‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

קרנות השתלמות || לעבודה ולהשתלמות ?

באדיבות: אריאל ברזילאי- מנהל מיזם "ערך מוסף"

כפרפרזה על שירו הידוע של חיים נחמן ביאליק "שיר העבודה והמלאכה", אתייחס כאן לנושא העדכני העולה היום במשקי בית רבים עקב השלכות משבר קורונה – האם כשאין עבודה, ניתן וכדאי לפדות כספים מקרן ההשתלמות.

מאמר זה אפרט את מהות השינויים (הזמניים) שנעשו לאחרונה בהקשר משיכת כספים מקרנות ההשתלמות – וגם אנתח את כדאיותם עבור העמית המתלבט באם לעשות צעד כזה.
ביום ד' , 29 ביולי 2020, פרסמה רשות ההון ברשומות, במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי, הוראת שעה הכוללת הוספת סעיף לפקודת מס הכנסה המגדיר תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, שבה, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס – זאת, אף אם טרם חלפו שש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון העמית בקרן.
הוראת השעה היא בתנאי שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 שקל בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים שנקבעו: דהיינו יהיה מותר למשוך מדי חודש סכום של עד 7,500 שקל עד בין אוגוסט 2020 ועד פברואר 2021 בשלב זה.
1. תנאים לאישור הבקשה – לפחות אחד משני התנאים הבאים:
א. פיטורים / חל"ת  – במהלך התקופה שמיום 1 במרץ 2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה בפועל למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
ב. מבחן הכנסה – הכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו  ממשכורת, מעסק או משלח יד, החל ב 1 במרץ 2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019 .
2. כדאיות ביצוע המשיכה האמורה ושיקולים נוספים לקבלת החלטה:
א. סכום כולל למשיכה לתקופה – 45,000 ₪ ל 6 חודשי תוקף הוראת השעה האמורה בשלב זה – ואם תקף לשני בני הזוג גם יחד בהקשר זכאות כזו – 90,000 ₪ – בעולם של אי וודאות כלכלית וירידה ביחס התחלופה כפי שהוצגו במאמריי הקודמים, אביא דוגמה של גבר בן 40 שביצע את המשיכה הזאת כעת ויפרוש כמתוכנן בגיל 67 – הערך העתידי אלטרנטיבי של כספים אלו יהיה כ 101,000 ₪ שמשמעותם במונחי קצבה חודשית יהיה כ 500 ₪ קצבה לכל החיים – האם שווה ומשתלם לבצע את הצעד הזה תחת ההנחות האמורות ?
ב. פטור ממס רווח הון – קרן השתלמות היא, נכון להיום, המוצר הפנסיוני היחיד אשר לא קיים בו מס רווח הון על הרווחים הריאליים, ופדיון חלקי כפי שמוצע כאן על פי התקנות מוריד את ערך הצבירה הנוכחית וגם את העתידית בהתאם – שאלת כדאיות הביצוע חוזרת גם כאן.
ג. בחינת אלטרנטיבות נוספות להשגת כספים – ברמת כספים הנמצאים בעו"ש, פיקדונות שקליים, דמי אבטלה ( אשר שופרו מאד בחקיקה במסגרת אותה תוכנית כלכלית ) ושאר אפיקים אלטרנטיביים שאינם אמורים ל"ייצר" תשואה דומה.
ד. תפעול הבקשה לביצוע המשיכה – הבקשות למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה האמורה יוגשו ע"י העמית ויטופלו על ידי קרנות ההשתלמות בהתאם להנחיות שהועברו על ידי רשות המיסים לכל קרנות ההשתלמות. טרם הגיעו לידיי טפסים כאלו לדוגמה, אך מניסיוני אציין כי יידרשו מסמכים נלווים רבים ( לאישור תנאי המשיכה כפי שפורטו לעיל ) אשר יעכבו את הטיפול בנושא, מה גם שיש להניח כי רק פתיחת אפשרות המשיכה האמורה תביא לגל של בקשות משיכה של עמיתים  – מבלי שבחנו בצורה כלשהי את הכדאיות הכלכלית והפנסיונית של הצעד הזה כפי שמוצגת במאמר זה.
לסיכום, המשמעויות של ביצוע משיכת כספים מקרן ההשתלמות למימון מחיה שוטפת של התא המשפחתי הינה צעד מבורך – אולם יש לחשוב היטב באם קיימת אלטרנטיבה כלכלית אחרת כדי ל"שרוד" כלכלית בהקשר זה כיום, לאור היתרונות המובנים של קרן ההשתלמות, ולבטח גם במחשבה צופה עתיד ( יחס התחלופה היורד , יצירת רזרבות כלכליות לתא המשפחתי וכיו"ב ) כפי שהודגם במאמרים קודמים. אחרי הכל – מדובר בקבלת החלטה בנושא הנוגע ישירות להווה ולעתיד הכלכלי שלך ושל היקרים לך – גם יחד.
אריאל ברזילי
הכותב הינו בעל רישיון פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".
מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים