‎כ״א בתמוז ה׳תש״פ‎

13 יולי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל ליולי 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

יולי 2019: עוד חודש חיובי לקופות

 קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 1.4%.

 קופות הגמל המנייתיות השיגו אף הן תשואה של כ-0.7% בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 1.5%.

תשואה של כ-1.0% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה 0.7% עד תשואה של 1.3%.

תשואה של 1.5% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 1.2% עד תשואה של 1.8%.

 

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה מרשימה של כ-7.9%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

 

סיכום חודש יולי 2019

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2019 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 0.7%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 1.4%.

 

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם (ארה"ב ויפן), ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. 

 

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.6%, ואילו מדד יתר 50 ירד ב-1.8%.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת.

בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-1.3%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.1% ואילו מדד הדאו עלה ב-1.0%.

באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-1.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.4%               וה-Eurostoxx 50 ירד ב-0.2%.

ביפן: מגמה חיובית כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 1.1%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-1.7%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות, כך שתיסוף השקל פגע חלקית בתשואת הקופות.

 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים נאות מאוד. מדד התל בונד 20 עלה ב-1.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.7% ומדד תל בונד 60 עלה ב-1.0%. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.2%.

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית גבוהה בשיעור של 1.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.9% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-2.1%.

 

 

 

 

 

 

 

נתוני יולי 2019:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5001.3%
DOW JONES1.0%
NASDAQ2.1%
NIKKEI1.1%
DAX1.7%-
מדד ת"א 351.7%
מדד ת"א 1251.9%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.8%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.9%
מדד קונצרני כללי0.9%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)1.9%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)4.0%-
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר2.1%
גילון0.0%

 

 

סיכום ינואר-יולי 2019:

הערכתנו: תשואה גבוהה מאוד של 7.9% לקופות הגמל הכלליות

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

תשואה של כ-14.0% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 17.0%-13.0%.     

תשואה של 5.6% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 6.0%-5.0%. 

תשואה של 4.7% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 5.5%-4.0%. 

 שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות מאוד .

 

 

בארה"ב: עליות שערים חזקות, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-18.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-15.2%, ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד במיוחד של 23.2%!!!.

גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-15.4%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-16.7% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 15.5%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור מתון בהרבה של 7.5%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-7.4%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות, ושוב התיסוף החד בשער השקל פגע חלקית בתשואת הקופות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-11.0%, מדד ת"א 125 עלה           ב-13.5%, מדד ת"א 90 עלה ב-21.1%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 3.8%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב-.7.6%, מדד תל בונד 40 עלה ב-6.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב-6.9%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-7.4%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-6.6%.

 

איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-6.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-7.6% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-6.4%.

נתוני ינואר-יולי 2019:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 50018.9%
DOW JONES15.2%
NASDAQ 23.2%
NIKKEI7.5%
DAX15.4%
מדד ת"א 3511.0%
מדד ת"א 12513.5%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות6.4%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים7.6%
מדד קונצרני כללי6.6%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)6.6%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)9.1%-
מלוות קצרי מועד0.3%
שחר6.4%
גילון0.0%

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים