‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל למאי 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

מאי 2019: חודש ראשון עם תשואה שלילית לקופות הגמל

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית של כ-1.1% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 0.6% לבין תשואה שלילית של 1.5%.

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של כ-3.4%. בטווח תשואה שלילית של 2.4% עד תשואה שלילית של 4.4%.

תשואה חיובית של כ-0.2% לקופות הגמל המדדיות. בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.4%.

תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל השקליות. בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

 

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה נאה של כ-5.4%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

 

 

 

סיכום חודש מאי 2019

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2019 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 1.1%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 0.6% לבין תשואה שלילית של 1.5%.

 

ירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. לעומת זאת, עליות השערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ מיתנו את הירידות.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית (עד ה-30.5, יום חמישי, שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש):

בארה"ב: ירידות שערים חדות, כאשר מדד ה-S&P ירד ב-5.3%, מדד הנאסד"ק ירד ב-6.5% ואילו מדד הדאו ירד ב-5.4%.

באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-%3.6, ה-CAC הצרפתי ירד ב-%6.0               וה-Eurostoxx 50 ירד ב-5.6%.

ביפן: מגמה שלילית חזקה גם כן כאשר מדד הניקיי ירד בשיעור של 5.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור חד יותר של 7.8%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

גם בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים, אך אלה היו מתונות יותר: מדד ת"א 35 ירד ב-3.4%, מדד ת"א 125 ירד ב-2.3%, מדד יתר 50 ירד באופן חד של 7.8%, ואילו מדד ת"א 90 עלה        ב-0.4%.

 

לעומת זאת, באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים קלות. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד תל בונד 60 עלו ב-0.1% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.2%.

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.2% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%.

 

 

 

 

 

 

 

נתוני מאי 2019:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 500 5.3%-
DOW JONES 5.4%-
NASDAQ 6.5%-
NIKKEI 5.9%-
DAX 3.6%-
מדד ת"א 35 3.4%-
מדד ת"א 125 2.3%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.4% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.2% 
מדד קונצרני כללי0.2% 
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)0.3% 
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 0.3%-
מלוות קצרי מועד0.0% 
שחר0.7% 
גילון0.0% 

 

 

סיכום ינואר-מאי 2019:

הערכתנו: תשואה נאה של 5.4% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

 

תשואה של כ-9.4% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 11.0%-8.0%.     

תשואה של 3.8% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 4.2%-3.4%. 

תשואה של 2.6% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 3.0%-2.3%. 

 

 

 

 

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות:

בארה"ב: עליות שערים חזקות, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-11.2%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.9%, ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד במיוחד של 14.1%!!!.

גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-12.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-11.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 10.6%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור מתון בהרבה של 4.6%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה, אף הוא, בשיעור נמוך יחסית לשווקים האחרים, של 3.0%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-5.5%, מדד ת"א 125 עלה           ב-7.6%, מדד ת"א 90 עלה ב-14.1%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 1.4%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב- 5.3%, מדד תל בונד 40 עלה ב-4.3% ומדד התל בונד 60 עלה ב-4.8%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלה ב-6.2%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-4.7%.

 

איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-3.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-4.5% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-3.5%.

 

 

 

 

נתוני ינואר-מאי 2019:

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 50011.2% 
DOW JONES7.9% 
NASDAQ 14.1% 
NIKKEI4.6% 
DAX12.7% 
מדד ת"א 355.5% 
מדד ת"א 1257.6% 
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות3.7% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים4.5% 
מדד קונצרני כללי4.7% 
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף) 3.4%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 6.1%-
מלוות קצרי מועד0.2% 
שחר3.5% 
גילון0.0% 

 

 

 

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב דש קופות גמל

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים