‎כ״ג באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

סקירה שבועית. מאקרו שווקים 27/05/2019

באדיבות מיטב דש: אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784

עיקרי הדברים

 • הנתונים הכלכליים במשק הישראלי, כולל נתוני התמ"ג ברבעון הראשון, מצביעים על היחלשות של מנועי הצמיחה.
 • מתרבים הסימנים של היחלשות בענף הטכנולוגיה בישראל. החרפת מלחמת הסחר, בפרט בתחום הטכנולוגיה, מאיימת להחמיר את המגמה השלילית.
 • בשנתיים האחרונות חלה האצה בגידול באשראי לחברות בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל. היחלשות בפעילות ענף ההי-טק עשויה להאט צמיחה זו.
 • ירד הסיכוי לעליית ריבית ע"י בנק ישראל בחודשים הקרובים.
 • העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.5% בגלל התייקרות הירקות, אך בסה"כ סביבת האינפלציה נותרה יציבה קרוב לגבול התחתון של היעד.
 • אנחנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר ארה"ב וסין יחזרו למו"מ בקרוב, אך הסיכון של החרפת העימות גבר. ניסיון העבר מלמד שההערכות המתפרסמות לגבי מידת הנזק בתרחיש השלילי מוטות כלפי מעלה.
 • מתרבים סימני היחלשות בכלכלה האמריקאית שצפויים להחמיר אם תחריף מלחמת הסחר.
 • גם ללא החרפת מלחמת הסחר עלה הסיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי, תוך הגדלת חשיפה לאג"ח האמריקאיות.
 • אנו ממליצים על הטיה שקלית באפיק הממשלתי.
 • אנו ממליצים על חשיפה בינונית לאפיק המנייתי.
 • אנו ממליצים על חשיפה שמרנית לאג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

מנועי הצמיחה של המשק נחלשים

מכיוון שלא שלחנו סקירה בשבוע שעבר, נציג כעת את המסקנות העיקריות מנתוני התמ"ג לרבעון הראשון. כדי לראות בצורה ברורה יותר את המגמה, כל הגרפים מציגים שינוי ברכיבי התוצר בארבעת הרבעונים לעומת ארבעת הרבעונים הקודמים:

 • קצב הצמיחה של יצוא השירותים, שמשקף בעיקר יצוא שירותי טכנולוגיה, המנוע העיקרי של הצמיחה במשק, הואט לאחרונה (תרשים 1). ההאטה משקפת את ההאטה בתחום בעולם. קצב הצמיחה במדד US Tech Pulse Index, שמשקף את הפעילות בענף הטכנולוגיה, ירד בחודש אפריל ל-2.5% לעומת קצב של מעל 10% שהיה עד המחצית השנייה של 2018. החרפת מלחמת הסחר עלולה להאט עוד יותר את הפעילות במגזר ההי-טק הישראלי.
 • קצב הצמיחה ביצוא סחורות ללא יהלומים ירד לאפס (תרשים 1)
תרשים  1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  2
 • הצורך לטפל בגירעון הממשלתי הגבוה מעלה סבירות שהתמיכה החזקה בצמיחת המשק מהוצאות הממשלה בשנים האחרונות, תתמתן (תרשים 2).
 • ההשקעות בבנייה למגורים ירדו בארבעת הרבעונים האחרונים ב-6.5%, אך ברבעונים האחרונים מסתמן שיפור שעשוי להימשך (תרשים 3).
תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  4

 

 • קצב הגידול בבנייה שלא למגורים עלה לשיא של כ-12.5% ומהווה מנוע צמיחה משמעותי. חלק גדול מבנייה זו מיועדת למשרדים לענף ההיי-טק. ההאטה המסתמנת בענף צפויה להאט את המגמה.
 • ההשקעות במכונות וציוד נמצאות בהאטה וירדו בארבעת הרבעונים האחרונים (תרשים 4).
 • קצב הצמיחה בצריכה הפרטית השוטפת שמהווה כ-85% מכלל הצריכה הפרטית, ממשיך לרדת בשנתיים האחרונות (תרשים 5). הגעת המשק למצב של תעסוקה מלאה מגבילה פוטנציאל לגידול בצריכה הפרטית.
 • צריכה של מוצרי בני קיימא ללא הרכבים, נתון תנודתי במיוחד, ירדה בארבעת הרבעונים האחרונים ב-3.3% (תרשים 6). הגידול החד ברכישות הרכבים ברבעון הראשון של השנה לא שינה את המגמה של ירידה בקניות הרכבים בשנתיים האחרונות.
תרשים  5

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  6

בסופו של דבר, מנועי הצמיחה במשק נחלשים. המשך האטה בסחר העולמי, במיוחד בתחום הטכנולוגיה, מאיים על תחום היצוא וההשקעות. הצמיחה בצריכה הפרטית מוגבלת עקב גידול נמוך במשרות חדשות וירידה באשראי הצרכני. גם הצריכה הציבורית עשויה להיחלש בעקבות התמודדות הממשלה עם הגירעון.

שורה תחתונה: המשק צפוי לצמוח ברבעונים הבאים בקצב של כ-2%, מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה השנתית של כ-3.2% (תרשים 7).

תרשים  7

מקור: מיטב דש ברוקראז'

 

   

נתונים נוספים

 • שינוי שנתי במספר משרות פנויות במשק עבר לירידה (תרשים 8). בענף השירותים עדיין מחפשים עובדים, אך בענפים האחרים הרבה פחות. לדוגמה, בחודשים ינואר-מרץ נרשם גידול משמעותי במשרות הפנויות למשרות מלצרים וטבחים. לעומת זאת, ירד ביקוש למהנדסים ומפתחי תוכנה, מה ששוב מצביע על היחלשות בתחום ההי-טק.
תרשים  8

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 
 • לפי הנתונים השוטפים, חלה ירידה ביצוא התעשייתי ב-12 החודשים האחרונים בכל הענפים למעט ענף הכימיקליים, בו אף ניכרת האצה, וענף המתכות בהרכבה (תרשים 9). במיוחד בולטת ירידה בענף הרכיבים והלוחות האלקטרוניים שבעיקר אמור לייצג את המפעל של אינטל. גם ענף התרופות סובל מירידה חדה ביצוא.
 • ניכרת האטה בכל סוגי יבוא הסחורות לישראל (תרשים 10). במיוחד ירד היבוא של מוצרי השקעה, יתכן בגלל הגורמים החד-פעמיים. גם ההתמתנות ביבוא סימן של האטה בצמיחת המשק.
תרשים  9

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  10

 

האשראי לנדל"ן ממשיך לזרום

מדו"ח היציבות הפיננסית הרבעוני שפרסם בנק ישראל (Data Report Form for Financial Soundness Indicators) עולה שהאשראי לנדל"ן במשק, שכולל אשראי לחברות הנדל"ן והמשכנתאות,  מהווה כבר יותר ממחצית מההלוואות במערכת הבנקאית.

משקל המשכנתאות מסך האשראי הגיע לרמה של כ-35%. בשנתיים האחרונות עלה במהירות משקל ההלוואות לחברות בענף הנדל"ן, שצומח בקצב דו-ספרתי, לאחר מגמת ירידה ארוכת הטווח (תרשים 12). כפי שציינו קודם, ההאטה המסתמנת בענף ההי-טק עלולה להגביר סיכונים גם בענף הבנייה למשרדים הנהנה לאחרונה גם מזרימה חזקה של אשראי.

תרשים  11

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  12

ככלל, הדו"ח של בנק ישראל  משקף הרעה ביחסים הפיננסים של החברות הבורסאיות הלא פיננסיות. תשואה על הון הכוללת ירדה לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת הפרסום ב-1996 (תרשים 13). גם היחס בין הרווחיות (EBIT) לסך תשלומי הריבית והקרן, שמשקף את כושר שירות החוב של החברות, נמצא ברמה נמוכה מאוד (תרשים 14). מצב זה לא בא לידי ביטוי במרווחי האג"ח הקונצרניות.

בדקנו האם חברת טבע משפיעה משמעותית על הנתונים, אך התמונה לא השתנתה מהותית לאחר נטרול תוצאותיה על הנתונים הכללים.

תרשים  13

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  14

  

מאקרו עולם.

חזרה למו"מ סבירה יותר, אך הערכות הנזק שפורסמו לתסריט של החרפה מוטות כלפי מעלה

הנתונים הכלכליים המתפרסמים כעת בעולם עשויים להיות לא כל כך רלוונטיים. אם ארה"ב וסין לא חוזרות לשולחן המו"מ ומלחמת הסחר מחריפה, מגמת ההתאוששות בכלכלה העולמית צפויה להיפסק, מה שיוביל  להרעה משמעותית בפעילות כלכלית, במיוחד בתחום התעשייה והסחר.

האירועים של השנה האחרונה שבה, במקביל להיחלשות בכלכלה הסינית, החלה מלחמת הסחר הורידו את קצב הצמיחה בכלכלה העולמית, לפי Bloomberg Global GDP Tracker, כמעט לרמה הנמוכה ביותר מאז משבר 2008 (תרשים 15). הרעה כל כך משמעותית קרתה למרות היקף יחסית מצומצם של המכסים שהוטלו ולמרות הצמיחה החזקה בכלכלה האמריקאית.

תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  16

מקור:IMF, מיטב דש ברוקראז'

אם התפתחויות אלה הובילו לפגיעה כל כך קשה בצמיחה העולמית, החרפת העימות הנוכחי בין ארה"ב לסין עלולה להיות בעלת השפעה גדולה יותר לעומת ההערכות המינוריות יחסית שפורסמו לאחרונה ע"י קרן המטבע הבינלאומית, OECD או גופי השקעה בינלאומיים.

מאז 1990 התחזיות של קרן המטבע לצמיחה בכלכלה העולמית פספסו ובגדול את כל הנפילות הגדולות שהיו בשנים 1993, 1998, 2001 וכמובן ב- 2008-2009 (תרשים 16). גם הפעם התוצאה הסופית עלולה להיות חמורה מהתחזיות.

אנו מעריכים שהממשל האמריקאי לא יכול להרשות לעצמו להסתכן בפגיעה משמעותית כמעט בלתי נמנעת בכלכלה בשנת הבחירות. לכן, למרות כל הדיבורים על אסטרטגיה לטווח הארוך, שיקולים פוליטיים קצרי טווח צפויים להוביל חזרה למו"מ. יחד עם זאת, המצב יכול להחריף בלי כוונה.

שורה תחתונה: אנו עדיין מאמינים שהתסריט הסביר יותר הוא חזרת הצדדים למו"מ בזמן הקצר, אך עלה הסיכון של החרפת מלחמת הסחר, שהשלכותיה יהיו לדעתנו משמעותיות יותר מאשר ההערכות הרשמיות.

 

נתוני הסקרים לחודש מאי כבר משקפים החרפה של מלחמת הסחר

 • סקר מכון ה-IFO במגזר העסקי בגרמניה שוב נחלש בחודש מאי אחרי התייצבות בחודשים האחרונים (תרשים 17).
 • מדדי מנהלי הרכש PMI בארה"ב ירדו בחודש מאי לאחת הרמות הנמוכות בשנים האחרונות והם רק במעט גבוהים יותר מרמה של 50 (תרשים 18).

 

תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  18
  
 • אירוע שלילי נוסף היה פיצוץ הפגישה בנושא ההשקעה בתשתיות בארה"ב בין הנשיא האמריקאי לנציגי המפלגה הדמוקרטית בשבוע שעבר, בלי שהתקיים בה בכלל דיון.

  שווקים.

למעשה, השווקים מנסים לגלם ערבוב של שני תסריטים הפוכים מבחינת השלכות על הכלכלה והשווקים, חזרה למו"מ והגעה להסכם הסחר בין ארה"ב לסין או המשך החרפה בסכסוך. מכיוון של תסריט ביניים לא כל כך אפשרי, די סביר שאפיקי השקעה יזוזו מהנקודה הנוכחית, אפילו בחדות, בהתאם לתסריט שיתממש. אנחנו, כפי שכבר הצגנו, מעניקים סיכוי גבוה יותר להגעה להסכם הסחר, אך חייבים לשקלל בהחלטות את הסיכון הלא מבוטל לתסריט הפוך.

 

 

החרפת מלחמת הסחר – מי נהנה יותר ומי פחות בשווקים הפיננסיים?

בחנו השפעת החרפה במלחמת הסחר על הביצועים של האפיקים השונים על סמך תגובת השווקים לאירועים דומים מתחילת 2018. כדי להגדיר את התקופות בהן מלחמת הסחר החריפה, בחרנו שבועות בהם מילה "Tariffs" הופיעה יותר פעמים בכתבות של בלומברג ביחס לשבוע רגיל (מעל אחוזון 80% – תרשים 19).

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

הבדיקה מעלה ממצאים הבאים:

 • כצפוי, מדדי המניות שנפגעו ביותר בתקופות החרפה במלחמת הסחר היו הבורסות בסין, באסיה והשווקים המתעוררים בכלל. לעומת זאת, הבורסות באירופה ומדד Russell האמריקאי היו עמידים יותר. הבורסה בישראל הציגה ביצועים חלשים יחסית (תרשים 20).
 • מהבחינה הסקטוריאלית, הסקטורים הדפנסיביים Utilities, Staples, Health Care ו-Communication הציגו תשואה עודפת על פני מדד S&P500. מניות המגזרים Materials, Financial, Technology ו-Industrials היו הפגיעים ביותר (תרשים 21).
תרשים  20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  21
 • תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות ירדו בדרך כלל בכל המדינות, אך הירידה המשמעותית ביותר נרשמה באג"ח של אוסטרליה, בריטניה, ודרום קוריאה. בארה"ב וקנדה התשואות ירדו פחות מהמדינות האחרות (תרשים 22).
 • המטבעות שרשמו ההיחלשות החדה ביותר שייכים לסין, אוסטרליה, דרום קוריאה וניו זילנד. המטבע הנורבגי, האירו והמטבע הדני היו העמידים ביותר (תרשים 23).
תרשים  22

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  23

 

עולה הסיכוי להורדת ריבית ה-FED

בינתיים, הירידות בשוקי המניות מאז הפסקת המו"מ בין ארה"ב לסין היו יחסית מתונות, למעט השווקים המתעוררים, במיוחד בורסת סין. התפתחות זו משקפת שהמשקיעים עדיין מעריכים שבסיכוי גבוה הסכם הסחר יושג.

לעומת זאת, השפעת האירועים האחרונים על שוקי האג"ח, במיוחד בארה"ב, הייתה משמעותית. מאז פיצוץ השיחות בין ארה"ב לסין כל עקום התשואות האמריקאי ירד בכ-0.2%. להערכתנו, הירידה החדה יחסית בתשואות משקפת שגם בתסריט חיובי, עלה הסיכוי לירידת ריבית ה-FED.

תוואי הריבית החזויה של ה-FED, שלפני האירועים האחרונים גילם כמעט שתי הורדות ריבית בשנתיים הקרובות, כעת מגלם כמעט שלוש (תרשים 24).

תרשים  24

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

ככל שהזמן חולף, החרפת העימות בין ארה"ב לסין מחמירה פגיעה בפעילות שנחלשה גם לפניה, במיוחד בהשקעות ובתעשייה. אם נוסיף לכך את האינפלציה הנמוכה והדולר החזק, נגיע למסקנה שהסיכוי להורדת הריבית בכל מקרה עלה.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שגם אם מלחמת הסחר לא תחריף, קיים סיכוי גבוה יחסית להורדת ריבית ה-FED עוד השנה.

  הורדת ריבית ה-FED מגולמת יותר באג"ח הארוכות מאשר בקצרות

האם תגובת שוק האג"ח האמריקאי לירידה אפשרית של הריבית הייתה מתאימה עד עתה? בחנו את השינו בתשואת האג"ח האמריקאיות לאורך עקום התשואות בחמשת האפיזודות של ירידת ריבית ה-FED שהיו בין השנים 1990-2009. מבחינת השינוי האבסולוטי של התשואות, ירידתן לאורך העקום בשלושת החודשים האחרונים הייתה קטנה בהרבה לעומת הירידה הממוצעת  בעבר (תרשים 25). כמו כן, באפיזודה הנוכחית העקום ירד כמעט במקביל, כאשר היסטורית לקראת הורדת הריבית התשואות ירדו תוך עלייה בשיפוע העקום.

תרשים  25

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  26

אולם, קשה להשוות ירידת התשואות מהרמות של 6%-8% כפי שהיו בשנות ה-90 למצב היום. לכן, אם בוחנים את ירידת התשואות לא במונחים אבסולוטיים, אלא כאחוז מהתשואות התחלתית, האפיזודה האחרונה הרבה יותר דומה לממוצע היסטורי, במיוחד הירידה שנרשמה בתשואות הארוכות (תרשים 26). בחלק הקצר של העקום יש עוד מקום לתשואות לרדת.

שורה תחתונה: הורדת ריבית ה-FED מגולמת לא רק בחוזים, אלא גם באג"ח הארוכות. באג"ח הקצרות והבינוניות בארה"ב יש עוד מקום לירידת התשואות.

  

הסיכוי לעליית ריבית בישראל פחת

בהתחשב בנסיבות, הסיכון לעליית תשואות בשוק האג"ח המקומי פחת:

 • אם מלחמת הסחר תחריף, הסיכוי לעליית הריבית ע"י בנק ישראל יורד.
 • גם הנתונים הכלכליים במשק מעלים חשש מפני היחלשות בצמיחה.
 • החרפה של מלחמת הסחר תוביל לירידה משמעותית בתשואות האג"ח האמריקאיות ותשפיע חלקית גם על שוק האג"ח הישראלי.
 • אם הסיכונים האחרים לשוק האג"ח המקומי פחתו, סיכון הגירעון נשאר ואף עלה. החרפת מלחמת הסחר תוביל לירידה בצמיחה גם בישראל ועלייה נוספת בגירעון. כמו כן, הממשלה החדשה המסתמנת תתקשה לנקוט במדיניות הדרושה לצמצום הגירעון. החרפת סיכון הגירעון עלולה להפוך את מצב הסיכונים לשוק האג"ח במהירות. האינדיקאטור שמוביל להתפתחות סיכון זה יהיה שע"ח של השקל.

לאחר ירידת התשואות האחרונה באג"ח הממשלתיות, החלק הקצר והבינוני של העקום חזר למעשה למצב של המחצית הראשונה של 2018, טרום עלייה בציפיות לעליית הריבית בישראל (תרשים 27). מכיוון שפוטנציאל ירידת הריבית בישראל למעשה לא קיים, הפוטנציאל לרווח בחלק הזה של עקום די מוגבל. במידה והשוק יושפע מהמשך ירידת התשואות בארה"ב, עדיפה חשיפה לאפיק הממשלתי באמצעות האג"ח הארוכות, במסגרת המח"מ המומלץ.

שורה תחתונה: ההמלצה להחזיק מח"מ בינוני-קצר שנקטנו בה לאחרונה פחות מתאימה לנסיבות הקיימות. בשקלול כלל הגורמים כדאי להחזיק מח"מ בינוני בתיק, תוך הגדלת חשיפה לאג"ח האמריקאיות בעיקר.

תרשים  27

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  28

 

 • עדכנו כלפי מעלה ל-0.5% את התחזית למדד המחירים של חודש מאי עקב התייקרות הירקות. יתכן והוזלת הנפט האחרונה תשפיע על מדד יוני, אך בינתיים לא כללנו אותה בתחזית.

בסה"כ, תחזית האינפלציה השנתית שלנו עומדת על 1.2%.  כפי שפירטנו בתגובה למדד המחירים של חודש אפריל, סביבת האינפלציה נותרה יציבה ונמצאת בקרבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה.

שורה תחתונה: הסיכון האינפלציוני יחסית נמוך. בציפיות האינפלציה הנוכחיות (תרשים 28) כדאי להחזיק תיק האג"ח מוטה לאפיק השקלי.

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
++ 
·         צמודות+ 
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
    
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 26/5/19לפני שבועלפני חודש
    
1200.350.250.32
4210.480.510.58
1220.640.660.72
3230.830.910.97
3241.011.091.14
10261.381.461.51
3271.491.581.62
9281.701.791.83
1422.622.682.71
3472.953.003.02
2/101.291.411.38
אג"ח צמודות
    
1020-1.07-1.08-1.16
5903-0.95-0.92-0.93
922-0.79-0.73-0.79
5904-0.48-0.43-0.49
923-0.62-0.57-0.61
1025-0.32-0.27-0.33
527-0.01-0.04-0.09
5290.170.210.24
5360.770.820.81
8411.171.191.19
5451.451.481.46
ציפיות אינפלציה
11.271.451.40
21.281.371.28
31.411.471.43
41.471.541.53
51.471.561.57
61.561.641.66
71.621.701.72
81.681.751.74
91.701.761.73
101.721.781.72
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.050.030.05
5260.090.090.10
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 26/5/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.67-1.66-1.71 יחס ביקוש/היצע6.24.85.3 
5 Y-1.10-1.04-1.16 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.02%-0.02%-0.03% 
10 Y-0.55-0.50-0.61 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.01%0.02%0.02% 
30Y0.330.300.22 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.02%-0.02%0.00% 
CDS Israel 10Y106105104      
  
ז 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.630.55 0.630.48  
20.620.55 0.920.82  
30.600.55 1.201.15  
40.620.57 1.391.32  
50.660.62 1.471.34  
60.800.75     
71.020.98     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.730.691.671.531.92.1
20.950.781.841.773.22.9
31.160.882.022.024.43.8
41.271.062.182.225.44.3
51.261.342.332.386.14.4
61.261.47    
71.491.53    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.121.091.532.075.15.4
21.311.321.842.095.15.4
31.581.702.152.105.05.3
41.591.642.312.145.35.5
51.601.592.322.215.85.7
61.691.572.332.306.05.8
71.881.592.312.42  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
05/27/2019 04:30CHIndustrial Profits YoYApr13.90%
05/27/2019 08:00JNLeading Index CIMar F96.3
05/27/2019 13:00ISChain Store Sales MoM SAApr-4.10%
05/27/2019 13:00ISUnemployment RateApr3.90%
05/27/2019 06/03GERetail Sales NSA YoYApr-2.10%
05/28/2019 12:00ECEconomic ConfidenceMay104
05/28/2019 13:00ISManufacturing Production MoMMar3.20%
05/28/2019 16:00USHouse Price Purchase Index QoQ1Q1.10%
05/28/2019 16:00USFHFA House Price Index MoMMar0.30%
05/28/2019 16:00USS&P CoreLogic CS 20-City MoM SAMar0.20%
05/28/2019 17:00USConf. Board Consumer ConfidenceMay130129.2
05/28/2019 17:30USDallas Fed Manf. ActivityMay72
05/29/2019 09:45FRCPI YoYMay P1.30%
05/29/2019 09:45FRGDP QoQ1Q F0.30%
05/29/2019 10:55GEUnemployment Claims Rate SAMay4.90%
05/29/2019 17:00USRichmond Fed Manufact. IndexMay73
05/30/2019 15:30USGDP Annualized QoQ1Q S3.10%3.20%
05/30/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsMay-25
05/30/2019 17:00USPending Home Sales MoMApr1.00%3.80%
05/31/2019 02:30JNJobless RateApr2.40%2.50%
05/31/2019 02:50JNIndustrial Production MoMApr P0.20%-0.60%
05/31/2019 02:50JNRetail Sales MoMApr1.20%0.20%
05/31/2019 04:00CHManufacturing PMIMay5050.1
05/31/2019 04:00CHNon-manufacturing PMIMay54.254.3
05/31/2019 11:00ITGDP WDA YoY1Q F0.10%
05/31/2019 15:00GECPI YoYMay P2.00%
05/31/2019 15:30USPersonal IncomeApr0.30%0.10%
05/31/2019 15:30USPersonal SpendingApr0.20%0.90%
05/31/2019 15:30USPCE Deflator MoMApr0.30%0.20%
05/31/2019 16:45USMNI Chicago PMIMay5452.6
05/31/2019 17:00USU. of Mich. SentimentMay F101.5102.4

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

26/5/2019                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים