‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות-נובמבר

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית הקרנות מציגה בנובמבר: תשואות שליליות אך גיוסים חיוביים.

רוני אפטר | 01.12.2010
תגיות : קרנות נאמנותקרן נאמנותקרנות אג"ח מדינהקרנות אג"חקרנות מנייתיותרוני אפטר.

מסיטים כספים למניות בחו"ל: הקרנות המתמחות במניות בישראל (60 מיליון שקל) רשמו את החודש החלש מאז יולי 2010, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל (30 מיליון שקל) גייסו לראשונה מזה 5 חודשים.

  • תעשיית הקרנות גייסה בחודש נובמבר כ-1.8מיליארד שקל: 1.5 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות וכ-0.3מיליארד שקל בקרנות הכספיות.
  • הקרנות המנייתיות רשמו חודש חלש יחסית עם גיוסים של כ-100מיליון שקל בלבד. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הפתיעו ורשמו גיוס חודשי לראשונה מאז יוני 2010.

 

  • קרנות אג"ח חברות וכלליסבלו מחודש תנודתי, אך בסיכומו הן רשמו גיוסים נאים של כ-1.6 מיליארד שקל על אף תשואתן השלילית החודש.

 

  • באפיק הממשלתינסגרו הפערים בין הקרנות השקליות שפדו כ-300 מיליון שקל בלבד (שליש מהפדיונות של אוקטובר) בעוד הגיוסים לקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נעצרו ואף עברו לפדיונות של כ-60 מיליון שקל.

 

  • הקרנות הכספיות, לאחר הפסקה בת חודש אחד בלבד, חזרו למסלול הגיוסים וסיכמו את נובמבר עם כניסת כספים של כ-0.3 מיליארד שקל.

 

  • קרנות אגד חוץ הורידו פרופיל החודש עם גיוסים של כ-190מיליון שקל – הנמוכים ביותר בחצי שנה האחרונה.

|   חודש נובמבר, היה בין החודשים היותר מעניינים השנה בתעשיית הקרנות, זאת לאחר שנפתח בסערת גיוסים, כהמשך ישיר לאוקטובר החזק, אך עם התקדמות החודש ומעבר השווקים לירידות שערים,הן במניות והן באגרות החוב, הגיוסים התמעטו בצורה משמעותית. בסיכום נובמבר רשמה תעשיית הקרנות גיוסים של כ-1.8 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות המסורתיות שגייסו כ-1.5 מיליארד שקל, זאת לצד גיוס של כ-0.3מיליארד שקל בקרנות הכספיות. מדובר על החודש השני בחולשתו ביותר בקרנות המסורתיות בחצי שנה האחרונה, כאשר הקודם היה חודש ספטמבר. יחד עם זאת, צריך לזכור שמדובר על חודש חיובי בגיוסים, בזמן שהתשואות היו שליליות, מה שמחזק את הטענה כי ציבור המשקיעים התבגר, התפכח ולמד את לקחי העבר בדבר קבלת ההחלטות שלו שהפכה להיות יותר רציונאליות ופחות תחת השפעות פסיכולוגיות יומיומית. מהתנהגות ציבור המשקיעים החודש, ניתן להבין כי הוא עדין מאמין בהמשך עליות השערים בשוקי המניות.

 

|   שוקי המניות בישראל נסחר בחודש החולף בתנודתיות גבוהה, שבסיכומה סיימו המדדים המובילים בירידות שערים: מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו כ"א בכ-2.2%מדד ת"א 75 התממש בכ-2.4% ומדד יתר-50 צנח בלא פחות מכ-10.2%בחו"ל נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים: בארה"ב ירדו המדדים המובילים עד 1%באירופה נרשמו ירידות חדות בצרפת של כ-5.8% אך מנגד עליות בגרמניה שם מדד הדאקס 30 טיפס בכ-1.3%. גם באסיה, נרשמו פערים משמעותיים: בעוד מדד הנייקי היפני רשם זינוק חדש של כ-8.0% , ירד מדד ה-SSEC הסיני בכ-5.3%. בגזרת הקרנות נרשמה ירידה משמעותית בגיוסים, לאחר חודש אוקטובר שהיה החזק ביותר מזה שנים. בסיכום חודשי רשמו הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) גיוס של כ-100 מיליון שקל: הקרנות המתמחות במניות בישראל גייסו כ-60 מיליון שקל – הגיוס החודשי הנמוך ביותר בחצי שנה האחרונההקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו גיוסים של כ-30 מיליון שקל – גיוס חודשי ראשון לאחר 5 חודשים רצופים של פדיונותהקרנות הגמישות סיימו את החודש ללא שינוי.

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי, הלהיט של תעשיית קרנות הנאמנות ב-2010, סיימו חודש רגוע יותר, אבל עדיין עם גיוסים נאים של כ-1.6 מיליארד שקל. זאת, בחודש בו נרשמו במרביתן ירידות שערים קלות, לאור המימושים באגרות החוב הקונצרניות, כאשר מדדי התל-בונד 20 ו-40 יורדים בכ-0.9% ו-1.1% בהתאמה. הגיוסים החודשים אמנם נחתכו בחצי מקצב הגיוסים של אוקטובר, אך הם עומדים בהתאם לממוצע החודשי במהלך השנה האחרונה.

 

|   באפיק הממשלתי נרשמו החודש ירידות שערים, שהטו את הכף לטובת האפיק השקלי על פני המדדי:בסיכום חודשי רשמו הגלילים ירידה חדש של כ-1.4% בעוד השחרים הסתפקו בירידה צנועה יותר של כ-0.5%. בהתאם, הפדיונות בקרנות השקליות ירדו בצורה משמעותית ועמדו החודש על כ-310 מיליון שקל בלבד, לעומת 0.8 מיליארד שקל באוקטובר. הירידה בפדיונות נובעת בין השאר מגיוסים לקרנות שקליות, בעיקר מתמחות מק"מ, עם חשיפה מנייתית מוגבלתבקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נרשמו החודש פדיונות של כ-50 מיליון שקל, חודש שני בלבד של פדיונות מאז מאי 2010.

 

 

|   הקרנות הכספיות חזרו למסלול הגיוסים, לאחר הפסקה בת חודש אחד בלבדבסיכום חודשי רשמוהקרנות הכספיות גיוס של כ-0.3 מיליארד שקל, בעיקר לאור ירידות השערים באגרות החוב הממשלתיות, שהביאו  חלק מהמשקיעים לחפש פתרונות סולידיים עוד יותר, אך עם פוטנציאל תשואה נמוך בהתאם.

 

|   המשקיעים בקרנות אגד חוץ ירצו לשכוח את החודש האחרון שלווה בעיקר בירידות שערים, לאחר עליות מתמשכות לאורך השנה. אלו, גרמו לירידה חדה בקצב הגיוסים אליהן כאשר את החודש החולף הן מסיימות עם גיוס קל יחסית של כ-190 מיליון שקל – הגיוס החודשי הנמוך ביותר בחצי שנה אחרונה.

 

|   מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-1.1 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-1.8 מיליארד שקל ולירידת ערך נכסי הקרנות בשווי של כ-0.7 מיליארד שקל זאת על רקע ירידה בשיעור של כ-0.4% במדד מיטב לקרנות הנאמנות מתחילת החודש.

 

|   תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.11.2010כ-159.5 מיליארד שקל.

 

אפיקסיכום חודש נובמבר 2010 (במיליוני שקלים)סיכום מתחילת השנה (במיליארדי שקלים)
קרנות מנייתיות[1]980.5
קרנות כספיות3083.5
קרנות אג"ח שקליות298-3.9-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד59-0.1
קרנות אג"ח חברות וכללי1,58016.5
קרנות אגד חוץ1862.1
שונות[2]4-0.2
סה"כ1,81119.0
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

1,52515.5

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים