‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירת תעשיית קרנות נאמנות-מגדילים סיכון

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות

מגדילים סיכון: הקרנות המנייתיות בשיא גיוסים של 7 חודשים; קרנות אג"ח חברות וכללי גייסו עוד כ-0.8 מיליארד שקל; הקרנות השקליות הן כרגע הקרנות "המדממות" של חודש אוקטובר.

רוני אפטר | 17.10.2010
תגיות : קרנות נאמנותקרן נאמנותקרנות אג"ח מדינהקרנות אג"חקרנות שקליותקרנות מנייתיותרוני אפטר.

סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות:

 

  • תעשיית הקרנות שומרת על קצב גיוסים גבוה: הקרנות המסורתיותגייסו כ-0.85 מיליארד שקל, הקרנות כספיות פדו פחות מ-0.1 מיליארד שקל.

 

  • קרנות אג"ח חברות וכללי,בדומה לשבוע שעבר, רשמו גיוס ענק של כ-0.8 מיליארד שקל, על רקע עליות חדות באפיק הקונצרני והמשך הגיוסים לקרנות 10/90.

 

  • הקרנות המנייתיותמגבירות את הקצב עם גיוס של כ-100 מיליון שקל – הגבוה ביותר ב-7 החודשים האחרונים.

 

  • האפיק הממשלתי"התפצל": ירידות שעריםופדיונות של כ-100 מיליון שקל בקרנות השקליותעליות שערים וגיוסים של כ-40 מיליון שקל בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד.

 

  • הקרנות הכספיות רשמו פדיון שבועי קל של כ-70מיליון שקל.

 

  • קרנות אגד חוץ גייסו בשבוע החולף כ-60מיליון שקל, מנגד קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיון קל כ-10 מיליון שקל.

 

  • תעשיית הקרנות מנהלת סך נכסים של כ-156.4מיליארד שקל, שיא של כל הזמנים.

 

|   תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה את "מסעה צפונה" לאחר שבוע של עליות במרבית אפיקי ההשקעה. העליות תרמו לאווירה האופטימית ולגיוסים גבוהים נוספים בתעשיית הקרנות, תוך רצון המשקיעים להמשיך ולהגדיל את רמות הסיכון שלהם, אם בקנייה ישירה של קרנות מנייתיות, או בחשיפה אל האפיק המנייתי דרך השקעה בקרנות אג"ח כללי מסוג 10/90 או 20/80בסיכום שבועירשמו הקרנות המסורתיות גיוס של כ-0.85 מיליארד שקל ואילו מנגד רשמו הקרנות הכספיותפדיונות קלים של פחות מ-0.1 מיליארד שקל.

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי מציינות עוד שבוע חזק עם גיוסים גבוהים של כ-0.8 מיליארד שקל,עלייה קלה מקצב הגיוסים של השבוע הקודם לו, כאשר השבוע הורגשה התעוררות מחודשת גם בגזרת האפיק הקונצרני ולא רק בקרנות אג"ח כללי מסוג 90/10. נדבך מרכזי בגיוסים הגבוהים השבוע היה העליות החדות באפיק הקונצרני: מדד אג"ח כללי עלה בכ-0.4%מדד אג"ח קונצרני כללי טיפס בכ-0.75% ואילו מדדי התל-בונד 20 ו-40 זינקו בכ-0.7% ו-1.2% בהתאמה.

 

|   האפיק הממשלתי רשם בשבוע שעבר מגמה מעורבת, עם עדיפות ברורה לאפיק צמוד המדד.בסיכום שבועי רשם מדד אג"ח ממשלתי כללי עלייה של כ-0.1%, כאשר הגלילים נמצאים בטריטוריה החיובית לאחר עלייה של כ-0.6% ומאידך השחרים בטריטוריה השלילית לאחר ירידה של כ-0.3%. בהתאם לכך מצליחות קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד שבוע שני רצוף של גיוסים עם כניסת כספים של כ-40 מיליון שקל. מנגד, הקרנות השקליות ממשיכות לפגר מאחור ורשמו פדיונות נוספים של כ-100 מיליון שקל, ונכון להיום זוהי הקטגוריה המדממת ביותר בתעשיית הקרנות במהלך החצי הראשון של החודש.

 

|   שוקי המניות בישראל נהנו משבוע חיובי נוסף בו הצליח מדד ת"א 25 לשבור את שיא כל הזמניםלאחר שטיפס בכ-3.3%מדד ת"א 100 עלה השבוע בכ-3.6%מדד תל דיב 20 רשם עלייה של כ-4.1% ואילו מדד יתר-50 זינק בלא פחות מכ-5.7%. בחו"ל נרשמו עליות מתונות יותר מלבד סיןשזינקה בכ-8.5%מדד הדאו-ג'ונס 30 עלה בכ-0.5%נאסד"ק טיפס בכ-2.8% ואילו מדד ה-DAX 30 רשם עלייה של כ-3.2%הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) לא איחרו להגיב ורשמו שבוע גיוסים גבוה נוסף שהסתכם בכניסת כספים של כ-100 מיליון שקל – הגיוס השבועי הגבוה ביותר ב-7 החודשים האחרונים. גם השבוע בלטו לטובה הקרנות המתמחות במניות בישראל שריכזו כמעט לבדן את הגיוסים באפיק המנייתי, עם כניסת כספים של כ-90 מיליון שקל.

 

|   הקרנות הכספיות סיימו את השבוע בפדיונות קלים של כ-70 מיליון שקל לאחר שבוע רגוע יחסית. מדובר על שבוע שלישי ברציפות של פדיונות, לראשונה מאז יולי 2010.

 

|   קרנות אגד חוץ גייסו בשבוע החולף כ-60 מיליון שקל, מנגד קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות קלים של כ-10 מיליון שקל.

 

|   מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-2.85 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-1.5 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.35 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייהבמדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.9%.

 

|   תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-14.10.2010כ-156.4 מיליארד שקל, שיא של כל הזמנים.

 

 

אפיקסיכום שבועי 10-14.10.10 (במיליוני שקלים)סיכום חודשי 1-14.10.10 (במיליוני שקלים)
קרנות מנייתיות100178
קרנות כספיות72-145-
קרנות אג"ח שקליות104-209-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד4158
קרנות אג"ח חברות וכללי7701,520
קרנות אגד חוץ63137
שונות19-54-
סה"כ7791,485
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

8531,638

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים