‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 27/12/2020

באדיבות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • הירידה בפדיון של כלל הענפים במשק הישראלי במהלך הסגר השני הייתה קטנה הרבה יותר מאשר בראשון. פגיעה דומה צפויה גם בסגר השלישי.
 • נמשכת עלייה בסיכון בשוק המשכנתאות.
 • הירידה בהתחלות ובגמרי בנייה למגורים צפויה להיות זמנית, אך היא עשויה לדחוף לעלייה במחירי הדירות בבעלות ובשכירות.
 • השנה נרשמה עלייה משמעותית בפריון הענפים השונים בישראל.
 • פער המרווחים בשוק הקונצרני הישראלי בין הדירוגים הנמוכים לגבוהים ירד קרוב לרמה הנמוכה אי פעם.
 • סיכון אינפלציוני ייחודי שנוצר בגלל האופי המיוחד של המשבר הנוכחי, תומך בציפיות אינפלציה גבוהות ובעקום שקלי תלול יותר בטווחים הקצרים.
 • שוק הנדל"ן האמריקאי המתחמם ועשוי להוסיף דאגות ל-FED מעלייה בסיכון היציבות הפיננסית.
 • ירידה חדה במצבת העובדים לעומת עלייה בהשקעות החברות הייתה מאוד ייחודית במשבר הנוכחי ומובילה להתייעלות משמעותית של המגזר העסקי בארה"ב.
 • שוק המניות האמריקאי נתמך בחודשיים האחרונים ע"י סגירה חזקה של השורטים.
 • מניות החברות הקטנות ניצחו השנה במרבית השווקים, וצפויות להמשיך גם בשנה הבאה.
 • המשך היחלשות הדולר תומך במניות השווקים המתעוררים, בעיקר באסיה.

 המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית /גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה במשקל יתר למניות באסיה.
 • אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות בישראל ומעדיפים הגדלת החשיפה המנייתית.

ישראל.

עד חודש מאי ניתן להחזיר מרבית הפעילות במשק

הסגר השלישי יפגע בצמיחת המשק ברבעון הראשון ברמה דומה לפגיעת הסגר השני. סך הפדיון בענפי המשק ירד בחודשים ספטמבר אוקטובר ב-1.1% לעומת יולי-אוגוסט, זאת בהשוואה לירידה בשיעור של כ-13.6% בחודשים מרץ- אפריל. גם הפגיעה ברמה ענפית הייתה מאוד שונה בחלק מהענפים (תרשים 2). ענפי פעילויות הנדל"ן, ניהול ותמיכה, בריאות, תחבורה ואחסנה לא נפגעו כפי שהיה בסגר הראשון. ענף  אירוח ואוכל שוב ספג מכה קשה.

 

לבחירות לא אמורה להיות השפעה מיידית, אך המשך התנהלות בלי תקציב יפגע בהתאוששות

הבחירות עדיפות על המצב הקיים. הן נותנות סיכוי להקמת ממשלה שתוכל לאשר תקציב ורפורמות נחוצות. התנהלות עם תקציב המשכי על פי גובה ההוצאות בפועל שהיו ב-2020 כפי שאשרה הממשלה זה רע במיעוטו, יחסית לאפשרות של קיצוץ עמוק שעמד על הפרק. לא צפויה השפעה מיוחדת של הבחירות הקרבות על אפיקי השקעה שונים. אולם, דחיית אישור התקציב והמשך אי הוודאות יפגעו בקצב ההתאוששות של המשק.

 

הארכת תקופת האבטלה תקשה על התאוששות בשוק העבודה

שיעור האבטלה הרחב נותר ללא שינוי במחצית השנייה של נובמבר, למרות ההקלות בסגר, תוך עלייה באבטלה הקבועה ל-5.4% (תרשים 2). השיא בשיעור האבטלה בסגר השני היה נמוך יותר מאשר באפריל, אך ההקלות מהסגר לא גרמו לירידה, כפי שהיו בחודשי הקיץ מכיוון שעדיין נותרו מגבלות על ענפי שירותי האוכל והנופש, להבדיל מהתקופה אחרי הסגר הראשון.

ההחלטה של שר האוצר להאריך דמי אבטלה מעבר לחודש יוני עלולה לפגוע בסיכוים להתאוששות בשוק העבודה. מסקר הערכת מגמות בעסקים ניתן ללמוד שלמרות האבטלה הגבוהה, כבר כעת לא מאוד קל למעסיקים למצוא עובדים לא מקצועיים, במיוחד בענפי התעשייה והבינוי.

 

צפויה התאוששות בהתחלות ובגמר בנייה

מספר התחלות בנייה ירד השנה בכ-9%. אולם, מספר היתרי בנייה ירד רק ב-1%. לאורך זמן קיים מתאם גבוה בין מספר ההיתרים להתחלות (תרשים 3). לכן, התחלות בנייה צפויות להדביק מספר ההיתרים בשנה הקרובה. ירידה בהתחלות בנייה צפויה להאיץ עלייה במחירי הדירות.

גם שטחי התחלות בנייה שלא למגורים ירדו  בשלושת הרבעונים הראשוניים בכ-25% לעומת שנה שעברה (תרשים 4). תחום זה לא צפוי להתאושש כל כך מהר.

 

גם בגמר בנייה נרשמה ירידה של כ-14% מתחילת השנה. אולם, כמות הדירות בבנייה לא ירדה. לכן, בסה"כ כמות הדירות המוגמרות לא אמורה להמשיך ולרדת. יתכן והירידה נגרמה מהארכת משך הזמן לבניית דירה בכ-3 חודשים שהתרחשה מתחילת השנה, ככל הנראה בגלל המגבלות.

 

עלייה בסיכון המשכנתאות

למרות המשבר, ניכרת עליית סיכון בתחום המשכנתאות:

 • סכום המשכנתאות שנלקחו בחודש נובמבר היה השלישי בגובהו בהיסטוריה.
 • הגידול בסך המשכנתאות נובע מעלייה מהירה בגודל המשכנתא הממוצעת שעלה בשנה האחרונה בכ-13%, הרבה יותר ממחירי הדירות, והגיע כמעט ל-800 אלף ₪ (תרשים 7).

 

 • הרוכשים קונים דירות יותר יקרות במימון גבוה יותר. נמשכת עלייה חדה בשיעור המשכנתאות עם LTV מעל 60% (תרשים 6).
 • בחודשים האחרונים נרשמה ירידה חדה בפיגורי המשכנתאות (תרשים 9). הירידה בפיגורים לא נובעת משיפור במצב החייבים, אלא מהאפשרות לדחיית החזרים. אולם, אם בהלוואות העסקיות חלה ירידה בדחיות, בהלוואות הפרטיות ובמיוחד במשכנתאות כמעט אין שינוי בהיקף ההלוואות הנדחות, מה שעלול להצביע על סיכון גבוה לקשיים של הלווים (תרשים 8).

 

 

בענפים שנפגעו פחות מהמשבר נרשמה התייעלות משמעותית

חלק מהענפים במשק הצליחו השנה להגדיל משמעותית פדיון למשרת שכיר, הנתון שיכול לשמש כאינדיקאטור לפריון בענף. בענף הבנייה, לדוגמה, הפדיון למשרה עלה השנה בכ-17% אחרי עלייה של כ-4% בשנת 2019. הצטיינו גם ענפי המסחר, שירותים מדעים וטכניים, ענף מידע ותקשורת, תעשייה ופיננסיים (תרשים 10).

בסה"כ, הפדיון למשרת שכיר במשק קפץ השנה (עד חודש ספטמבר) בכ-7.7% , לעומת עלייה ממוצעת של כ-1% בין השנים 2013-2019 (תרשים 11). מדובר בהתייעלות משמעותית שמסייעת למצב הפיננסי של החברות ועשויה לבלום עליית מחירים בענפים שהתייעלו.

 

אג"ח קונצנריות – המרווחים בדירוגים הנמוכים כבר בתחתית

המרווח הממוצע בקבוצת הדירוג A בשוק האג"ח הקונצרני המקומי ירד כמעט לרמה הנמוכה ביותר אי פעם (תרשים 13). לעומת זאת, בקבוצת AA המרווח אומנם גם נמצא מתחת לממוצע ההיסטורי, אך עדיין לא הגיע לתחתית (תרשים 12)..

 

כתוצאה מזה, פער המרווחים בין קבוצת A לבין AA כמעט הנמוך ביותר שהיה אי פעם. מצב זה תומך בחשיפה שמרנית באפיק גם מבחינת החשיפה הכללית וגם מבחינת הדירוגים. סיכון הנזילות בשוק הקונצרני אינו גבוה בזכות הרכישות של בנק ישראל, אך גם הסיכוי לרווחים עודפים קטן.

 

גם השוואה לאג"ח הקונצרניות בארה"ב בסיכון דומה תומכת בהעדפה של הדירוגים הגבוהים בישראל. המרווח הממוצע בקבוצה AA  הישראלית גבוה יותר מאשר בקבוצה BBB בשוק האמריקאי, בעלת סיכון דומה, בפער גבוה ביחס לעבר (תרשים 16). לעומת זאת, הפער בין מרווח A בישראל לבין BB בארה"ב הנו שלילי ונמוך יחסית (תרשים 15).

שורה תחתונה: אנו ממליצים לקחת סיכון יותר גבוה באפיק המנייתי ולשמור על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

 

סיכון האינפלציה –  לא כפי שהתרגלנו

למשבר הנוכחי יש הרבה מאפיינים ייחודיים. אחד מהם שעשוי לגרום לעלייה באינפלציה בגלל הנסיבות המיוחדות, עליהן כתבנו לא מעט בסקירות בחודשים האחרונים.

בדרך כלל, בסביבת אינפלציה נמוכה זמן הוא גורם העיקרי שמשפיע על ציפיות האינפלציה. ככל שטווח התחזית ארוך יותר, עולה סיכון אינפלציוני שמגולם בשוק. אולם, במשבר הנוכחי סיכון מיוחד להופעת האינפלציה הוא דווקא בטווח הקצר, כבר בשנים הקרובות. אם בשנתיים-שלוש הקרובות לא תתפתח אינפלציה גבוהה, כנראה שהאינפלציה כבר תמשיך להיות נמוכה, כפי שהייתה בעשור האחרון מכוח אותם כוחות ותיקים ומוכרים.

לפיכך, שוק האג"ח צריך לייחס פרמיה אינפלציונית גבוהה יותר דווקא לטווחים הקצרים ולא הארוכים, כפי שנהוג במצב רגיל. אכן, בשוק האג"ח האמריקאי ציפיות האינפלציה לשנתיים כמעט זהות לציפיות ל-30 שנה (תרשים 17). אולם, בישראל קיים פער גדול ביניהן (תרשים 18).

השפעה נוספת שקשורה לפרופיל הייחודי של סיכון האינפלציוני היא על תלילות העקום השקלי. אם אכן האינפלציה תעלה מהר בשנים הקרובות כתופעת לוואי המשבר, גם הריבית עשויה להגיב הרבה יותר מוקדם. את זה לא מגולם כלל בשוק האג"ח בישראל. תלילות העקום בחלק 2Y/5Y אחת הנמוכות אי פעם (תרשים 19). התפתחות האינפלציה בשנים הקרובות מהווה סיכון מיוחד לחלק הזה של העקום, כך שהמשקיעים מקבלים בו בעיקר סיכון בלי סיכוי.

שורה תחתונה: קיימת עדיפות בהחזקת מח"מ באמצעות צמודים קצרים יותר ושקלים ארוכים יותר.

  

עולם.

מספר החולים בארה"ב ובאירופה במגמת ירידה

מספר החולים החדשים בארה"ב התחיל לרדת בשבועיים האחרונים (תרשים 20). גם במדינות הגדולות באירופה, למעט גרמניה, ניכרת ירידה במספר החולים (תרשים 21).  אם המגמה תמשך ותתחזק ע"י השפעת החיסונים ניתן לצפות לבלימת הרעה בפעילות הכלכלית מוקדם יותר מההערכות המוקדמות.

 

שוק הנדל"ן האמריקאי מצטרף לשוק הפיננסי המבעבע

הקצב השנתי של עליית מחירי הנדל"ן בארה"ב עלו לכ-10%, בדומה לשיא שנרשם בתקופת הבועה לפני המשבר ב-2008 (תרשים 22). גם קצב מכירות הבתים ברמות מאוד גבוהות  (תרשים 23). שוק הנדל"ן מצטרף לשווקים הפיננסיים שיוסיפו לדאגות ה-FED בקשר ליציבות פיננסית על רקע המדיניות המוניטארית המאוד מרחיבה. אם תתווסף לכך גם עלייה באינפלציה מעבר לתחזיות הבנק המרכזי, השינוי במדיניות עלול להפתיע את המשקיעים.

 

ירידה בעובדים לעומת גידול בהשקעות זה המתכון לעלייה ברווחיות, אך גם לאבטלה ממושכת

התנהגות השקעות החברות במשבר הנוכחי מאוד שונה מהמשברים הקודמים. רכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות עלו גם בחודש נובמבר והגיעו לשיא של כל הזמנים (תרשים 24). מתחילת השנה מובילות השקעות בציוד מחשבים ואלקטרוניקה  (תרשים 25).

 

במשברי העבר ההשקעות ירדו יחד עם מצבת העובדים. הפעם, בגלל אופי מיוחד של המשבר, הירידה במספר העובדים הייתה חדה הרבה יותר מאשר במשברים הקודמים, אך ירידה בהשקעות הייתה מינורית (תרשים 26).

ביציאה ממשברי עבר, החברות חזרו לגייס עובדים לפני שהן חזרו להשקיע (תרשים 26). לגידול בהשקעות החברות יש מספר יתרונות. ראשית, הן מעידות על אופטימיות המגזר העסקי. שנית, השקעות צפויות להגדיל פריון. מבחינת השווקים מדובר בבשורה חיובית מאוד. יחד עם זאת, גידול בהשקעות צפוי להוביל להאטה בצורך בגיוסי עובדים.

 

משקי בית האמריקאים מוכנים לצאת לקניות

ההכנסה וההוצאה הצרכנית של האמריקאים ירדו בחודש נובמבר יותר מהציפיות. אף על פי כן, ההכנסות בנובמבר היו גבוהות בכ-4% לעומת נובמבר 2019, בדיוק אותו שיעור גידול כפי שהיה בשנה שעברה (תרשים 27).

לעומת זאת, הוצאות הצרכנים עדיין היו נמוכות מהשנה שעברה. לכן, חיסכון הצרכנים ממשיך לגדול וב-12 החודשים הוא היה גבוה בכ-18 טריליון דולר מאשר לפני שנה.

אישור התמריצים ע"י בית הנבחרים האמריקאי בסך של כ-0.9 טריליון דולר צפוי לתת תמיכה נוספת להכנסות בחודשים הקרובים.

החסכון העצום בתוספת התמריצים צפויים להפוך ל"מכת" ביקושים עם ירידה בסיכון הבריאותי.

 

מה קנו האמריקאים השנה ומה הם צפויים לקנות בשנה הבאה?

בטבלה מטה ניתן לראות את המוצרים והשירותים שהצריכה שלהם עלתה או ירדה הכי הרבה השנה לעומת התקופה המקבילה ב-2019.  בצד העלייה בולטים מוצרים, בעיקר מוצרי בני קיימא. הירידה החדה ביותר נרשמה בהוצאות על השירותים, בעיקר שירותי פנאי, נופש, תיירות וכו'.

 

הוצאה צרכנית בארה"ב  2020 לעומת  2019 (ינואר-נובמבר)

ירידה חזקה ביותרעלייה חזקה ביותר
Motion Picture Theaters-77.6%Sports and Recreational Vehicles19.7%
Foreign Travel By US Residents-71.8%Games, Toys and Hobbies19.2%
Live Entertainment Except Sports-68.1%Sporting Equipment18.4%
Spectator Sports-65.6%Magazines, Newspapers17.3%
Package Tours-58.5%Information Processing Equipment14.0%
Accommodation-49.5%Alcoholic Beverages 13.5%
Public Transportation-46.4%Tools and Equipment for House13.0%
Air Transportation-46.3%Food 10.6%
Personal Care Services-40.2%Household Supplies9.0%
Museums and Libraries-34.7%Used Light Trucks8.3%
Gambling-29.2%Pets and Related Products8.2%
Dental Services-20.7%Furniture and Furnishings6.5%
Child Care-20.1%Pharmaceutical products6.4%

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

בתרשים 28 ניתן לראות את המוצרים והשירותים שהצריכה שלהם התאוששה מהר יחסית אחרי המשבר בשנת 2008. אותם השירותים שנפגעו חזק ביותר במשבר הנוכחי, התאוששו יחסית מהר אחרי המשבר הקודם.  משקל ההוצאה לשירותי האירוח, האוכל והפנאי מתוך סך ההוצאה הצרכנית האמריקאית עלה במהלך עשרים השנים האחרונות, כך שמדובר בקטגוריה שעליה הצרכנים אוהבים לבזבז.

 

תופעות שאולי לא שמתם לב עליהן בשוק המניות

כמה מגמות בשוק המניות שקצת חמקו מאור הזרקורים:

 • חלק מהעליות שהיו בשוק המניות בחודשיים האחרונים התרחשו בזכות סגירה מאסיבית של שורטים. מתחילת נובמבר מדד המניות שפוזיציית שורט בהן הייתה הגבוהה ביותר עלה ב-47% לעומת עלייה של כ-13% ב-S&P500 (תרשים 30).

 

 • למרות שענקיות האינטרנט גנבו את ההצגה השנה, היתרון הבולט היה דווקא למניות החברות הקטנות (Small cap) שהכו את MSCI World מתחילת השנה בשיעור גדול. במיוחד הצטיינו המניות הקטנות באסיה ובארה"ב. מדד Russellבארה"ב תמיד הכה את מדד S&P 500 ביציאה מהמיתון בעבר. באירופה היתרון של המניות הקטנות היה כמעט קבוע לאורך שנים. להערכתנו, היתרון של המניות הקטנות צפוי להימשך גם בשנה הבאה.
 • הקשר בין שערו של הדולר לבין הביצועים היחסיים של המניות בשווקים המתעוררים הדוק וממושך. יחסית להיחלשות הדולר שהייתה השנה, מדד המניות בשווקים המתעוררים היה אמור לעלות יותר מכפי שהיה בפועל. במבט לשנה הקרובה, היחלשות הדולר צפויה להימשך לסייע לשווקים המתעוררים להשיג תשואה עודפת. אנו ממליצים על חשיפה מוגברת למניות בשווקים המתעוררים, במיוחד באסיה.

 

 • לראשונה מאז 2009, ברבעון השני והשלישי שווי המניות שנמחקו מהשוק האמריקאי כתוצאה מרכישות עצמיות ומיזוגים לא היה גדול יותר מאשר היקף ההנפקות החדשות (תרשים 33). הירידה ברכישות עצמיות ומיזוגים ורמה יחסית גבוהה של ההנפקות תרמו לכך. בכך, נחלשה תמיכה בשוק שנבעה ממחיקת המניות מהמסחר.

 

המלצות לאפיק האג"ח
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+  +
·         צמודות+   
 • ריבית משתנה
 ++ 
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
 +  
 • דירוג A/A+
    
 • דירוג A– ומטה
    
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

מרווחים של האג"ח הקונצרניות
 מרווח נוכחישינוי שבועישינוי חודשי
דירוג  AA+0.55-0.010.02
דירוג AA1.12-0.11-0.06
דירוג A1.67-0.20-0.37
דירוג BBB3.84-0.81-1.06
לא מדורג4.44-0.200.61
בנקים0.55-0.010.00
תקשורת1.46-0.120.17
פיננסיים0.99-0.08-0.04
אנרגיה1.20-0.17-0.15
בנייה1.47-0.09-0.34
נדל"ן, דירוג A ומעלה1.51-0.09-0.17
נדל"ן דירוג A מינוס ומטה6.67-7.25-2.32

 

 

 


 
פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
12/27/2020 03:30CHIndustrial Profits YoYNov28.20%
12/27/2020 13:00ISChain Store Sales MoM SANov-2.10%
12/27/2020 12/31GERetail Sales MoMNov-2.10%2.60%
12/28/2020 01:50JNIndustrial Production MoMNov P0.60%4.00%
12/28/2020 13:00ISUnemployment RateNov4.70%
12/28/2020 17:30USDallas Fed Manf. ActivityDec10.212
12/28/2020ISLeading 'S' Indicator MoMNov0.06%
12/29/2020 16:00USS&P CoreLogic CS 20-City MoM SAOct1.00%1.27%
12/30/2020 16:45USMNI Chicago PMIDec56.758.2
12/30/2020 17:00USPending Home Sales MoMNov0.10%-1.10%
12/31/2020 03:00CHManufacturing PMIDec5252.1
12/31/2020 03:00CHNon-manufacturing PMIDec56.456.4
12/31/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsDec-26

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

/12/202027                                          זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים