‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2020

באדיבות מיטב דש, אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

אוקטובר 2020:  חודש חיובי מתון בשווקים שמחק את התשואות השליליות מתחילת השנה לעמיתי קרנות הפנסיה המקיפה לבני 60 ומעלה.  

 קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות ואיגרות החוב הקונצרניות בארץ. הטווח הוא בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.6%.

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-1.0% בטווח תשואה של 0.5% עד תשואה של 1.5%.

תשואה של כ-0.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 0.1% עד תשואה חיובית של 0.3%.

תשואה שלילית של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה שלילית של 0.3% עד תשואה חיובית של 0.1%.

 קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 1.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-0.5% בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%.

  

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.4% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

 

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות הציגו תשואה שלילית של כ-1.5%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

 

סיכום חודש אוקטובר 2020

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוקטובר 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 0.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.6%.

 

חודש אוקטובר אופיין ברובו עם תשואות נאות, אולם ירידות השערים החדות בימים האחרונים צמצמו מאוד את רווחי הקופות. שוקי המניות ואיגרות החוב הקונצרניות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.  

 

לעומת זאת, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת עם נטייה לירידות (עד ה-29.10 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש).

בארה"ב: מגמה מעורבת כאשר מדד הדאו ירד ב-4.0%, מדד ה-S&P ירד ב-1.6%, ואילו מדד הנאסד"ק עלה     בשיעור זעיר של 0.2%.

באירופה נרשמו ירידות שערים חדות: ה-DAX הגרמני ירד ב-9.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-4.9%                וה-Eurostoxx 50 ירד ב-7.3%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 0.6%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-3.1%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.1%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 3.6% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-1.8%.

 באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.3%, מדד תל בונד 40 ירד ב-0.2% ומדד התל בונד 60 נותר ללא שינוי. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור חד של 3.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.5%.

 באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה שלילית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.4%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%.

 

נתוני אוקטובר 2020:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5001.6%-
DOW JONES4.0%-
NASDAQ0.2%
NIKKEI0.6%
DAX9.1%-
מדד ת"א 351.7%
מדד ת"א 1252.1%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.4%-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.4%-
מדד קונצרני כללי0.5%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)0.9%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)0.9%-
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.5%-
גילון0.0%

  

סיכום ינואר-אוקטובר 2020:

 

הערכתנו: תשואה שלילית של 1.5% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

תשואה שלילית של כ-5.0% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות:          פלוס 3.5% עד מינוס 10.0%.   

תשואה שלילית של כ-1.5% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות:                       תשואה שלילית של 1.0% עד מינוס 2.0%.

תשואה חיובית של כ-1.4% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 1.7%-1.0%.

 

קרנות הפנסיה לבני 60 ומעלה החזירו את כל ההפסדים מתחילת השנה ואף עברו לטריטוריה חיובית.

 

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-0.8%. בטווח  התשואות: פלוס 2.0% עד מינוס  2.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה שלילית כ-0.6%. בטווח  התשואות: פלוס 2.3% עד מינוס 2.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה חיובית של כ-0.4%. בטווח  התשואות: פלוס 4.0% עד מינוס 1.0%.

  

שוקי המניות בעולם הציגו בדרך כלל ירידות שערים.

בארה"ב: מגמה מעורבת תוך נטייה לעליות שערים, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-2.4% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד מאוד של 24.7%!!!. ואילו, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-6.6%

באירופה נרשמה מגמה שלילית בעוצמה חזקה, תוך שונות גבוהה בין שוקי המניות השונים: מדד         ה-DAX הגרמני ירד ב-12.5%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-23.6% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 21.0%.

 

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור מתון מאוד של 1.4%.

 המדד העולמי של השווקים המתפתחים נותר ללא שינוי.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית חזקה בהרבה מהשווקים האחרים: מדד ת"א 35 ירד           ב-21.0%, מדד ת"א 125 ירד ב-15.0%, ואילו מדד ת"א 90 ירד בשיעור זעיר של 1.4%, ומדד יתר 60 ירד אף הוא בשיעור זעיר של 2.6%. הירידות החדות במדדים המובילים בהשוואה לעולם נובעות הן ממבנה המדדים והן מהניהול הכושל של משבר הקורונה שגרם נזקים גדולים, וחלקם מיותרים למשק.

גם באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד תל בונד 20, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-3.5%, 2.7% ו-3.1% בהתאמה. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-1.1%. מדד אג"ח קונצרני כולו ירד ב-1.8%.

 

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה, לעומת זאת, ב-0.3%, כשהוא נהנה מתמיכת בנק ישראל.

 

נתוני ינואר-אוקטובר 2020:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5002.4%
DOW JONES6.6%-
NASDAQ24.7%
NIKKEI1.4%-
DAX12.5%-
מדד ת"א 3521.0%-
מדד ת"א 12515.0%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.3%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.9%-
מדד קונצרני כללי1.8%-
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)1.3%-
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)2.9%
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר1.2%
גילון0.0%

  

אינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים