‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות גמל לשנת 2015

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2015

קופות הגמל השיגו בשנת 2015 תשואה ממוצעת חיובית של כ-2.1%.

אבי ברקוביץ | 03/01/2016
תגיות : קופת הגמלקופות גמלגמל.

 

שנת 2015 התחילה ברגל ימין כתוצאה מהשפל בריבית בנק ישראל והעדר אלטרנטיבות כאשר הן שוק המניות והן שוק אגרות החוב מפגינים עוצמה . כמו כן, שיפור הנתונים הכלכליים בישראל ובכלכלת ארה"ב (שהביאו את נגידת הבנק המרכזי להעלות לאחרונה את הריבית לראשונה מזה עשור), ירידת האבטלה באירופה, כל אלה מביאים לאופטימיות בשווקים וגורמים לתעשיית קופות הגמל לרשום תשואה ממוצעת נאה של כ-5.1% עד לסוף מאי. אולם, רצף אירועים שליליים שגרמו לחוסר יציבות בשווקים הפיננסיים העולמיים, ביניהם, ההאטה בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית כאשר בראשם ההאטה הכלכלית בסין ונפילת הבורסה שם באוגוסט ובספטמבר, צניחת מחירי הסחורות, ובראשם הנפט, והמיתון המתמשך ברוסיה, מצננים את האופטימיות שהייתה בתחילת השנה ומביאים לכך שתעשיית קופות הגמל תסגור את השנה בתשואה חיובית ממוצעת של 2.1% בלבד.

לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ באירופה וביפן, ובאגרות החוב הממשלתיות השקליות בארץ.

 

שוקי המניות בעולם הציגו בדרך כלל מגמה חיובית במרבית המדדים:

בארה"במגמה מעורבת: כאשר מדד ה-S&P ירד ב-0.7%, מדד הדאו ג'ונס ירדב-2.2% ואילו הנאסד"ק עלה                 ב-5.7%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-9.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-9.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 4.5%.

באסיה נרשמו עליות שערים: הניקיי עלה בשיעור של 9.1%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

שוק המניות בארץ הציג מגמה חיובית במרבית המדדים, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 4.4%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 2.0%, מדד ת"א 75 ירדבשיעור של 5.4% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 21.2%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית מתונה בשיעור של 1.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד ירדו    ב-0.2% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-3.3%.

 

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים ירדו ב-2.5%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-1.6% והאג"חים לטווח של 5-10 שנים עלו ב-0.8%.

 

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה של עליות שערים קלות בדרך כלל, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.6%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור חד של 5.5%. המק"מים עלו ב-0.1% והגילונים ירדו ב-0.1%.

 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילת מתונה מאוד: מדד תל בונד 20 ירד ב-1.1%, מדד התל בונד 40 עלה   ב-0.2% והתל בונד 60 ירד ב-0.4%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור גבוה של 3.4%.

 

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 2.1% מתחילת השנה.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%שנת 2015
S&P 5000.7%-
DOW JONES2.2% –
NASDAQ5.7%
NIKKEI9.1%
DAX9.6%
מדד ת"א 254.4%
מדד ת"א 1002.0%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.6%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.2%-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.8%
שינוי השקל ביחס לדולר0.3% (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר3.3%
גילון0.1%-

 

 

חודשתשואת קופות הגמל
ינואר0.8%
פברואר2.5%
מרץ0.6%
אפריל0.9%
מאי0.3%
יוני2.4%-
יולי1.4%
אוגוסט1.6%-
ספטמבר1.8%-
אוקטובר2.5%
נובמבר0.2%-
דצמבר2.1%-

 

 

דצמבר 2015:

תשואה שלילית של 0.9% לשוק קופות הגמל כתוצאה מירידות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, בשוק האג"ח הקונצרני ובשוק האג"ח הממשלתי הצמוד בארץ.

                                                                                            

 

 • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בדצמבר 2015 צפויה לעמוד על תשואה שלילית של 0.9%, כאשר הבולטות מביניהן לשלילה הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בחו"ל ובארץ, בשוק האג"ח הקונצרני ובשוק האג"ח הממשלתי הצמוד בארץ.
 • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולותבדצמבר 2015, צפויה לנוע בין תשואה שלילית של 0.7% לבין תשואה שלילית של 1.1%.
 • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולהבדצמבר 2015 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.5% לבין תשואה שלילית של 1.4%.

 

 

 

סיכום חודש דצמבר 2015

 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו בדצמבר 2015 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 0.9%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.5% לבין תשואה שלילית של 1.4%.

 

ירידות השערים באפיק המנייתי בחו"ל ובישראל, ירידות השערים בישראל באג"ח הקונצרני ובאג"ח הממשלתי הצמוד פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. מנגד, עליות השערים באג"ח הממשלתי השקלי  פעלו כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמו ירידות שעריםבארה"ב מדד ה-S&P ירד ב-1.8%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.7% ומדד הנאסד"ק ירד ב-2%. באירופה נרשמה מגמה שליליתחזקה יותר: ה-DAX הגרמני ירד ב-5.6%, ה-Eurostoxx 50 ירד ב-6.2%, וה-CACהצרפתי ירד ב-5.7%. ביפן נרשמה מגמה שלילית מובהקת והניקיי ירד בשיעור של 3.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית: מדד ת"א 25 ירד ב-2.0%, מדד ת"א 100 ירד ב-2.1%, מדד ת"א 75 ירד ב-4.1% ומדד יתר 50 ירד ב-2.6%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו ירידות שערים. מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים : מדד התל בונד 20 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-0.5% כ"א , מדד התל בונד 40 ירד ב-0.6%. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו בכ-1.7%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 0.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה שלילית, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.8%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו   ב-1.2%, והאג"חים לטווח של 10–5 שנים ירדו ב-0.4%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה ב-0.3%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על עליות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.2% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-0.6%. המק"מים נותר ללא שינוי והגילונים ירדו ב-0.1%.

 

 

 

 

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%דצמבר 2015
S&P 5001.8%-
DOW JONES1.7%-
NASDAQ2.0%-
NIKKEI3.6%-
DAX5.6%-
מדד ת"א 252.0%-
מדד ת"א 1002.1%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.0%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.4%-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.7%-
שינוי השקל ביחס לדולר0.6% (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.3%
גילון0.1%-

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים