‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

תיגבור מציגה תוצאות חזקות לרבעון הראשון לשנת 2021

אורית בנבנישתי, מנכ"ל החברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון חזק נוסף בו מגמת הצמיחה שהחלה ברבעון הקודם התגברה. תוצאות הרבעון הטובות הונעו על ידי תחילת החזרה של המשק לפעילות מלאה אחרי משבר הקורונה כאשר התוצאות עדיין לא מייצגות לדעתנו את החזרה המלאה לשגרה. אנחנו מזהים מספר הזדמנויות צמיחה בפעילות השוטפת, בין היתר על רקע תופעה משקית שאיננו זוכרים כמוה של מחסור בעובדים. השיפור התוצאות נובע בעיקר מצמיחה בתחומי הפעילות העיקריים כאשר ברבעון נהנינו גם ממספר פרויקטים ובראשם הבחירות לכנסת. לאחר תאריך המאזן הודענו על עסקה חשובה להשכרת בית החולים הסיעודי שלנו אשר צפויה לתרום להכנסות והרווח החל מרבעון 3. זכינו לאחרונה במספר מכרזים חשובים כולל זכיה נוספת במסגרת פעילות תיגבור כאינטגרטור אותו אנו שואפים לפתח משמעותית. אנו פועלים במספר ערוצים במקביל להמשך קידומה של החברה ומאמינים ביכולתנו לשמור על המגמה החיובית בפעילות."

תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הראשון לשנת 2021.

הכנסות הרבעון הראשון לשנת 2021 צמחו בכ-23.8% והסתכמו בכ-259.2 מיליון ש"ח לעומת כ-209.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה במגזר כח אדם וסיעוד בעקבות גידול בתחום הפעילות בסיעוד, גידול בפעילות בתחום האבטחה וכן פרויקטים חד פעמיים שביצעה החברה עבור הבחירות לכנסת.

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד צמחו ברבעון בכ-27.1% והסתכמו בכ-182 מיליון ש"ח לעומת כ-143.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר האבטחה צמחו בכ-16.4% והסתכמו בכ-64.9 מיליון ש"ח לעומת כ-55.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי צמח ברבעון בכ-35.6% והסתכם בכ-19 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמית עלה לכ-7.9% לעומת כ-6.7% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי גדל ברבעון בלמעלה מפי 2 והסתכם בכ-7.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-3.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד נובע בעיקר מצמיחה במגזר כ"א וסיעוד על בסיס התשתית הקיימת בחברה. הגידול במגזר האבטחה נובע בעיקר מתחילת חזרת המשק לפעילות מלאה לעומת תקופה מקבילה אשתקד וכן ביצוע פרויקטים בתחום הבחירות לכנסת.

 

הרווח ברבעון הסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח נובע מהגידול בהיקף פעילות החברה, השיפור בשיעורי הרווחיות וכן הכנסות מימון לעומת הוצאות מימון ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי נכון ליום 31.03.2021 הסתכם בכ-103.9 מיליון ש"ח לעומת כ-100 מיליון ש"ח ביום 31.12.20. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות הרווח לתקופה. הגידול קוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד בסך 2.2 מיליון ש"ח.

 

בחודש אפריל ,2021 התקשרה חברת הבת משכנות זהב בהסכם מחייב להשכרת מבנה בית החולים בחדרה, לרבות המערכות, הציוד והריהוט בו, לצד ג' באינו קשור לחברה, אשר עתיד לנהל ולהפעיל את בית האבות בעתיד. הסכם השכירות הינו לתקופה של 10 שנים, החל מ-15.5.2021, אשר תוארך אוטומטית לשתי תקופות נוספות של 5 שנים כל אחת (בכפוף להפעלת האופציה).

אודות החברה

 

חברת תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד, שירותי שמירה ואבטחה, הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 2007. החברה מספקת שירותי כוח אדם בתחומים שונים וכן שרותי שמירה ואבטחה ולה סניפים ברחבי הארץ. תיגבור מנהלת את בית החולים "משכנות זהב" בחדרה שבבעלותה, המשמש כמרכז רפואי גריאטרי וכמרכז סיעודי. החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים בממוצע מידי חודש.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים