‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל באוקטובר 2014

תחזית ביצועי קופות הגמל באוקטובר 2014

אוקטובר 2014 : תשואה אפסית לקופות הגמל מתחילת השנה: תשואה ממוצעת חיובית של 5.3%

אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי | 04.11.2014
תגיות : כלכהקופות גמל, .

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל באוקטובר 2014 צפויה לעמוד על כאפס, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוק האג"ח הממשלתי בארץ (הצמוד והשקלי).
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות באוקטובר 2014, צפויה לנוע בין תשואה שלילית של 0.2% לבין תשואה חיובית של 0.2%.
  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה באוקטובר 2014 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית של 0.4%.

 

סיכום חודש אוקטובר 2014

 

בית ההשקעות מיטב דש ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת), יציגו באוקטובר 2014 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת אפסית. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.4% לבין תשואה חיובית 0.4%.

 

ירידות השערים בשוקי המניות בחו"ל (באירופה וביפן), בשוקי המניות בארץ ובשוק האג"ח הקונצרני המקומי פגעו בתשואות החודש. מנגד, עליות השערים בשוקי המניות בארה"ב, באגרות החוב הממשלתיות בארץ (הצמודות והשקליות, בדגש על הארוכות) והתחזקות המט"ח (בעיקר הדולר והאירו) פעלו כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת (עד ה-30 לחודש שהוא היום האחרון לחישוב התשואות בקופות הגמל): בארה"ב מדד ה-S&P עלה ב-1.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.9%, ומדד הנאסד"ק עלה ב-1.6%. באירופה נרשמה מגמה שלילית חזקה: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.8%, ה-Eurostoxx 50 ירד ב-5.9% וה-CAC הצרפתי ירד ב-6.2%. גם ביפן נרשמה מגמה שלילית מובהקת והניקיי ירד בשיעור של 3.2%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית: מדד ת"א 25 ירד ב-2.4%, מדד ת"א 100 ירד ב-2.2%, מדד ת"א 75 ירד      ב-4.1% ומדד יתר 50 ירד ב-6.9%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים זעירות: מדד התל בונד 20 ירד    ב-0.1%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.3% ומדד התל בונד 60 ירד ב-0.2%. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.7% .

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשיעור של 1.0%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה מעורבת, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.4%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו    ב-0.9%, ואילו האג"חים לטווח של 10–5 שנים עלו ב-0.5%. עליית המדד הכללי ב-1% נובעת מהתרומה של אגרות החוב לתקופה של יותר מ-10 שנים שעלו בתלילות.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה ב-1.0%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.5% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור תלול של ב-1.7%. המק"מים נותרו ללא שינוי והגילונים עלו ב-0.1%.

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%אוקטובר 2014
מדד ת"א 252.4%-
מדד ת"א 1002.2%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.9%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.0%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.1%-
שינוי השקל ביחס לדולר2.4% (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר1.0%
גילון0.1%

 

סיכום מתחילת השנה: ינואר-אוקטובר 2014

 

תשואה חיובית לקופות הגמל: 5.3%

 

מתחילת השנה, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-5.3% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו באגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.

 

שוק המניות בארץ הציג מגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 7.1%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 5.7%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 4.0% ומדד יתר 50 ירד בשיעור חד של 9.0%.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת:

בארה"ב: מגמה חיובית כאשר מדד ה-S&P עלה ב-7.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.7% בעוד שהנאסד"ק עלה             ב-9.3%.

באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-4.6%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-3.6% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 2.4%.

באסיה: נרשמה מגמה שלילית: הניקיי ירד בשיעור של 3.9%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 2.8% ל-3.8% כ"א. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 4.3%.

 

גם באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 7.7% כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו  ב-7.5% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-9.0%.

 

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים ירדו ב-1.5%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.1% והאג"חים לטווח של      5-10 שנים עלו בשיעור חד של 7.1%.

 

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה מגמה של עליות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-1.5%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-5.1%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור גבוה מאוד של 16.0%. המק"מים עלו ב-0.8% והגילונים עלו ב-0.9%.

 

תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 5.3% מתחילת השנה.

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב קופות גמל

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים