJul8.90%
09/07/2020 11:30ECSentix Investor ConfidenceSep-13.4
09/07/2020ISForeign Currency BalanceAug157.7b
09/07/2020CHExports YoYAug6.00%7.20%
09/07/2020CHImports YoYAug1.00%-1.40%
09/07/2020CHForeign ReservesAug$3168.50b$3154.39b
09/08/2020 02:50JNGDP SA QoQ2Q F-8.10%-7.80%
09/08/2020 03:01JNManpower Survey4Q11
09/08/2020 03:01CHManpower Survey4Q3%
09/08/2020 09:00GEExports SA MoMJul14.90%
09/08/2020 09:00GEImports SA MoMJul7.00%
09/08/2020 12:00ECEmployment QoQ2Q F-2.80%
09/08/2020 12:00ECGDP SA QoQ2Q F-12.10%
09/08/2020 13:00USNFIB Small Business OptimismAug98.998.8
09/08/2020 22:00USConsumer CreditJul$12.900b$8.948b
09/08/2020ISBank of Israel Publishes Minutes of Rate Meeting   
09/09/2020 04:30CHPPI YoYAug-2.00%-2.40%
09/09/2020 04:30CHCPI YoYAug2.30%2.70%
09/09/2020 17:00USJOLTS Job OpeningsJul60005889
09/10/2020 09:45FRIndustrial Production MoMJul12.70%
09/10/2020 11:00ITIndustrial Production MoMJul8.20%
09/10/2020 13:00ISConsumer ConfidenceAug35
09/10/2020 14:45ECECB Main Refinancing RateSep-100.00%
09/10/2020 15:30USPPI Final Demand MoMAug0.20%0.60%
09/10/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsSep-05
09/10/2020 09/15CHNew Yuan Loans CNYAug1250.0b992.7b
09/11/2020 02:50JNBSI Large All Industry QoQ3Q-47.6
09/11/2020 09:00UKIndustrial Production MoMJul9.30%
09/11/2020 09:00GECPI MoMAug F-0.10%
09/11/2020 15:30USCPI MoMAug0.30%0.60%
09/11/2020 21:00USMonthly Budget StatementAug-$63.0b

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

/9/20206                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים