‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תחזית ביצוע קופות הגמל ביולי 2015

תחזית ביצועי קופות הגמל ביולי 2015

יולי 2015: אומדן מיטב דש לתשואות קופות גמל: תשואה חיובית של כ-1.3% לשוק קופות הגמל כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשווקים בארץ ובעולם. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-4.1%.

אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | 3.8.2015

יולי 2015: אומדן מיטב לתשואות קופות הגמל

תשואה חיובית של כ-1.3% לשוק קופות הגמל כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשווקים בארץ ובעולם.

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-4.1%.

  •  התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל ביולי 2015 צפויה לעמוד על תשואה חיובית של 1.3%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובשוק האג"ח בארץ, הממשלתי והקונצרני.
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות ביולי 2015, צפויה לנוע בין תשואה חיובית של 1.1% לבין תשואה של 1.5%.
  •  תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה ביולי 2015 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה חיובית של 0.8% לבין תשואה של 1.8%.

 סיכום חודש יולי 2015

בית ההשקעות מיטב דש ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו ביולי 2015 (עד ה-30.7 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 1.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.8%.

עליות השערים באפיק המנייתי בארץ ובחו"ל, עליות השערים בישראל באפיק הקונצרני ובאג"ח הממשלתי (בעיקר הארוכות) פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 25 עלה ב-3.9%, מדד ת"א 100 עלה ב-4.3%, מדד ת"א 75 עלה    ב-3.7% ומדד יתר 50 עלה ב-3.1%.

גם בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית: בארה"ב מדד ה-S&P עלה ב-2.2%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.7%, ומדד הנאסד"ק עלה ב-2.8%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-2.9%, ה-Eurostoxx 50 עלה   ב-4.7%, וה-CAC הצרפתי עלה ב-5.3%. ביפן נרשמה מגמה חיובית והניקיי עלה בשיעור של 1.4%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  למדד עלה בשיעור של 0.3%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה מעורבת, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.2%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו   ב-0.1%, והאג"חים לטווח של 10–5 שנים עלו ב-1.4%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה ב-1.1%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.5% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-2.4%. המק"מים והגילונים נותרו ללא שינוי.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדדי התל בונד רשמו עליות שערים: מדד התל בונד 20 עלה ב-1.6%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.3% ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.4%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בכ-2.2%.

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%יולי 2015
מדד ת"א 253.9%
מדד ת"א 1004.3%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.7%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתי0.4%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד1.5%
שינוי השקל ביחס לדולר0.4% (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר1.1%
גילון0.0%

 

סיכום מתחילת השנה: ינואר-יולי 2015

הערכתינו, היא תשואה חיובית לקופות הגמל: 4.1%

להערכתנו, מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-4.1% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית במרבית המדדים:

בארה"ב: מגמה מעורבת כאשר מדד ה-S&P עלה ב-2.4%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.4% ואילו הנאסד"ק עלה ב-8.3%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-14.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-18.1% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 13.9%.

באסיה: נרשמו עליות שערים נאות מאוד: הניקיי עלה בשיעור של 17.6%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם שוק המניות בארץ הציג מגמה חיובית, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 16.9%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 14.7%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 6.7% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 16.4%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית מתונה בשיעור של 1.2%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-0.4% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-2.0%.

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים ירדו ב-0.2%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.1% והאג"חים לטווח של 5-10 שנים עלו ב-1.5%.

בינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה של עליות שערים קלות, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.2%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-2.7%. המק"מים והגילונים עלו ב-0.1% כ"א.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-1.2%, התל בונד 40 עלה ב-1.4% והתל בונד 60 עלה ב-1.3%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 5.8%.

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 4.1% מתחילת השנה.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים