‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 19/07/2020

באדיבות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • הקשחת המגבלות על פעילות המשק בישראל צפויה להוריד את הצמיחה השנה בכ-1% למינוס 7%, בהנחה שלא יוטלו מגבלות נוספות.
 • הגירעון התקציבי צפוי להגיע השנה לכ-15% בעקבות ההחלטה על חלוקת המענק והטלת המגבלות על פעילות המשק.
 • ההתאוששות בצריכה הפרטית ובשוק העבודה בישראל נבלמה. היצוא השתפר בחודשים מאי ויוני.
 • מתחילת שנת 2018 רק המשקיעים הזרים היו רוכשי נטו של השקלים בשוק המט"ח בסך של כ-30 מיליארד דולר במצטבר. כל יתר המגזרים מכרו שקלים.
 • נתוני הצריכה החזקים בארה"ב מושפעים בצורה משמעותית מצעדי התמיכה של הממשל שרובם עומדים לפוג בחודש הקרוב. יתכן מאוד שתהיה הארכה של התמיכה הממשלתית שתגדיל עוד יותר את הגירעון התקציבי.
 • המחירים לצרכנים האמריקאים לא ממש ירדו, למעט הסעיפים הבודדים במדד המחירים. למרות החששות, בינתיים, לא ניכרת מגמה של דפלציה רחבה גם במדינות האחרות.
 • ברבעון השני נרשמה התאוששות חזקה בכלכלה הסינית, אך הפעילות הצרכנית פיגרה אחרי תחומי הפעילות האחרים, מה שיכול לשמש כאינדיקציה למדינות האחרות אחרי הסרת התמיכות.

 

 המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים על חשיפה מוגברת לאסיה ע"ח ארה"ב באפיק המנייתי. באירופה מומלץ לרדת למשקל שוק.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי. האג"ח הצמודות עדיפות בחלק הבינוני והקצר והאג"ח השקליות בחלק הארוך.
 • אנו ממליצים על חשיפה לאג"ח בדירוג Aבאפיק הקונצרני.

ישראל.

כמה תעלה החזרת המגבלות?

לפי בנק ישראל,  שיעור ההשבתה במונחי התמ"ג במשק ירד מ-36.1% שהיה עד 19/4 (תחילת פתיחת המגבלות), ל-19.1% החל מ-10/5 ול-12% בחודש יוני (ראו טבלה מטה). נציין, ששיעור ההשבתה מתייחס לא רק למגבלות על פעילות הענף מצד הממשלה, אלא גם לביקושים.

הנחנו שבעקבות הטלת המגבלות החדשות, שיעור השבתה בכל אחד מענפי המשק יעלה מעתה לרמה ממוצעת בין זו שהייתה בחודש יוני למאי. לטבלה של בנק ישראל הוספנו את שיעור השבתה הצפוי מעתה וגם ההערכות לגבי עלות החמרת ההשבתה לעומת המצב החזוי ללא המגבלות החדשות במונחי הפעילות (% מהתמ"ג) ובמונחי אובדן הכנסות ממסים.

 • עלות המגבלות למשק במונחי התוצר בין החודשים פברואר למאי הייתה כ-4%, לפי הירידה במדד המשולב של בנק ישראל בתקופה זו.
 • אובדן הכנסות המדינה בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת תקופה מקבילה ב-2019, הסתכם בכ-27 מיליארד ₪.
 • בהתאם לשיעור ההשבתה הצפוי מעתה (בהנחה שימשך עד סוף אוגוסט), לעומת המצב ללא המגבלות החדשות, ניתן להעריך שעלות החמרת המגבלות במונחי אובדן התוצר תהיה כ-1% ובמונחי ירידה בהכנסות המדינה כ-5 מיליארד ₪ (כ-0.4% תמ"ג).

שורה תחתונה: בהנחה שלא תהיה החמרה נוספת במגבלות, הצמיחה בשנת 2020 צפוי להיות כמינוס 7%. הגירעון צפוי להגיע לכ-15% בהתחשב במענק עליו הודיעו רה"מ ושר האוצר.

מקור: בנק ישראל, תחזיות והערכות של מיטב דש ברוקראז'

 למרות פניית הפרסה בהתאוששות המשק, צריכים להצביע על נקודות "אור" במצב הנוכחי. ראשית, בפעם הקודמת עברו כשבועיים מאז סגירת המשק בחודש מרץ ועד הגעה לשיא של מספר נבדקים. לפיכך, ניתן להעריך שבסוף החודש כבר עשוייה להיות מורגשת ירידה במספר הנדבקים.

שנית, עם כל התסכול והאשמות המופנות כלפי הממשלה, סביר מאוד שהמשק היה נכנס לגל שני בשלב כלשהו, כפי שמאוד סביר שזה יקרה גם במדינות האחרות, בפרט באירופה. לאור הלקח הנלמד, הממשלה צפויה להיערך טוב יותר לגל הבא. פתיחה מחודשת תהיה הפעם זהירה ומחושבת יותר. סביר להניח שתהיה תגובה מתוכננת להתפרצות חדשה גם במישור האפידמיולוגי וגם במישור הכלכלי. יכול להיות שבמחיר ההתפרצות הנוכחית חסכנו מחיר גבוה יותר של ההתפרצות בעונת השפעת.

 

 הצריכה הפרטית עומדת במקום ואף נסוגה, היצוא משתפר מעט

 • ההתאוששות בצריכה נתקעה במקרה הטוב או אף נסוגה אחורה. סך הרכישות בכרטיסי אשראי התייצבו בשבועות האחרונים ברמה של כ-85%-90% לעומת הממוצע של החודשים ינואר-פברואר (תרשים 1). במחצית הראשונה של חודש יולי ירדו סך הרכישות בכ-4% לעומת המחצית הראשונה של יוני, כאשר ההוצאות על תיירות, מסעדות, חינוך ופנאי עלו לעומת ירידה בהוצאות ברשתות המזון ובחנויות חשמל, ריהוט ובגדים (תרשים 2).
 • נבלמה הירידה בשיעור האבטלה, כפי שמחושב ע"י לשכת התעסוקה, והוא התייצב בשבוע האחרון ברמה של כ-21% (תרשים 3).

לפי הלמ"ס, שיעור האבטלה עמד במחצית הראשונה של חודש יוני על כ-5.2%. אליו כדאי להוסיף שיעור החל"תים (נעדרים זמנית מעבודה בגלל הקורונה) בסך של 5.5% ואנשים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום עבודה בחודשים מרץ-מאי ולא מחפשים עבודה (לא נמצאים בכוח העבודה) בשיעור של 3.5%. בסה"כ, שיעור האבטלה "המורחב" לפי הלמ"ס מגיע ל-14.2%.

האינדיקציה על כך שאבטלה זמנית הופכת בהדרגה לקבועה ניתן למצוא בסקר הקורנה מס. 7 שערכה הלמ"ס בשבוע האחרון, ממנו עולה שהחברות דיווחו על 7.6% מפוטרים לעומת 4.5% בסקר הקודם שנערך באמצע חודש יוני (תרשים 4).

 

 • בצד החיובי אפשר לציין שהיצוא התעשייתי עלה בחודשים מאי-יוני בכ-12% לעומת מרץ-אפריל (נתונים מנוכי עונתיות), אך הוא עדיין נמוך בכ-8% לעומת ינואר-פברואר. במחצית הראשונה של השנה יצוא רכיבים אלקטרוניים כמעט הוכפל לעומת המחצית המקבילה ב-2019. כמעט כל יתר סוגי היצוא ירדו, במיוחד יצוא התרופות ומוצרי נפט (תרשים 5).

היבוא לסוגיו התאושש מעט בחודש יוני. מבין מוצרי הצריכה רק יבוא התרופות עלה מאז תחילת המגפה. כל יתר הסוגים ירדו, במיוחד יבוא של מוצרי הלבשה  (תרשים 6). הירידה ביבוא הלבשה ואי שינוי ביבוא מוצרי חשמל וריהוט התרחשו למרות  ביקוש גבוה למוצרים אלה שבאה לידי ביטוי ברכישות בכרטיסי אשראי. יתכן שמחסור במוצרים אלה גרם לסעיף הריהוט והציוד ולסעיף ההלבשה להיות יחסית גבוהים במדד המחירים.

 

רק הזרים קונים שקלים

ההחלטות על תוכניות כלכליות שונות שמתפרסמות  מדי שבוע משדרות בהלה ומעלות סיכון לפגיעה בדירוג האשראי של ישראל. כפי שכתבנו בסקירה הקודמת, הורדות דירוג האשראי שנעשו בחודשים האחרונים למדינות שונות בעולם, כמעט לא השפיעו על שוק האג"ח באותן המדינות.

גם הסיכון של ההשפעה על שוק האג"ח המקומי בצורה ישירה מהורדת הדירוג אינו גדול כי משקל הזרים בשוק הישראלי די נמוך והמשקיעים המקומיים כנראה לא יגיבו בעוצמה לאירוע, אם יקרה. אולם, לפי נתוני בנק ישראל, המשקיעים הזרים אחראים כמעט בלעדית לעוצמתו של השקל. מתחילת 2018 הם רכשו במצטבר שקלים בסך של כ-30 מיליארד דולר ולמעשה היו היחידים שקנו השקלים. כפי שניתן לראות בתרשים 7, המשקיעים המוסדיים, המגזר העסקי ובעיקר בנק ישראל היו רוכשי מט"ח נטו במצטבר לאורך התקופה. רק במחצית הראשונה של השנה רכשו הזרים שקלים בכ-12.5 מיליארד דולר, יותר מכל אחת מהשנים הקודמות. הורדת הדירוג עלולה להשפיע על רצון הזרים להחזיק במטבע הישראלי ודרכו להשפיע על שוק האג"ח.

שורה תחתונה: עלייה בסיכון הפיננסי של ישראל בעקבות הרעה במצב הכלכלי ואופן ניהול המשבר מעלים סיכוי שהשקל יפסיק להיות כה אטרקטיבי למשקיעים הזרים, התומכים העיקריים בעוצמתו.

 

אמצע העקום – סיכון בלי תשואה

תלילות עקום התשואות בישראל בין שנתיים ל-5 שנים ירדה מתחת ל-0.2%, הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון, למעט אפיזודה קצרה בחודש מרץ האחרון, בשיא הטלטלה בשווקים. גם התלילות בין 5 ל-10 שנים נמצאת ברמה נמוכה, אך יציבה יחסית. רק השיפוע בחלק הארוך של עקום התשואות בין 10 ל-30 שנה נותר די יציב בהמשך למצב בשנים האחרונות (תרשים 8).

 

התשואה השקלית ל-5 שנים שעומדת על 0.28% פשוט לא אטרקטיבית להשקעה במידה ובנק ישראל לא מתכוון להוריד ריבית מתחת לאפס. למשקיע שמחפש נזילות כדאי להחזיק אג"ח קצרות יותר בתשואה דומה. לעומת זאת, למשקיעים שמחפשים רווח הון כדאי לעבור לחלק הארוך של העקום מעל 10 שנים.

 

 

עולם.

הצרכן האמריקאי מפגין עוצמה על חשבון הממשלה

באופן די מרשים, המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו בחודש יוני כמעט לרמות שהיו לפני המשבר. אפילו בסין, שכבר שלושה חודשים נמצאת מחוץ למגפה וסגר, ההתאוששות במכירות הקמעונאיות הייתה חלשה יותר (תרשים 9).

בחודשי המגפה האמריקאים הגדילו רכישות באינטרנט ב-22%. כמו כן, קניות המזון גדלו ב-17% ושל חנויות מוצרי בנייה וגינון ב-11%. בבל יתר הקטגוריות הקניות ירדו, במיוחד של הביגוד (-55%) (תרשים 10).

 

אולם, לפני שמתפעלים מעוצמתו של הצרכן האמריקאי צריכים לזכור שהממשל האמריקאי העביר למשקי הבית הרבה מאוד כספים, מה שלא עשו לדוגמה הסינים. העיוות בנתונים לגבי מצבו של הצרכן משתקף במיוחד בעובדה שבשיא המשבר הפיגורים בתשלומי כרטיסי אשראי בארה"ב ירדו לרמה הנמוכה ביותר אי פעם (תרשים 11).

בחודש יולי מסתיימות תוכניות תמיכה ממשלתיות רבות:

 • ביולי התחילה שנה תקציבית חדשה למרבית הממשלות המקומיות במדינות שונות שלפי החוק נאסר עליהן לנהל תקציב גירעוני. אובדן ההכנסות שלהן מגיע לכ-370 מיליארד דולר או כ-21% מהתקציב. הן מעסיקות כ-15% מהעובדים במשק האמריקאי.
 • בסוף החודש מסתיימים דמי אבטלה בסך של 600 דולר בשבוע.
 • בעוד שבוע מסתיימת התקופה שבמהלכה כרבע מהדיירים בדירות שכורות היו מוגנים ע"י הוראת הממשל מפני גירוש ע"י בעלי הדירות בגלל אי תשלום שכר דירה.
 • בתחילת אוגוסט יהיה המועד האחרון להגשת בקשות ע"י עסקים קטנים להלוואות שהופכות למענקים אם העסק שומר על העובדים (PPP).

סביר להניח שרוב התמיכות וההקלות יוארכו. המפלגות היריבות בקונגרס יודעות להסתדר בנושא של תשלומים לאזרחים. כמובן שתמונת ראי של תמיכה בצרכנים בזמן המשבר הוא הגירעון התקציבי בארה"ב שהגיע כבר ל-14% תמ"ג. עלייה בחוב הציבורי בסופו של דבר תגרום לירידה בצמיחה בעתיד גם אם עלויות המימון של הממשלה יישארו נמוכות, מה שאגב לא בטוח.

על רקע המצב, לאחרונה Congressional Budget Office (CBO) עדכן תחזית הצמיחה למשק האמריקאי לעשור הקרוב. לפי התחזית, רק ב-2022 יחזור התמ"ג בארה"ב לרמה שהייתה ב-2019, אך לאורך כל העשור הקרוב הוא יהיה נמוך יותר מהתוואי שהיה צפוי בתחזית שהתפרסמה בחודש ינואר (תרשים 13). שיעור האבטלה הממוצע בשנת 2020 צפוי להיות קרוב ל-11%. הוא לא צפוי לחזור לרמה שהייתה ב-2019 בעשור הקרוב (תרשים 12).

ירידה באינפלציה בארה"ב הושפעה ממעט מאוד סעיפים

קצב אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) בארה"ב נותר בחודש יוני ברמה של 1.2%, בדומה לחודש הקודם. לכאורה מדובר בירידה חדה לעומת שיעור של 2.4% שהיה לפני הקורונה. אולם, הירידה באינפלציה התמקדה במעט מאוד סעיפים. מלבד מחירי האנרגיה, ירדו בחדות מחירי הביגוד, בתי מלון, ביטוח רכב וכרטיסי טיסה. רוב הסעיפים שירדו קשורים להשפעה זמנית של המגפה.

סביבת האינפלציה הרחבה שמיוצגת ע"י מדד המחירים החציוני שמתפרסם ע"י ה-FED נותרה כמעט ללא שינוי, להבדיל ממדד הליבה הרגיל (תרשים 14). נוסיף, שלפי מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, ציפיות הצרכנים לאינפלציה בשנה הקרובה ממשיכות להישאר גבוהות מ-3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2014.

לכן, בינתיים, לא מדובר בדפלציה רחבה בארה"ב, בדומה למה שקרה לדוגמה בשנים 2008-2009, כאשר אותו מדד חציוני ירד בשיעור חזק יותר ממדד אינפלציית הליבה (תרשים 15).

מדוע לא רואים ירידה רחבה של המחירים במשק האמריקאי?

כנראה שיש לכך סיבות גם בצד הביקוש וגם ההיצע. ראשית, כפי שציינו קודם, פתיחת הסגר והתמריצים הנדיבים של הממשל בארה"ב תומכים בביקושים. רק הסרת התמריצים הממשלתיים שלא צפויה בקרוב תוביל בסופו של דבר להיחלשותם.

בצד ההיצע, קצב העלייה במדד מחירי היבוא ללא אנרגיה בארה"ב נמצא במגמת עלייה בחודשים האחרונים (תרשים 16). יתכן שגורמים לכך שיבושים בשרשרת ההספקה בעולם והתייקרות עלויות ההובלה.

בנוסף, לא בטוח שהמעבר לקניות באינטרנט חוסך לצרכנים הרבה כסף. מדד המחירים ליצרן של החנויות באינטרנט, שמשקף את העלויות שלהן, עלה מתחילת 2019 ב-9% לעומת עלייה של כ-2%  במדד של כלל ענף המסחר הקמעונאי. מדובר בשינוי חד במגמה לאחר שבין השנים 2010-2018 העלויות של החנויות באינטרנט עלו בחצי אחוז בלבד בהשוואה לעלייה של 18.4% בכלל ענף הקמעונאות (תרשים 17). כנראה שעלויות הקמת מותג באינטרנט, שכוללות חומרה, תוכנה, פרסום, שיווק ולוגיסטיקה התייקרו משמעותית, מה שבסופו של דבר יגרום לעליית המחירים לצרכנים במרחב הווירטואלי.

נציין, שהירידה באינפלציה בארה"ב מתחילת השנה בשיעור של 1.7% (מ-2.3% בדצמבר 2019 ל0.6% ביוני) הייתה דווקא החדה ביותר בהשוואה למדינות האחרות. בגרמניה קצב האינפלציה ירד ב-0.6%, בבריטניה ב-0.7% באיטליה ב0.9% ובצרפת ב-1.3%.

שורה תחתונה: בינתיים, לא ניכרת ירידה רוחבית באינפלציה בארה"ב. גם באירופה ובסין ירידה באינפלציה עדיין לא חזקה, כפי שהיו הציפיות בשווקים. לכן גם ציפיות האינפלציה הגלומות במדינות שונות הנן יציבות או נמצאות במגמת עלייה.

 

המשק הסיני התאושש באופן די חזק, אך הפעילות הצרכנית עדיין חלשה

הצמיחה בכלכלה הסינית ברבעון השני הייתה 11.5% אחרי ירידה של 10% ברבעון הראשון (תרשים 18). במונחים שנתיים מדובר בצמיחה של 54.6% ברבעון אחרי ירידה של 34.4% ברבעון הראשון. בסה"כ, התמ"ג הסיני חזר לרמה שהייתה בסוף 2019, אם כמובן הנתונים אכן משקפים נאמנה את המציאות. נזכיר שבארה"ב זה צפוי לקרות רק בשנת 2022, כך שמדובר בהתאוששות די חזקה, במיוחד נוכח העובדה שהסינים לא חילקו צ'קים לכל אזרח ולכל חברה.

ברבעון השני בלטו לטובה ענף הבנייה והענף הפיננסי.  הפעילות בענפי התעשייה, השירותים ובמיוחד המסחר הייתה עדיין נמוכה לעומת אשתקד  (תרשים 19). מצב זה ממחיש שגם במדינות האחרות הצרכנים צפויים להתנהל בזהירות רבה אחרי המגפה נוכח הפגיעה הכלכלית והחששות מפני הסיכון הרפואי.

 

השווקים ממשיכים להתעלם מהחיכוך המתגבר בין ארה"ב לסין

השווקים די מתעלמים מהחרפה נמשכת של היחסים בין ארה"ב לסין. מדי שבוע הצדדים מחליטים על  צעדים חדשים שמעמיקים את הקרע. בינתיים, היצוא האמריקאי לסין מתחילת השנה היה נמוך יותר מאשר בשנה שעברה ולפני שנתיים (תרשים 20), למרות הסכם הסחר שנחתם בין המדינות. היוזמות שמעלים המחוקקים האמריקאים מגיעות עד לניתוק היחסים הכלכליים עם סין ואיסור לחברות האמריקאיות לפעול בסין. אם הצעדים ילכו עד כדי כך רחוק מדובר בפגיעה חמורה בפעילות החברות האמריקאיות.

 

ריכוז המלצות לאפיק האג"ח
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
   +
·         צמודות++  
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
 +  
 • דירוג A/A+
 +  
 • דירוג A– ומטה
    
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

מרווחים של האג"ח הקונצרניות
 מרווח נוכחישינוי שבועישינוי חודשי
דירוג  AA+0.68-0.06-0.03
דירוג AA1.49-0.21-0.07
דירוג A3.30-0.83-0.09
דירוג BBB7.83-2.14-1.73
לא מדורג7.02-0.24-0.44
בנקים0.68-0.07-0.11
תקשורת2.01-0.12-1.02
פיננסיים1.36-0.25-0.20
אנרגיה1.65-0.20-0.27
בנייה2.68-0.31-0.37
נדל"ן, דירוג A ומעלה2.30-0.460.00
נדל"ן דירוג A מינוס ומטה12.69-1.10-0.49

 

 


 
פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
07/19/2020ISCPI ForecastJul0.60%
07/20/2020 02:50JNExports YoYJun-25.40%-28.30%
07/20/2020 02:50JNImports YoYJun-17.80%-26.20%
07/20/2020 04:30CH1-Year Loan Prime RateJul-203.85%3.85%
07/20/2020 09:00GEPPI YoYJun-2.20%
07/20/2020ISBank of Israel Publishes Minutes of Rate Meeting
07/21/2020 02:30JNNatl CPI YoYJun0.10%0.10%
07/21/2020 15:30USChicago Fed Nat Activity IndexJun42.61
07/22/2020 03:30JNJibun Bank Japan PMI CompositeJul P40.8
07/22/2020 16:00USFHFA House Price Index MoMMay0.40%0.20%
07/22/2020 17:00USExisting Home SalesJun4.80m3.91m
07/23/2020 09:45FRBusiness ConfidenceJul78
07/23/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsJul-18
07/23/2020 15:30USContinuing ClaimsJul-11
07/23/2020 17:00USLeading IndexJun2.60%2.80%
07/23/2020 17:00ECConsumer ConfidenceJul A-14.7
07/23/2020 18:00USKansas City Fed Manf. ActivityJul1
07/24/2020 05:00CHBloomberg July China Economic Survey
07/24/2020 09:00UKRetail Sales Ex Auto Fuel MoMJun10.20%
07/24/2020 10:15FRMarkit France Composite PMIJul P51.7
07/24/2020 10:30GEMarkit/BME Germany Composite PMIJul P47
07/24/2020 11:00ECMarkit Eurozone Composite PMIJul P48.5
07/24/2020 11:00ITEconomic SentimentJul65.4
07/24/2020 11:30UKMarkit/CIPS UK Composite PMIJul P47.7
07/24/2020 16:45USMarkit US Composite PMIJul P47.9
07/24/2020 17:00USNew Home Sales MoMJun2.10%16.60%

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

/7/202017                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים