‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל ליוני 2016

תחזית ביצועי קופות הגמל ליוני 2016

בצל ה Brexit-תשואה שלילית של כ-0.3% לקופות הגמל כתוצאה מירידות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. למרות זאת, מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-0.6%.

אבי ברקוביץ | 3/7/2016

 

יוני 2016:

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל ביוני 2016 צפויה לעמוד על תשואה שליליתשל 0.3%, כאשר הבולטות מביניהן לשלילה הן אלו שהשקיעו רכיב גדול מנכסיהן בשוקי המניות בארץ ובחו"ל.
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולותביוני 2016, צפויה לנוע בין תשואה אפסית לבין תשואה שלילית של 0.6%.
  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה ביוני 2016צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר שבין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 0.8%.

 

סיכום חודש יוני 2016

 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו ביוני 2016 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 0.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 0.8%.

 

ירידות השערים באפיק המנייתי בישראל, באירופה, בארה"ב (נאסד"ק) וביפן פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. מנגד, עליות השערים בשוק האג"ח הממשלתי בישראל, השקלי והצמוד, ועליות השערים באג"ח הקונצרני בישראל פעלו כגורם ממתן. העליות בשוק אגרות החוב הממשלתיות בישראל נבעו מהנהירה לנכסים בטוחים בעקבות הברקזיט.

בשוקי המניות בעולם נרשמו ירידות שערים חדות במרבית המדדים: בארה"ב נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-S&P עלה           ב-0.1%, מדד הנאסד"ק ירד ב-2.1% ואילו מדד הדאו ג'ונסעלה ב-0.8%. באירופה נרשמה מגמה שלילית חזקה יותר: ה-DAX הגרמני ירד ב-5.7%, ה-Eurostoxx 50 ירד ב-6.5%, וה-CAC הצרפתי ירד ב-6.0%. ביפן נרשמה מגמה שלילית מובהקת והניקיי ירד בשיעור של 9.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית אולם בעוצמה נמוכה יותר: מדד ת"א 25 ירד ב-3.2%, מדד ת"א 100 ירד ב-3.5%, מדד ת"א 75 ירד ב-3.4% ומדד יתר 50 ירד ב-1.5%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיוביתמדד התל בונד 20 עלה ב-0.7%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.5% ומדד התל בונד 60 עלה ב-0.6%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בכ-0.4%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשיעור של 0.9%. בחינת תשואותיהן על פיהתפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על עליות שערים, כאשר אגרות החוב לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.2%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו   ב-0.4% והאג"חים לטווח של 10–5 שנים עלו ב-0.9%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה ב-0.9%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על עליות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, והשחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.4% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ויותר עלו ב-1.7%. המק"מים נותרו ללא שינוי והגילונים עלו ב-0.1%.

 

 

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%יוני 2016
S&P 5000.1%
DOW JONES0.8%
NASDAQ2.1%-
NIKKEI9.6%-
DAX5.7%-
מדד ת"א 253.2%-
מדד ת"א 1003.5%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.8%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.9%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.8%
שינוי השקל ביחס לדולר0.2%- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.9%
גילון0.1%

 

 

סיכום מתחילת השנה: ינואר- יוני 2016

הערכתנו: תשואה חיובית לקופות הגמל: 0.6%

 

להערכתנו, מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-0.6% בקופות הגמל. התשואות החיוביות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בשוקי האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית במרבית המדדים:

בארה"במגמה מעורבת כאשר מדד ה-S&P עלה ב-2.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.9% ואילו הנאסד"ק ירד                 בשיעור של 3.3%.

באירופה נרשמה מגמה שלילית חזקה הרבה יותר: ה-DAX הגרמני ירד ב-9.9%, ה-CACהצרפתי ירד ב-8.6%                   וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 12.3%.

באסיה נרשמו ירידות שערים חזקות במיוחד: הניקיי ירד בשיעור של 18.2%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

שוק המניות בארץ הציג מגמה מעורבת , כאשר מדד ת"א 25 ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 8.6%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 7.9% (השפעה גדולה של ירידת מניות הפארמה), מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 1.3% ומדד יתר 50 עלה ב-0.3%.

 

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית נאה בשיעור של 2.7%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-3.4% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-2.6%.

 

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.1%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.6% והאג"חים לטווח של       5-10 שנים עלו ב-2.2%. האג"חים לטווחים ארוכים מ-10 שנים (אין להן מדד) עלו בשיעור תלול הרבה יותר.

 

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה בדר"כ על מגמה של עליות שערים קלות, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.3%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.4%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור חד מאוד של 4.8%. המק"מים עלו ב-0.1% והגילונים נותרו ללא שינוי.

 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-2.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.7%  והתל בונד 60 עלה ב-2.1%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 4.3%.

 

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללתחיובית של 0.6% מתחילת השנה.

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ינואר-יוני 2016
S&P 5002.7%
DOW JONES2.9%
NASDAQ3.3%-
NIKKEI18.2%-
DAX9.9%-
מדד ת"א 258.6%-
מדד ת"א 1007.9%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות2.7%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים3.4%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד3.0%
שינוי השקל ביחס לדולר1.5%- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר2.6%
גילון0.0%

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב דש קופות גמל

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים