‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020

באדיבות :הדס פרידמן – זיק קשרי משקיעים בע"מ

 

גידול של כ-3% בהכנסות שהסתכמו בכ-209.3 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

הכנסות מגזר כח אדם וסיעוד צמחו ברבעון בכ-10% והסתכמו בכ-143.2 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

מגזר כח אדם וסיעוד ומגזר האבטחה רשמו שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית מסך ההכנסות לכ-2% וכ-3%, בהתאמה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

משבר הקורונה – משרדי החברה ערוכים למתכונת עבודה על פי הוראות "התו הסגול" אשר פורסם על ידי משרד הבריאות. נכון למועד זה, להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף על הקבוצה אינן מהותיות לפעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות ההשלכות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. להערכת החברה למועד זה, להתפרצות הנגיף לא צפויה להיות השפעה מהותית על רווחיות החברה ברבעון השני לשנת 2020.

תיק ניירות הערך של החברה מושפע מהמגמות השליליות בשוק ההון. נכון ליום 31 במרץ 2020, ירד שווי הנכסים בתיק ניירות הערך המבטא הפסד בסך של כ-5.6 מיליון ש"ח ונכון למועד פרסום הדו"ח, ההפסד בתיק ניירות הערך מסתכם בכ-3 מיליון ש"ח

 

אורית בנבנישתי, מנכ"ל החברה מסרה: "ברבעון הראשון לשנת 2020 צמחנו בעיקר בהכנסות מגזר כ"א וסיעוד ובמגזר האבטחה נרשמה צמיחה בניטרול פרוייקט הפריימריז שחל ברבעון המקביל אשתקד. אנו מאמינים שנמשיך להציג גידול בפעילות מגזרים אלה כאשר תחומי האבטחה והסיעוד פועלים כסדרם בימים אלה. השלכות התפרצות נגיף הקורונה על הקבוצה אינן מהותיות לפעילותה ולא צפויה להיות השפעה מהותית על רווחיות החברה ברבעון השני לשנת 2020. משרדי החברה ערוכים למתכונת עבודה על פי הוראות "התו הסגול" אשר פורסם על ידי משרד הבריאות. החוסן של הקבוצה נובע, בין היתר, מפיזור על פני מספר סקטורים ופעילות מול מגוון לקוחות תוך חשיפה מצומצמת לפעילות קניונים, חברות תיירות ובתי מלון. במסגרת האסטרטגיה של קבוצת תיגבור לחדשנות טכנולוגית, לאחר שנכנסנו להשקעה בסטארט-אפ לגיל השלישי EchoCare והשקענו באפליקצייה לפעילות ותקשורת עבור הקשישים בקהילות התומכות שלנו, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה בעלות ערך מוסף ללקוחותינו."

תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הראשון לשנת 2020.

 

ההכנסות הסתכמו בכ-209.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-3% לעומת כ-203.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במחזור המכירות הושפעה מהעלייה במגזר כ"א וסיעוד בעקבות גידול בתחום הפעילות בסיעוד וקוזזה בעקבות הירידה במגזר האבטחה בעקבות פרויקט פריימריז שחל ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד צמחו בכ-10% הרבעון הראשון לשנת 2020 לכ-143.2 מיליון ש"ח לעומת כ-129.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר האבטחה הסתכמו בכ-55.8 מיליון ש"ח לעומת כ-62.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במגזר האבטחה הינה בעקבות פרויקט פריימריז שחל ברבעון מקביל אשתקד, כאמור. הכנסות מגזר מוסד גריאטרי הסתכמו בכ-3 מיליון ש"ח לעומת כ-3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במגזר המוסד הגריאטרי חלה ירידה בהכנסות הן ברבעון הראשון והן ברבעון השני השנה, ולהערכת החברה סך ההכנסות בשנת 2020 יפגעו עקב משבר הקורונה וישפיעו לרעה על תוצאות המגזר. ההכנסות מפעילויות אחרות הציגו גידול קל והסתכמו בכ-7.4 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2020 לעומת כ-7.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-13.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ-3.6 מיליון ש"ח לעומת כ-3.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעקבות גידול בפעילות. המגזרים כח אדם וסיעוד ואבטחה רשמו שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית מסך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2020 לכ-2% וכ-3%, בהתאמה, לעומת שיעור רווחיות תפעולית מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד של כ-1.56% ו-2.79%, בהתאמה.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ-3.3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-4.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי נבע מירידות בתיק ניירות הערך של החברה שהושפע מהמגמות השליליות בשוק ההון. נכון ליום 31 במרץ 2020, ירד שווי הנכסים בתיק ניירות הערך המבטא הפסד בסך של כ-5.6 מיליון ש"ח ונכון למועד פרסום הדו"ח, ההפסד בתיק ניירות הערך מסתכם בכ-3 מיליון ש"ח.

ההון העצמי נכון ליום 31.3.2020 הסתכם בכ-88.6 מיליון ש"ח לעומת כ-93.1 מיליון ש"ח ביום 31.12.19. ההון העצמי של החברה קטן בעקבות בעקבות ההפסד לתקופה בסך 3.4 מיליון ש"ח, ומדיבידנד שהוכרז בסך 1.1 מיליון ש"ח.

 

אודות החברה

חברת תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד, שירותי שמירה ואבטחה, הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 2007. החברה מספקת שירותי כוח אדם בתחומים שונים וכן שרותי שמירה ואבטחה ולה סניפים ברחבי הארץ. תיגבור מנהלת את בית החולים "משכנות זהב" בחדרה שבבעלותה, המשמש כמרכז רפואי גריאטרי וכמרכז סיעודי. החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים בממוצע מידי חודש.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים