‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים

בעדיבות בית השקעות : מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784 | alexz@mtds.co.il

עיקרי הדברים

 • הגירעון התקציבי של הממשלה ממשיך להיות גבוה ומגדיל היקף גיוסיה בשוק המקומי.
 • לאור הנסיבות, השקל דווקא היה אמור להיחלש בשבוע שעבר.
 • לאור ההתחזקות השקל, הסיכוי לעליית ריבית בפגישתו הקרובה של בנק ישראל ירד. אולם, להערכתנו, בפגישה הבאה הריבית עשויה לעלות לאחר מתן הזהרה מוקדמת ע"י בנק ישראל.
 • לאור העובדה שהשקל מתחזק בדרך כלל יחד עם שיפור בצמיחה בעולם, בנק ישראל צריך להתערב במסחר במט"ח כדי לאפשר לעצמו להעלות ריבית, כשהנסיבות הכלכליות תומכות בכך.
 • בהמשך לסעיף הקודם, כדאי למשקיעים להגדיל את שיעור הגידור מפני התחזקות השקל של חשיפתם לחו"ל דווקא בתקופות של עליות בשוקי המניות בעולם.
 • מתרבים הסימנים לשינוי חיובי במגמה בכלכלה העולמית.
 • שוק העבודה בארה"ב ממשיך להיות חזק בלי להגביר לחצי אינפלציה או ליצור לחצים חזקים מדי על שולי הרווח של החברות, מה שתומך בנכסי הסיכון.
 • במבט ארוך טווח הדולר האמריקאי צפוי להיחלש כמעט בכל תרחיש.

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות: גבוהה בינונית / גבוהה בינונית בינונית / נמוכה נמוכה
מח"מ האג"ח: ארוך בינוני / ארוך בינוני בינוני / קצר קצר

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר באפיק הממשלתי.
 • מומלץ לשמור על חשיפה בינונית-גבוהה לשוק המניות.
 • אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

עלייה בגירעון מובילה לעלייה בגיוסים

הגירעון הממשלתי עמד בחודש מרץ על 3.4% תוצר לעומת 3.5% בחודש הקודם. האוצר צופה שהגירעון יעלה השנה ל-3.6%.

ההכנסות הושפעו לטובה מיבוא מוגבר של כלי רכב (עלייה של 157.7% לעומת מרץ אשתקד) בגלל עדכון נוסחת מיסוי ירוק מ-1.4.2019 שהוסיפה כ-2.1 מיליארד ₪ לגביית המסים. כמו כן, התקבל במרץ סכום של כ-2.3 מיליארד ₪ מביטוח לאומי, כאשר בשנה שעברה חלק מהסכום הועבר לתקציב המדינה בתחילת אפריל.

מנגד, בוצע תשלום של 1.7 מיליארד ₪ לקרנות הפנסיה הוותיקות, כאשר בשנה שעברה התשלום הועבר בחודש דצמבר. בסה"כ, הפעולות החריגות הקטינו גירעון הממשלה בחודש מרץ, כאשר ללא פעולות אלה הגירעון כנראה היה גבוה יותר, בדומה לחודש הקודם.

בסה"כ, ב-12 החודשים האחרונים ניכרת עלייה בקצב הגידול בהוצאות וירידה אבסולוטית בהכנסות הממשלה (תרשים 1).

קצב הגיוס נטו השנתי בשוק המקומי של משרד האוצר עלה לכ-25-30 מיליארד ₪, עדיין נמוך משמעותית מהגיוסים בקצב של כ-50 מיליארד בשנת 2013 (תרשים 2).

שורה תחתונה: להערכתנו, ללא צעדים מרסנים הגירעון צפוי לטפס השנה לכ-4% בהתחשב בהאטה בצמיחה.

מדוע השקל התחזק למרות שמרבית הכוחות תומכים דווקא בהיחלשותו?

השקל שהתחזק בשבוע שעבר ביותר מ-1% ביחס לסל המטבעות והתקרב למרחק של 0.3% בלבד מהשיא שנקבע בספטמבר אשתקד, הוא אחד המכשולים העיקריים לתהליך עליית ריבית הדרגתי של בנק ישראל לקראת ישיבתו השבוע.

ההתפתחויות האחרונות תומכות דווקא בהיחלשות השקל:

 • הבחירות לכנסת הן גורם לעלייה משמעותית באי הוודאות שאמורה לדחוף להיחלשות השקל.
 • בסקירה הקודמת הצבענו על חולשה ניכרת ביצוא השירותים בחודשים האחרונים, המקור העיקרי לעודף בחשבון השוטף שתומך בשקל.
 • חלה עלייה ב-Basis Swap בעסקאות החלפה בבנקים. ה-Basis עולה (שליליים יותר),  שמשקף ביקוש גבוה לדולרים בבנקים, בדרך כלל מחליש את השקל ולהפך (תרשים 3). כעת השקל התחזק למרות העלייה ב-Basis בשבועיים האחרונים.
 • בדרך כלל כשהשקל מתחזק, האג"ח השקליות נהנות מעליות שערים. הפעם ההתחזקות החדה של השקל התרחשה על רקע עלייה חדה בתשואות האג"ח. אומנם זה קרה גם במדינות האחרות בהשפעת עליית התשואות בארה"ב, אך השקל עדיין היה אחד המטבעות החזקים בעולם. בפעם האחרונה כשהשקל התחזק ביותר מ-1% בשבוע בו עלתה תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים ביותר מ-0.1% היה בספטמבר 2015.

האם התחזקות השקל תמנע מבנק ישראל להעביר מסר של עליית ריבית קרובה?

בסקירה הקודמת פירטנו סיבות שמעלות סיכוי לעליית ריבית של בנק ישראל באחת הפגישות הקרובות. ההתחזקות החדה של השקל בשבוע שעבר מצמצמת אפשרות שזה יקרה השבוע, אך אנו מעריכים שבנק ישראל עשוי להעביר מסר שהסיכוי לעליית ריבית בפגישתו במאי יחסית גבוה.

במבט רחב יותר, אם בנק ישראל רוצה להמשיך ולהעלות ריבית, הוא צריך למצוא דרך להתגבר על המכשול המובנה שטמון בהתנהגות השקל, כפי שבאה לידי ביטוי באופי הפרו-מחזורית שלו. השקל התחזק בעשור האחרון כשהצמיחה הכלכלית בעולם השתפרה ונחלש כשהצמיחה ירדה (תרשים 4). חלקית זה מוסבר בהתנהגות הדולר, שמתחזק בתקופות של היחלשות הצמיחה בעולם, אך לא רק, כפי שניתן לראות בתרשים 5.


מכיוון ששוק המניות בדרך כלל יודע לזהות את השינויים העתידיים בכלכלה, לשערו של השקל הייתה גם קורלציה הדוקה עם שוקי המניות בעולם, כפי שנציג בפרק השווקים בהמשך.

קשר זה בין השקל לצמיחה ולשווקים מהווה קושי מבני לבנק ישראל. הוא אמור להעלות ריבית בתקופה של שיפור בכלכלה שקורה בדרך כלל כאשר גם השווקים משתפרים. אולם, דווקא בתקופות אלה השקל מתחזק ומהווה משקל נגד להחלטה להעלות את הריבית.

בכך השקל הוא המכשול להפעלת המדיניות המוניטארית הנדרשת מסיבות הכלכליות. בנוסף, אם התחזקותו של השקל בזמן של עליות שערים בשווקים מונעת מבנק ישראל להעלות את הריבית, עולה גם הסיכון הפיננסי של התחממות יתר.  

שורה תחתונה: בנק ישראל אמור לשים פחות משקל בשיקוליו לשערו של השקל מה שמאלץ אותו להתערב בשוק המט"ח כדי לאפשר העלאת ריבית.

מאקרו עולם.

סימני שיפור בנתונים הכלכליים בעולם

מתרבים הסימנים שהכלכלה העולמית עוברת "תחתית" וצפויה להשתפר בהמשך השנה:

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה לא ירד בחודש מרץ, לראשונה בשנה האחרונה. המדד בשווקים המתעוררים אף עלה בחודשיים האחרונים, אך במדינות המפותחות המשיך לרדת (תרשים 5). המדד הגלובלי במגזר השירותים עלה בחודשיים האחרונים ובסה"כ נמצא ברמה יחסית גבוהה (תרשים 6).

 • כל מדדי מנהלי הרכש בסין רשמו עלייה בחודש האחרון וכולם עומדים מעל 50 (תרשים 8). שיפור בכלכלה הסינית והתקדמות במו"מ מול ארה"ב הובילו לעליות שערים במדדי הבורסות בסין בשיעור של בין 30% במדדים של החברות הגדולות ל-40% במדדים של החברות קטנות יותר.
 • גם מספר מדדי מנהלי הרכש במדינות המתפתחות כגון בדרום קוריאה, אינדונזיה ותאילנד ווייטנאם עלו בחודש מרץ.
 • נתון של הזמנות בתעשייה בגרמניה היה חלש מאוד בעיקר בגלל ההזמנות ליצוא, כאשר בהזמנות המקומיות חל שיפור קטן. אולם, מדד הייצור התעשייתי במדינה מצביע על שינוי חיובי במגמה (תרשים 9).
 • קצב השינוי השנתי במכירות הקמעונאיות באירופה השתפר בחודשים האחרונים (תרשים 10).
 • נציין שההלוואות החדשות שהבטיח ה-ECB לבנקים גרמו למשקיעים להניח שהבנקים ינצלו אותן לרכישות אג"ח החברות. מאז הישיבה האחרונה של ה-ECB מרווחי אג"ח החברות באירופה ירדו בחדות (ראו בסקירה הקודמת) תוך זרימת שיא של כספים לאפיק (תרשים 11).

שורה תחתונה: אנו מעריכים שהשיפור בכלכלה הסינית והחתימה המתקרבת על הסכם הסחר יובילו לשיפור בפעילות הכלכלית במחצית השנייה של השנה.

שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות חזק, אך לא חזק מדי

מספר משרות חדשות בשוק העבודה האמריקאי היה גבוה מהתחזית, אך קצב עליית השכר הממוצע ירד. על עוצמתו של שוק העבודה מעידה העובדה שמספר המובטלים נמוך משמעותית מאשר מספר משרות פתוחות. כמו כן, שיעור העוזבים את מקום העבודה מרצונם מסך העוזבים עלה לרמה הגבוהה ביותר אי פעם (תרשים 12).

למרות שהקצב השנתי של עליית השכר הממוצע הואט בחודש מרץ, סימנים רבים מצביעים על המשך לחצים לעלייה בשכר. לדוגמה, בסקר העסקים הקטנים, אחוז העסקים שציינו את עלות העסקת העובדים כבעיה העיקרית שלהם עלה לשיא של כל הזמנים (תרשים 14). בענפים התחבורה והמסחר קצב עליית השכר עבר את השיא שהיה לפני משבר 2008. גם בענפי האירוח והאוכל, הקצב הואץ (תרשים 13). אלה הענפים שיש להם נגיעה ישירה לצרכן והם אמורים להשפיע יותר על האינפלציה, למרות שהיום הקשר בין האינפלציה לשכר לא ממש מתקיים.

אחת הסיבות החשובות מדוע עליית השכר לא גורמת לאינפלציה קשורה לירידה בקצב הגידול של עלות יחידת העבודה. עלות יחידית העבודה מוגדרת כעלות העבודה ביחס לתפוקה. לאחרונה חלה עלייה בפריון בארה"ב, מה שתרם לגידול בתפוקה ומיתן את קצב הגידול בעלות יחידת עבודה למרות העלייה בשכר. מסתבר שלשינוי בעלות יחידת העבודה יש קשר ניכר לאינפלציה בפיגור של כשני רבעונים (תרשים 15).

התמתנות בקצב הגידול בעלות יחידת העבודה גם מאפשרת לחברות לצמצם שחיקה בשולי הרווח שלהן למרות עליית השכר.

שורה תחתונה: שוק העבודה בארה"ב ממשיך להיות חזק בלי להגביר לחצי אינפלציה או ליצור לחצים חזקים מדי על שולי הרווח של החברות, מה שתומך בנכסי הסיכון.

שווקים.

המהלך בשוק האג"ח לא תם

בשבוע האחרון נרשמו ירידות חדות בשוק האג"ח הממשלתי המקומי במקביל לעליית התשואות בעולם. להערכתנו, הסיכון לאג"ח המקומי עדיין נשקף מעלייה הדרגתית בתשואות בחו"ל עקב שיפור בנתונים הכלכליים ומהאפשרות להפתעה מכיוונו של בנק ישראל. לכן, אנו עדיין ממליצים להישאר במח"מ בינוני-קצר בתיק.

בחזית האינפלציה עדכנו כלפי מעלה את התחזית למדד המחירים לאפריל ל-0.6% בעקבות התייקרות הדלק. התחזית ל-12 החודשים עלתה ל-1.4%, אך היא כוללת 0.2% בגלל התייקרות הדלק ו-0.1% בגלל האפשרות לעליית המע"מ.

תרש

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

במבט לטווח הארוך הדולר האמריקאי צפוי להיחלש

מבט קדימה מעלה שאלה בקשר לכדאיות החשיפה לדולר האמריקאי. הדולר צפוי להיחלש כמעט בכל תסריט אפשרי:

 • למעשה, אחרי ירידה חדה בציפיות ריבית ה-FED הדולר כבר היה אמור להיחלש, כפי שעולה מהקשר בינו לבין הציפיות  (תרשים 17). זה לא קרה בגלל רמת הסיכון הגבוהה הנתפסת בשווקים ובגלל היעדר אלטרנטיבה ראויה לאור הבעיות בכלכלות האחרות.
 • גם בתרחיש חיובי של שיפור בכלכלה העולמית (תרחיש שאנו מצפים) הדולר צפוי להיחלש. הרף של חזרה למסלול עליית ריבית ה-FED הוא גבוה, כנראה גבוה יותר מאשר לבנקים המרכזיים האחרים בעולם שנמצאים ברובם רק בתחילת דרכם של הידוק מוניטארי. הרף עלה במיוחד גם בגלל הלחצים הפוליטיים על הבנק המרכזי מצד הנשיא שדרש ממנו בסוף השבוע לא רק להוריד ריבית, אלא גם לעשות QE. 
 • בתרחיש שלילי של הרעה בכלכלה וטלטלה בשווקים, הדולר אמור להתחזק בשלב ראשון עקב היותו "המקלט לעת סערה". אולם, לא ממש בטוח שאם ה-FED יתחיל להוריד ריבית הדולר ישמור על כוחו. ה-FED האמריקאי הוא כמעט הבנק המרכזי היחיד בעולם שיש לו מרחב תמרון שאמור להשפיע על המטבע. נשאלת השאלה, האם דולר ישמור על כוחו במקרה שה-FED יוריד ריבית על רקע חולשה בכלכלה האמריקאית כאשר הגירעון התקציבי והגירעון בחשבון השוטף בארה"ב נמצאים ברמות גבוהות כל כך.
 • היחלשות הדולר, פירושו פגיעה באטרקטיביות של ההשקעה בני"ע האמריקאים, אלא אם ההשקעה הנה מגודרת מטבע. אולם, עלויות גידור כעת מאוד יקרות. לראיה, תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב  במונחי האירו והיין היפני ירדה לרמה הנמוכה ביותר אי פעם (תרשים 20). אפשר להרוויח מפוזיציה רק אם התשואות ירדו, אך זה אפשרי בתסריט פסימי שלא צפוי להטיב עם ההשקעה במניות.
 • המשקיעים הזרים לא כל כך מעוניינים להחזיק את האג"ח האמריקאיות בנסיבות הנ"ל, אך מסתבר שהם גם מכרו כמות שיא של המניות האמריקאיות בשנה האחרונה (תרשים 19). הסיבות לכך יכולות להיות קשורות גם לעלויות הגידור הגבוהות ולעובדה ששוק המניות האמריקאי הפך ליקר ביחס לשווקים האחרים (תרשים 18).
 • הסיבה הנוספת שאמורה לתרום להיחלשות הדולר זאת העובדה שמשקל הדולר ביתרות המט"ח של הבנקים המרכזיים בעולם המשיך לרדת והגיע ל-61.7% בסוף 2018, הרמה הנמוכה מאז 2012. הירידה במשקל הדולר התרחשה למרות התחזקותו (המשקלות נקבעים במונחי דולר), מה שמעיד שהבנקים המרכזיים מכרו דולרים בצורה אקטיבית, למרות שה-FED המשיך לעלות ריבית (תרשים 22).

לעומת הדולר,  משקל יתר מטבעות הרזרבה כולל היין, האירו ובמיוחד המטבע הסיני עלה בשנה האחרונה (תרשים 21). הירידה במשקלו של הדולר לעומת שאר המטבעות נובעת ככל הנראה מרצון הבנקים המרכזיים לגוון יתרות המט"ח נוכח עלייה בכוחה של סין והתרחקות ארה"ב ממעמדה כגורם עולמי מוביל ומאחד

שורה תחתונה: לפי מרבית התרחישים הדולר האמריקאי צפוי להיחלש כמגמת ארוכת הטווח.

מתי כדאי לגדר חשיפה להשקעות בחו"ל?

כפי שכבר ציינו בפרק המאקרו של הסקירה, למעט תקופה קצרה ב-2015 וב-2017, הקורלציה בין שערו של השקל ביחס לדולר לבין מדדי המניות S&P500 או MSCI World הייתה כל הזמן שלילית בעשרים השנים האחרונות (תרשים 24). קורלציה שלילית פירושה שבתקופת עליות בשוק המניות השקל בדרך כלל התחזק (שע"ח ירד) ובירידות השקל נחלש. קשר זה היה בולט במיוחד בשנה האחרונה (תרשים 23).


מצב זה מוביל למסקנות הבאות:

 • למעשה, במונחים שקליים שער החליפין של השקל פועל כממתן תנודות בהשקעה במניות בחו"ל גם בירידות וגם בעליות.
 • לכן, באופן כללי כדאי לעשות גידור מטבעי רק בשוק מניות עולה ובירידות עדיף להחזיק פוזיציה לא מגודרת.
 • לצערנו, לא ניתן לדעת מראש מתי השוק יעלה או ירד, אך מכיוון ששוקי המניות רוב הזמן עולים, כדאי באופן כללי לגדר.
 • אם משקיע צופה עליות בשוק המניות ומחליט להגדיל חשיפה לאפיק, כדאי להגדיל שיעור הגידור של הפוזיציה.
 • אם לאור תחזית פסימית מחליט משקיע להקטין פוזיציה במניות, כדאי להקטין את שיעור הגידור. מלבד הגנה "טבעית" שמספקת היחלשות השקל בתקופות של ירידות בשוקי המניות בעולם, הקטנת שיעור הגידור גם חוסכת פרמיית הגידור.
 • מכיוון שבדרך כלל מה שטוב למניות זה רע לאג"ח ולהיפך  (תרשים 25), אסטרטגיית גידור בחשיפה לאג"ח חו"ל צריכה להיות הפוכה לזו שבמניות. כדאי להגדיל שיעור גידור המטבע כאשר מקטינים חשיפה לאג"ח ולהקטין שיעור הגידור כשמחליטים להגדיל חשיפה לאג"ח בחו"ל.

שורה תחתונה: פוזיציה דפנסיבית יותר בהשקעה בחו"ל (הקטנת חשיפה למניות והגדלה לאג"ח) כדאי לעשות תוך החזקת שיעור נמוך של גידור מטבעי. בפוזיציה "התקפית" יותר כדאי להגדיל שיעור הגידור.

ריכוז המלצות כלליות
  עד 2 שנים 5-2 10-6 מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות        
שקליות +    
צמודות     +  
ריבית משתנה        
אג"ח קונצרניות        
דירוג AA- ומעלה        
דירוג A/A+        
דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.
טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
  07/04/19 לפני שבוע לפני חודש
       
120 0.31 0.28 0.30
421 0.55 0.50 0.54
122 0.74 0.65 0.73
323 1.02 0.90 1.02
324 1.24 1.07 1.25
1026 1.64 1.48 1.69
327 1.77 1.58 1.82
928 1.98 1.80 2.04
142 2.91 2.75 2.97
347 3.22 3.07 3.26
2/10 1.55 1.41 1.62
אג"ח צמודות
       
1020 -1.39 -1.30 -1.12
5903 -1.11 -1.16 -0.96
922 -0.82 -0.87 -0.69
5904 -0.39 -0.49 -0.28
923 -0.54 -0.63 -0.43
1025 -0.14 -0.30 -0.02
527 0.11 -0.07 0.24
529 0.42 0.22  
536 1.02 0.85 1.05
841 1.34 1.20 1.38
545 1.58 1.47 1.66
ציפיות אינפלציה
1 1.38% 1.18% 1.13%
2 1.41% 1.36% 1.18%
3 1.47% 1.43% 1.36%
4 1.50% 1.45% 1.48%
5 1.52% 1.48% 1.47%
6 1.58% 1.57% 1.53%
7 1.64% 1.63% 1.59%
8 1.68% 1.68% 1.64%
9 1.69% 1.71% 1.69%
10 1.70% 1.74% 1.74%
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
       
1121 0.03 0.05 0
526 0.09 0.09 0.09
      
          
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                             נתוני הנפקות 
  07/04/19 לפני שבוע לפני חודש     הנפקה האחרונה הנפקה הקודמת ממוצע 3 חודשים 
2 Y -1.80 -1.94 -2.06   יחס ביקוש/היצע 3.7 4.4 5.2 
5 Y -1.07 -1.21 -1.33   פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.05% 0.00% -0.04% 
10 Y -0.44 -0.54 -0.59   פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04% 0.01% 0.03% 
30Y 0.42 0.30 0.34   פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.04% -0.02% 0.01% 
CDS Israel 10Y 103 103 94           
  
ז 
  
  תשואה נוכחית שינוי תשואה ב-5 ימים אחרונים שינוי תשואה בחודש האחרון
China 3.26 0.18 0.06
Italy 2.52 0.04 -0.21
US 2.52 0.12 -0.20
Israel 1.97 0.17 -0.05
Czech 1.94 0.03 -0.02
Austaralia 1.89 0.17 -0.30
S. Korea 1.87 0.07 -0.15
Canada 1.70 0.14 -0.20
Norway 1.68 0.12 -0.05
Spain 1.11 0.02 -0.06
UK 1.09 0.09 -0.18
Sweden 0.39 0.09 -0.17
France 0.37 0.06 -0.19
Germany 0.00 0.07 -0.16
       
אג"ח קונצרניות
 
   

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+   AA/AA- A+/A
מח"מ אחרון לפני שבוע   אחרון לפני שבוע אחרון לפני שבוע
1 0.59 0.58   0.44 0.42 0.89 0.63
2 0.59 0.59   0.93 0.96 0.92 0.77
3 0.59 0.60   1.41 1.49 0.95 0.91
4 0.60 0.64   1.65 1.76    
5 0.64 0.70   1.64 1.76    
6 0.78 0.85          
7 1.03 1.08          
כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוג AA/AA- A+/A A-/BBB
מח"מ אחרון לפני שבוע אחרון לפני שבוע אחרון לפני שבוע
1 0.67 0.53 1.74 1.64 2.3 2.4
2 0.79 0.72 1.91 1.85 3.1 3.2
3 0.92 0.91 2.08 2.07 3.9 4.0
4 1.09 1.12 2.24 2.28 4.3 4.4
5 1.32 1.35 2.37 2.48 4.4 4.5
6 1.44 1.47        
7 1.53 1.60        
8 1.57 1.64        
נדל"ן
דירוג AA/AA- A+/A A-/BBB
מח"מ אחרון לפני שבוע אחרון לפני שבוע אחרון לפני שבוע
1 1.18 1.22 1.93 1.92 5.4 5.1
2 1.33 1.37 2.01 1.98 5.5 5.4
3 1.53 1.57 2.09 2.04 5.6 5.6
4 1.58 1.61 2.19 2.16 5.8 5.3
5 1.64 1.65 2.31 2.35 5.9 4.5
6 1.71 1.70 2.35 2.41 6.0 4.0
7 1.78 1.76 2.31 2.34    
8            
  פרסומים כלכליים לשבוע הקרובDate Time
  Event Month Survey Prior
04/07/2019 IS Foreign Currency Balance Mar 118.0b
04/07/2019 CH Foreign Reserves Mar $3090.00b $3090.18b
04/08/2019 09:00 GE Exports SA MoM Feb 0.40% 0.00%
04/08/2019 09:00 GE Imports SA MoM Feb 1.50%
04/08/2019 11:30 EC Sentix Investor Confidence Apr -2.2
04/08/2019 16:00 IS Base Rate Apr-08 0.25% 0.25%
04/08/2019 17:00 US Factory Orders Feb -0.40% 0.10%
04/08/2019 17:00 US Durable Goods Orders Feb F -1.60%
04/09/2019 13:00 US NFIB Small Business Optimism Mar 101.2 101.7
04/09/2019 17:00 US JOLTS Job Openings Feb 7550 7581
04/10/2019 02:50 JN PPI YoY Mar 1.10% 0.80%
04/10/2019 09:45 FR Industrial Production MoM Feb 1.30%
04/10/2019 11:00 IT Industrial Production MoM Feb 1.70%
04/10/2019 11:30 UK Industrial Production MoM Feb 0.60%
04/10/2019 13:00 IS Consumer Confidence Mar 126
04/10/2019 14:45 EC ECB Main Refinancing Rate Apr-10 0.00%
04/10/2019 15:30 US CPI MoM Mar 0.30% 0.20%
04/10/2019 21:00 US FOMC Meeting Minutes Mar-20
04/10/2019 21:00 US Monthly Budget Statement Mar -$234.0b
04/10/2019 04/15 CH Aggregate Financing CNY Mar 1850.0b 703.0b
04/11/2019 04:30 CH CPI YoY Mar 2.30% 1.50%
04/11/2019 04:30 CH PPI YoY Mar 0.40% 0.10%
04/11/2019 09:00 GE CPI MoM Mar F 0.40% 0.40%
04/11/2019 09:45 FR CPI MoM Mar F 0.80%
04/11/2019 13:00 IS Trade Balance Mar -$1637m
04/11/2019 15:30 US PPI Final Demand MoM Mar 0.30% 0.10%
04/11/2019 15:30 US Initial Jobless Claims Apr-06
04/11/2019 04/18 CH Foreign Direct Investment YoY CNY Mar 6.60%
04/12/2019 12:00 EC Industrial Production SA MoM Feb 1.40%
04/12/2019 15:30 US Import Price Index MoM Mar 0.40% 0.60%
04/12/2019 17:00 US U. of Mich. Sentiment Apr P 98 98.4
04/12/2019 CH Exports YoY Mar 3.70% -20.70%
04/12/2019 CH Imports YoY Mar -2.50% -5.20%

k

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

7/4/2019                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים